Orbán Viktor Tartalom Elõzõ Következõ

DR. ORBÁN VIKTOR (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! Fel is kívánom használni a rendelkezésemre álló kevés idõt, s Kuncze Gábor képviselõ úrnak szeretnék válaszolni.

Kicsit talán furcsa lehet az ország közvéleményének, hogy éppen a legkisebb ellenzéki pártra fecsérli a legtöbb szót a két nagy kormányzópárt, aminek nyilván az a kényelmetlen magyarázata lehet - az önök számára kényelmetlen, tisztelt szabaddemokraták! -, hogy szemben önökkel, mi nem mentünk kormányra a volt kommunista utódpárttal, a Magyar Szocialista Párttal... (Felzúdulás a bal oldalon.).., s az önök lelkiismerete föltehetõen ebbõl a szempontból kicsit bizonytalan, és ezért ezt minden hozzászólásban meg kell próbálni megnyugtatni.

Mi a bírálatra nyitottak vagyunk, de a legkevésbé az önök esetében látjuk, tisztelt szabaddemokraták, azt a morális alapot, amelyrõl meg lehetne fogalmazni bennünket irányváltással vádoló kritikákat.

Végezetül pedig: Kuncze Gábor és pártja eldönthetné, hogy most akkor az a probléma a Fidesszel, hogy nem írta le a szociálpolitikai elképzeléseit, vagy az a probléma, hogy leírta, és abból tudnak idézni. Ez az önök problémája. Ezt döntsék el, melyik irányból próbálnak bennünket kritizálni.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a jobb oldalon.)

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage