Könyvbemutató – A magyar országgyűlés a dualizmus korában

Az Országház Könyvkiadó gondozásában nemrég megjelent A magyar országgyűlés a dualizmus korában című kétkötetes mű ünnepélyes bemutatására szeptember 22-én 17 órakor kerül sor az Országház Horváth János termében. A munkát a korszak két kiváló történésze jegyzi: Cieger András a képviselőház, Tóth-Barbalics Veronika a főrendiház történetét írta meg. A művet Mezey Barna jogtörténész, egyetemi tanár és Pap József történész, főiskolai tanár méltatja.

A magyar országgyűlések történetével foglalkozó könyvsorozat e fejezete rendhagyó módon kétkötetes. Ezzel a szerzők arra utalnak, hogy a képviselőház és a főrendiház egymástól eltérő jelleggel bírt, másrészt a megnövelt terjedelemmel ennek a korszaknak a fontosságát is hangsúlyozni kívánják a hazai parlamentarizmus történetében, mivel ekkor alakult ki és kezdett tartósan működni az a szabályrendszer és szervezeti keret, amely a mai napig meghatározza modern törvényhozásunk életét. Az első kötet a képviselőház eljárásainak és mindennapjainak bemutatása mellett áttekintést nyújt a döntéshozatal átalakulásáról, a politikusi hivatás formálódásáról, a közélet szerveződéséről, a nyilvánosság és a politika viszonyáról, valamint a politizálás rítusairól. A második kötet átfogó képet ad a főrendiház szervezetéről és összetételéről, a működési keretekről, a tisztségviselőkről, a főrendiház jog- és szerepköréről. Bemutatja a főrendiház épületét és helyiségeit, a ceremóniákat, a szokásokat, a hivatalos eljárásokat és az informális összejöveteleket is.

A két kötet gazdag képanyaga – főképpen karikatúrái – érzékeltetik a törvényhozó hatalom munkáját alulnézetből is.

A kötetekbe belelapozni itt van lehetőség. A könyvsorozat eddig megjelent kiadványai ide kattintva tekinthetők meg.

A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a regisztrációs űrlap itt érhető el.