Tartalom Elõzõ Következõ

DR. SZELECZKY ZOLTÁN (MDF): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselõtársaim! 1991 decemberében több érintett képviselõtársammal egy levelet kaptunk a Kontrax Részvénytársaságtól Dicsõ Gábor vezérigazgató úr aláírásával, melyben a következõkrõl tájékoztattak. "1991. december 5-én a Kontrax Telefon Rt., a Magyar Távközlési Vállalat és három budapesti kerület önkormányzata alapítási okirattervezetet fog aláírni a három kerület területén megvalósuló önálló telefontársaság alapítására. Ezzel létrejön Budapest és egyben az ország legnagyobb alapítású, vállalkozás alapú telefontársasága. A társaság alapítása példaértékû nemcsak a magyar, hanem a nyugati befektetõk elõtt is." Minthogy az érintett három kerület a telefonhálózatot illetõen a fõváros legrosszabbul ellátott kerülete, nem lehet csodálni, hogy rövid idõ alatt összegyûlt 17000 kisrészvényes részvényjegyzése, és ezzel a kezdõ 30000 forintok befizetése után mintegy 600 millió forinttal járultak hozzá az Elsõ Pesti Telefontársaság induló tõkéjéhez. A munkálatok el is kezdõdtek, és ígéretet kaptunk, hogy 1993 végére valamennyi telefonigénylõ telefonállomáshoz fog jutni. 1993 vége felé közeledünk, és gyakorlatilag mindössze néhány száz új telefonállomás köttetett fel a megépült új telefonközpontra. Az ok ismert: a Kontrax Rt. mint fõvállalkozó csõdhelyzetbe jutott, és az eredmény: hónapokig álltak a munkálatok, és az Elsõ Pesti Telefontársaságnál 981 millió hiány jelentkezett. Tisztelt miniszter úr! Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egy vállalkozás tönkremehet, és ez legkevésbé a miniszter úron kérhetõ számon. Számon kérhetõ azokon, akik meggondolatlanul írtak alá kellõen át nem gondolt szerzõdéseket, akik nem vizsgálták meg kellõen, hogy ennek a vállalkozásnak van-e megalapozott pénzügyi háttere, és remélhetõleg a gazdasági rendõrség majd annak is utánanéz, hogy ez a 981 millió miként tûnt el. Amióta a kérdésemet beadtam, azóta létrejött egy nyolc bankból álló konzorcium, amelyik úgy néz ki, hogy megmenti az Elsõ Pesti Telefontársaságot a tönkremenéstõl és mûködni fog. Tehát tulajdonképpen a kérdésem akár okafogyottá is válhatott volna, én mégis megnyugtatónak érezném, hogy ha a miniszter úrtól hallanánk a kérdéseimre választ. Az elsõ kérdésem tehát az lenne: tud-e megnyugtató választ adni a kisrészvényesek számára, miniszter úr, hogyha immár késve is, de hozzájutnak a régen várt telefonkészülékhez? A második kérdésem talán inkább érinti miniszter úr hatáskörét, tudniillik arra szeretnék választ kapni, hogy saját jogú távközlési szolgáltatáshoz jut-e az EPT, vagy a bevétel felett a továbbra is monopol helyzetben levõ MATÁV rendelkezik. Hallunk ugyanis itt bizonyos kvázi koncesszióról, ami jogilag egy eléggé megfoghatatlan fogalom, és félõ, hogy a kvázi koncesszió tulajdonképpen egy kvázi hozadékot fog jelenteni a részvényesek számára. Tisztelt miniszter úr! Várom válaszát. (Taps.)

Homepage