Tulok András Tartalom Elõzõ Következõ

TULOK ANDRÁS, a gazdasági bizottság elõadója: Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Asszony! A gazdasági bizottság elõzõ év december 19-ei ülésén megtárgyalta és állást foglalt a T/1592. számú törvényjavaslat tárgyában, amely a Magyar Köztársaság polgári törvénykönyve egyes rendelkezéseinek módosításáról szól. A bizottság megállapította: egy olyan, a gazdasági élet bel- és külföldi szereplõi számára fontos, ha úgy tetszik, "kellemes" törvényt tárgyal, illetve alkalmasságára tesz ajánlatot, amelyet a gazdasági élet, a tõkemozgás minden szereplõje már várt.

A gazdasági élet egészének érdekeit szem elõtt tartva teszi meg a kiinduló lépéseket egy korszerû hitelezési rendszer felé. Az új szabályozás fontos és Európában is újszerû, mert a hitel a gazdasági élet alapja. Zavarmentes, mûködõképes gazdaság nincs hitel nélkül, biztonságos hitelezés viszont nincs megfelelõ hitelbiztosíték nélkül. Mert tõkehiány van, és növekedésére számítunk, a felhalmazódott, kielégítetlen hiteligény miatti veszélyhelyzet megszüntetése fontos. Mert új zálogjogi szabályozás jelenik meg, amely nemcsak a pénzintézeteket illeti, hanem magához a hitelezés folyamatához kötõdik. Mert a gazdálkodószervezetek vagyona mint teljes egész, a vagyontárgyak külön meghatározása nélkül leköthetõ lesz. A vagyon mint egész szolgálja a hitelezõk biztonságát. Mert a szabályozási koncepció Európában is újdonság, és kodifikált formában vezeti be az ingójelzálog-jog intézményét. Mert a módosítással a hitelezõk kedvezõbb feltételek mellett nyújthatnak zálogjoggal biztosított hitelt, nagyobb a garancia a kihelyezett hitel visszafizetésére.

A módosítás várhatóan jótékony hatással lesz a külföldi befektetõk számának növekedésére. Mert a jelenlegi szabályozás még nem elegendõ a piacgazdaság követelményeit kielégítõ hitelezési rendszer megteremtéséhez, ehhez további eljárásjogi szabályok és büntetõ jogszabályok kidolgozása szükséges.

A vitában a gazdasági bizottság nem bonyolódott bele jogi technikai kérdések tisztázásába, de fontosnak tartja megvizsgálni, a törvénymódosítás milyen hatással lesz a hitelforgalom stabilitására, milyen hatással lehet a hitelforgalom volumenének növekedésére. A törvényjavaslat, a bizottság szerint, választ kell hogy adjon az adósvédelem és a hitelezõvédelem örök kérdésére. Megállapítható, hogy azokon a garanciákon, amelyeket a Ptk. eddig az adós számára biztosított, a törvényjavaslat alapvetõen nem változtat. Az adósvédelem eddigi normái megtartása mellett azonban növeli a hitelezési kedvet, két dolgot feltétlenül figyelembe véve.

A biztosítékokat illetõen a hitelezõ szélesebb spektrumból, a teljes vagyonból válogathat. Másrészt az igényérvényesítés lehetõsége könnyebbé válhat a hitelezõk számára. A baj eddig sem az volt, hogy nincs megfelelõ zálogjog, hanem az, hogy az ennek részét képezõ zálogjog-érvényesítés szabályozása nem volt megfelelõ. Várni kellett a bírósági határozatra, végrehajtást kellett kérni. A kölcsönadott pénzösszeg visszaszerzésének nehézségei megfontolásra késztették a hitelezõket. Az új törvényjavaslat oldja ezt a nehézséget, és lehetõséget biztosít a hitelezõknek a bírósági határozat és végrehajtás intézményének megkerülésére, a követelés közvetlen behajtására, ezzel üzletszerûen foglalkozó jogi személy megbízásával.

Tisztelt Országgyûlés! A gazdasági bizottság egyhangú szavazással ajánlja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot. Fontos eszköze lehet a feketegazdaság elleni küzdelemnek, a hitelezõk biztonságának, a tõkemozgás gyorsításának. Javítja mindazok közérzetét, akik a gazdaságban mételyként megtelepedett korrupciót, szélhámosságot, amely már az elosztó rendszerben is megjelent, az átalakulás szükségtelen velejárójának tartják. Javítja a közérzetét mindazoknak, akik követelik a tisztességes piaci verseny eszköztárának megteremtését, akik hisznek abban, hogy fejlõdõ jogrendszerünk a tisztességet támogatja.

Végezetül: a bizottság és a magam nevében általános vitára ajánlom a törvényjavaslatot. Köszönöm a türelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

(10.30)

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage