TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyûlés! Mielõtt tárgyalásunkat folytatnánk, engedjék meg, hogy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntsem John Kerin urat, Ausztrália kereskedelmi és tengerentúli fejlesztési miniszterét és kíséretének tagjait. (A vendég feláll, a képviselõk nagy tapssal köszöntik.) Tisztelt Országgyûlés! Morvay államtitkár úr egy rövid bejelentést kíván tenni.

Homepage