TartalomKövetkezõ
           Az Országgyûlés õszi ülésszakának
                17. ülésnapja
             1992. október 26-án, hétfõn
            (Az ülés kezdete 15 óra 5 perc
              - Elnök: Szabad György -
         Jegyzõk: dr. Kóródi Mária, dr. Szabó Lajos.)
  
  

ELNÖK: Megkérem képviselõtársaimat, foglalják el a helyüket. (Rövid szünet után.) Tisztelt Országgyûlés! Köszöntöm képviselõtársaimat, kedves vendégeinket, a közvetítésre figyelõ minden honfitársunkat. Õszi ülésszakunk 17. ülésnapját megnyitom. Bejelentem, hogy az ülés vezetésében Kóródi Mária és Szabó Lajos jegyzõk lesznek segítségemre. Emlékeztetem képviselõtársaimat, hogy az igazolt képviselõk száma jelenleg 384. Így a határozatképességhez 193 képviselõ jelenléte szükséges. Most a jelenlévõk létszámának megállapítása következik. Kérem a határozathozatalt kiírni. (Megtörténik.) Most kérem, nyomják meg az "igen" gombot! (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a gép 271 képviselõ jelenlétét állapította meg, az ülés határozatképes. Kérem azoknak a képviselõknek szíves jelentkezését, akiknek a gépe nem mûködik, illetve távolmaradását jelezte, mégis jelen van. (Szalay Gábor, Herczeg János és dr. Kelemen András jelentkezik.) Szalay Gábor, Herczeg János, Kelemen András államtitkár úr. Köszönöm. Tisztelt Országgyûlés! Elsõként Antall József miniszterelnök úr kíván szólni.

Homepage