Tartalom Következő
           Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának
                 1. ülésnapja
             1991. február 4-én, hétfőn
      (Az ülés kezdete: 15 óra 03 perc - Elnök: Szabad György)
  

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm minden képviselőtársamat, kedves vendégeinket, a rádióra és a képernyőre figyelő minden honfitársunkat. Az 1991. évi I. félévi rendes ülésszak első ülésnapját megnyitom. Bejelentem, hogy az ülés vezetésében Tóth Sándor és Trombitás Zoltán jegyzők lesznek segítségemre. Mai ülésnapunkról 9 képviselőtársunk jelezte előzetesen távolmaradását. Kérem képviselőtársaim szíves jelzését, ha mégis részt tudnak venni az ülésen azok, akik hiányzásukat jelentették. Ilyen jelzés nincs. Tisztelt Országgyűlés! Jelenlét-ellenőrzést tartunk. Kérem képviselőtársaimat, nyomják meg az "igen" gombot. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az ülésteremben 320 képviselő tartózkodik. Ülésünk határozatképes. Bejelentem, hogy az országgyűlési képviselők jelenleg 380 főt számlálnak, tehát a határozatképességhez 191 képviselő jelenléte szükséges. Napirend előtt szót kért Antall József miniszterelnök úr.