TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Köszönöm. Ismét a házbizottság korábban hozott általános érvényû állásfoglalása alapján indítványozom az önálló indítvány napirendre tûzését. Határozathozatal következik. Most kérem szavazatukat! (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyûlés 129 szavazattal 76 ellenében, 30 tartózkodás mellett az indítványt napirendre tûzte. Bejelentések következnek. Bejelentem, hogy Kormányunk új változatot nyújtott be az elmúlt rendszerhez kötõdõ egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról a 2992- es számon. Az elõterjesztést képviselõtársaim a hét végi futárposta útján kapták kézhez. Bejelentem továbbá, hogy Wachsler Tamás képviselõtársunk a FIDESZ részérõl pénteken önálló indítványt nyújtott be a Honvédelmi Minisztérium gazdálkodásának számvevõszéki vizsgálata tárgyában a 3040-es számon. Képviselõtársaim az indítványt a hét végi postával már nem kaphatták meg. Mivel a képviselõcsoportoknak még nem állt módjukban a napirendretûzésrõl állásfoglalásukat kialakítani, eddigi gyakorlatunknak megfelelõen a napirendretûzésrõl a jövõ heti ülésünkön fogunk határozni. Bejelentem továbbá, hogy Zétényi Zsolt képviselõ az MDF részérõl, 12 képviselõtársával együtt a Házszabály 16. § (3) bekezdése alapján képviselõcsoportot alakított. A képviselõcsoport neve: Mikó Imre-kör a határon túli magyarokért. Szóvivõi: Zétényi Zsolt, Fekete Gyula és Bogdán Emil. Engedjék meg, hogy a képviselõcsoportnak eredményes munkát kívánjak. Tisztelt Országgyûlés! Képviselõtársaink újabb interpellációkat és kérdéseket nyújtottak be. Felkérem jegyzõ képviselõtársamat, Kóródi Máriát, hogy ismertesse az interpellációk és a kérdések tárgyát.

Homepage