Üdvözöljük a Magyarországi nemzetiségek bizottsága honlapján!

Üdvözöljük a Magyarországi nemzetiségek bizottsága honlapján!

Tucatnyi nyelven köszönthetnénk Önt, hiszen a nemzetiségek jogairól szóló törvény és Magyarország Alaptörvénye értelmében 13 hazai nemzetiség képviseletében veszünk részt az Országgyűlés munkájában.

Mi, tizenhárman: a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiség választott szószólói alkotjuk az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságát, amely hazánk törvényhozásának több évszázados történetében az első önálló nemzetiségi parlamenti testület. Szószólóként a ház plenáris ülésén szavazati joggal nem rendelkezünk, ezért kiemelt célunknak tekintjük a magyarországi nemzetiségek teljes jogú parlamenti képviseletének elérését.

Önálló bizottságunk ugyanakkor a nemzetiségeink érdekeit, jogait érintően az Országgyűlés törvényalkotást kezdeményező, javaslattevő, véleményező és kormányzati munkát ellenőrző egyenrangú szerve. Ezeket a korábban nem birtokolt politikai lehetőségeket örökölt anyanyelvünk, nemzetiségi kultúránk, hagyományaink megőrzésére, ápolására és kiteljesítésére kívánjuk fordítani. Élve az Országgyűlés befogadó és támogató közegével, együttműködve az illetékes kormányzati szervekkel, de legfőképpen országos nemzetiségi önkormányzatainkkal és közösségeink aktív építőivel. Hiszen valamennyien meg kívánjuk őrizni Magyarországnak azt a kulturális gazdagságát és sokszínűségét, amelyhez nemzetiségeink jelentős mértékben hozzájárulnak, s melyet közös Európánk maradandó értéknek tekint.

Kiterjedt anyaországi, nyelvi és kulturális kapcsolatrendszereinket örömmel állítjuk Magyarország és az Országgyűlés szolgálatába annak reményében, hogy több nyelven könnyebben  tudunk szót érteni úgy idehaza, mint a környező világban. Bizottságunk ezen fog munkálkodni és honlapunk erről fog tájékoztatni a jövőben.

Tartsanak hát velünk!

Fuzik János
elnök