Tartalom Előző Következő

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Mielőtt megkezdjük az átalakulás szempontjából kiemelkedően fontos tulajdoni kárpótlásról szóló törvényjavaslat vitáját - amelyet természetesen az átalakulás alapvető kérdésének tekintünk a politikai intézményrendszer kialakítása mellett: a tulajdon, az igazságtétel alapvető törvényjavaslatának és intézkedésének -, két bejelentést szeretnék tenni, és egyben jelzem a következőt. Február 1-jei dátummal a Ház elnökének átadtuk a Kormány nevében azt a levelet, amelyben a Kormány kéri, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a külügyi és a honvédelmi bizottság tartson együttes ülést, ahol a Kormány tájékoztatást kíván adni a nemzetközi fegyverkereskedelemben való magyar részvételről (közbeszólás a bal oldalon: Helyes!), illetve az elmúlt időszakban felmerült jugoszláviai fegyvereladásról. A Kormány ezt átadta a Parlament elnökének, és ennek megfelelően kéri a két bizottság összehívását. (Tirts Tamás közbeszól: Már késő!) Szeretném továbbá tájékoztatásul azt is közölni, hogy az elmúlt héten Budapesten lezajlottak a szakértői tárgyalások a szovjet csapatok kivonulásával összefüggésben, szovjet részről Grisin admirális vezetésével, és most kezdődnek Silov altábornaggyal, a Déli Hadseregcsoport újonnan kinevezett vezetőjével a további tárgyalások. A vita tárgya, hogy a szovjet fél részleges térítést kíván már a kivonulás befejezése előtt, míg a magyar álláspont a teljes mérleg alapján, a károk és a költségek figyelembevételével együttes elszámolás. Egyébként a szovjet csapatkivonulások menetrend szerint folynak. (Taps.)