TartalomElõzõKövetkezõ

NAGY ANDRÁS (SZDSZ): Köszönöm, Elnök Úr. Tisztelt Ház! Önök elõtt fekszik a 3006-os számot viselõ önálló indítványunk, amelyet Mécs Imre tisztelt képviselõtársammal együtt nyújtottunk be. Úgy gondolom, az indoklás önmagáért beszél, amit leírtunk, én két pontra szeretnék csak röviden rávilágítani. Az egyik az, hogy miután utánanéztünk, meggyõzõdtünk róla, hogy Európának gyakorlatilag minden államában, de mondhatnám azt, hogy a világ nagyobbik részében az ilyen jellegû ügyletek törvénnyel vannak szabályozva, ehhez képest Magyarországon jelen pillanatban rendeleti szabályozás van. Úgy érezzük, hogyha Európa felé óhajtunk haladni, szükséges ezt a lépést megtenni. A másik pont, ami miatt benyújtottuk, és úgy érezzük, hogy ez alátámasztja, a honvédelmi és a külügyi bizottság ez évi április 10-ei közös ülésén, amikor elõször merült fel ez az igény, hogy szülessen meg egy ilyen törvény, Boross Péter miniszter úr, aki részt vett ezen az ülésen, egyetértõleg támogatta ezt a felvetést, és õ maga is szükségességét látja egy ilyen törvény megalkotásának. Úgy véljük, hogy ez a határozati javaslat csak leszögezi az eddig is meglevõ óhajt, és elõsegíti azt, hogy ez a törvény mielõbb megszülessék. Egy rövid gondolat még a végére, tisztelt képviselõtársaim. Tudatosan nem kértünk rá sürgõsségi megerõsítést, miután tudomásul vesszük azt, hogy jelen pillaantban a gazdasági törvények fontosabbak, és fõleg húsba-vágóbbak - hogy így mondjam -, ugyanakkor azt hiszem, hogy ennek a javaslatnak az elfogadása adott idõpontban kellõképpen megerõsíti azt a szándékot, hogy ezt a törvényt meg kell hozni. Kérem támogató szavazatukat, kérjük támogató szavazatukat. Köszönöm szépen. (Gyér taps.)

Homepage