TartalomElõzõKövetkezõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Mielõtt megkezdjük az átalakulás szempontjából kiemelkedõen fontos tulajdoni kárpótlásról szóló törvényjavaslat vitáját - amelyet természetesen az átalakulás alapvetõ kérdésének tekintünk a politikai intézményrendszer kialakítása mellett: a tulajdon, az igazságtétel alapvetõ törvényjavaslatának és intézkedésének -, két bejelentést szeretnék tenni, és egyben jelzem a következõt. Február 1-jei dátummal a Ház elnökének átadtuk a Kormány nevében azt a levelet, amelyben a Kormány kéri, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen a külügyi és a honvédelmi bizottság tartson együttes ülést, ahol a Kormány tájékoztatást kíván adni a nemzetközi fegyverkereskedelemben való magyar részvételrõl (közbeszólás a bal oldalon: Helyes!), illetve az elmúlt idõszakban felmerült jugoszláviai fegyvereladásról. A Kormány ezt átadta a Parlament elnökének, és ennek megfelelõen kéri a két bizottság összehívását. (Tirts Tamás közbeszól: Már késõ!) Szeretném továbbá tájékoztatásul azt is közölni, hogy az elmúlt héten Budapesten lezajlottak a szakértõi tárgyalások a szovjet csapatok kivonulásával összefüggésben, szovjet részrõl Grisin admirális vezetésével, és most kezdõdnek Silov altábornaggyal, a Déli Hadseregcsoport újonnan kinevezett vezetõjével a további tárgyalások. A vita tárgya, hogy a szovjet fél részleges térítést kíván már a kivonulás befejezése elõtt, míg a magyar álláspont a teljes mérleg alapján, a károk és a költségek figyelembevételével együttes elszámolás. Egyébként a szovjet csapatkivonulások menetrend szerint folynak. (Taps.)

Homepage