Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága a törvényhozás nemzetpolitikával foglalkozó önálló állandó bizottsága. Létrehozásának gondolata először 2010 őszén merült fel, alakuló ülésére 2011. február 15-én került sor. A 2010-2014-es parlamenti ciklusban elfogadott Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény értelmében a 2014-es országgyűlési választásokat követően a Nemzeti összetartozás bizottsága a kötelezően létrehozandó állandó bizottságok közé tartozik.

A testület létrehozásának alapgondolata két elemből fakad: 2010-ben az állampolgársági törvény kiterjesztésével, a Magyarország határain kívül élő magyar emberek és az anyaország között közjogi kapcsolat létesítésének a lehetősége nyílt meg, amely az azt megelőző esztendőkhöz képest alapvetően új helyzetet és lehetőségeket teremtett, valamint új feladatokat rótt a magyar-magyar kapcsolatok területén a kormányzatra, illetve a kormány feletti ellenőrzést gyakorló Országgyűlésre egyaránt.

A 2010-es választásokat követően kialakított új kormányszerkezet kifejezésre juttatja azt a politikai szemléletváltást, amely szerint a határon túlinak mondott magyarok ügye nem külügyi kérdés, ezen ügyek vitele kormányzati szinten nem a Külügyminisztérium, hanem egy tárca nélküli miniszter (miniszterelnök-helyettes), valamint a Miniszterelnökség feladata.

A fentiekkel összhangban került kialakításra a bizottság feladatköre is: 1. a törvényhozáshoz szorosan kapcsolódó jogszabály-előkészítő, ellenőrző munka, 2. a Kárpát-medencében és a diaszpórában működő magyar politikai, egyházi és civil szervezetekkel való kapcsolattartás, 3. kihelyezett hazai és Kárpát-medencei ülések megtartása. A testület heti rendszerességgel ülésezik az Országgyűlés Gróf Esterházy János termében, ahol emléktábla őrzi a felvidéki magyar mártír politikus emlékét.

Jogszabály-előkészítő feladatköréhez kapcsolódóan a nemzetpolitikai tartalmú törvény és határozati javaslatok, jelentések és beszámolók kerülnek a bizottság elé, illetve nemzetpolitikai eseményekkel kapcsolatos állásfoglalások kiadására is sor kerül. A testület meghallgatja a nemzetpolitikai témakörben is illetékes minisztériumok vezetőit, így a nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli minisztert (miniszterelnök-helyettest), a külügyminisztert, illetve az emberi erőforrások miniszterét. A bizottság titkársága napi kapcsolatban áll a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával, amelynek államtitkára a bizottság korábbi elnöke, Potápi Árpád János országgyűlési képviselő.

A 2013. évi tavaszi ülésszaktól kezdődően nagykövetjelöltek meghallgatására is sor kerül a bizottságban azon országok esetében, ahol jelentős számú magyar állampolgár vagy magyar nemzetiségű lakos él.

A magyar-magyar párbeszédhez kapcsolódóan heti rendszerességgel érkeznek a bizottság üléseire a Kárpát-medencében és a diaszpórában működő magyar politikai, egyházi és civil szervezetek, amelyek elsősorban az őket érintő problémákról, tapasztalatokról számolnak be, illetve véleményeket, valamint javaslatokat fogalmaznak meg a nemzetpolitikai tartalmú irományokkal kapcsolatosan.

A bizottság a 2010-2014-es ciklusban számos kihelyezett ülést tartott, amelynek keretében ellátogatott Kárpátaljára, Muravidékre, a Partiumba, Csallóközbe és Felvidékre, Bécsbe és az Őrvidékre, valamint Délvidékre. A látogatások során a tagok elsősorban a helyi magyar politikai, egyházi és oktatási intézmények vezetőivel folytattak megbeszéléseket, majd magyar emlékhelyeket kerestek fel.

A bizottság honlapján a látogató a tagok névsorán túl elolvashatja a bizottság üléseinek hiteles jegyzőkönyveit, az elfogadott állásfoglalásokat és tájékozódhat a soron következő ülésről.

Pánczél Károly
elnök