Sepsey Tamás Tartalom Elõzõ Következõ

DR. SEPSEY TAMÁS (MDF): Tisztelt Elnök Asszony! Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselõtársaim! Két héttel ezelõtt hangzottak el a vezérszónoki felszólalások ebben a tárgykörben és akkor több képviselõtársammal együtt hangsúlyoztuk, hogy a bevezetendõ intézményrendszer garanciális biztosítéka kell hogy legyen, hogy a nyilvántartás közhiteles nyilvántartásként tudjon mûködni. Ezért kénytelen vagyok ismét felhívni a tisztelt Ház figyelmét, hogy a legproblematikusabb része talán ennek a törvényjavaslatnak, hogy miként próbálja a nyilvántartási rendszert megoldani.

Talán figyelemre méltó az a körülmény, hogy a közbeszerzési értesítõben már megjelent a Közjegyzõi Kamara felhívása, mintha az Országgyûlés már döntött volna ebben a kérdésben, és felhatalmazta volna a kamarát, hogy õ szervezze meg a nyilvántartást.

Nekem az az álláspontom, hogy ha az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége miatt állami feladat, ha a cégnyilvántartás a közhitelesség és a hozzá fûzõdõ állampolgári érdek miatt állami feladat, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy ugyan miért kerül a törvényjavaslatba egy olyan elképzelés, hogy ez a nyilvántartás, amely alapvetõen közhitelû nyilvántartás lesz, miért nem állami feladat.

Miért vállalja fel a közjegyzõk kamarája, hogy egy ilyen nyilvántartást fog mûködtetni? Természetesen egy okból, mert ennek fejében kap egy kizárólagos okiratszerkesztési jogot, ami egyébként teljességgel indokolatlan.

Ha ez a nyilvántartás gazdaságosan mûködtethetõ - és mûködtethetõ, mert van rá vállalkozó -, akkor az állam ugyanígy tudja mûködtetni valahogy - vagy az ingatlan-nyilvántartás, vagy a cégnyilvántartás részeként -, hogy az érdeklõdõ állampolgároknak ne három helyrõl kelljen beszerezni az információjukat, hanem egy vagy két helyen a hitelügyletekhez szükséges közhiteles adatokat meg tudják tekinteni. Köszönöm szépen.

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage