DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Közép-európai Egyetem alakításáról szóló törvényjavaslat sokkal fontosabb, mint az első pillantásra tűnhet. Magyarországon, Budapesten egy olyan egyetem létezik, tovább erősödik, és az intézményrendszer megalapozása következtében, amivel mi most itt foglalkozunk, olyan nyereség éri Magyarországot, amit talán most nem is látunk.

Egyetem, tudományos intézetek, oktatás az, amiről olyan sok formában szó esik. Jó volna, ha most észrevennénk, hogy az egyetem az az intézmény, az az institúció, ami elviszi a társadalmat, az országot, a gazdaságot, a kormányzást oda, hogy azt a képességet fejlessze, amit legfontosabbnak tudunk - megtudtuk már, hogy az -, nevezetesen a tudást. Amikor a közgazdaság-tudomány és a társadalomtudományok túl jutottak azokon a korábbi nézeteken, hogy a termelőeszközök a föld, a tőke, a vállalkozóképesség, s a többi, tudjuk azt ma már, hogy a tudás ez az eszköz. A Közép-európai Egyetem e tekintetben egészen rendkívüli intézmény máris, és lehetőségeiben még inkább. Akik ezt az intézményt létrehozták és akik életben tartják, nagyon jót tesznek a magyar népnek, ennek az országnak ma és még inkább a jövőben.

Nem is az a célom nekem itt most, hogy méltassam ezeket a jó szándékokat, hanem inkább arra szeretnék rámutatni, tisztelt Országgyűlés, hogy ahogy előttünk van ez a törvény most, az módosításra, kiegészítésre érett. Ha ez a kiegészítés nem jöhet létre, akkor talán újra kellene gondolni.

Én magam módosító javaslatot adtam be, és a módosító javaslatomnak a lényege az, hogy a Közép-európai Egyetem a felsőoktatáson túlmenően legyen kutatóintézet. Nem is túlmenően, párhuzamosan! Ma már ott tartunk a felsőfokú, a legfelsőbb fokú oktatásban, hogy az tudományos kutatással jár együtt. A tudományos kutatás olyan kiegészítője, olyan támogatója, ösztönzője, inspirálója a felsőoktatásnak, ami nélkül a felsőoktatás nem jut el a potenciáljáig. Nem képes mindazt nyújtani, amit akkor tesz, ha az kutatással párosul. Ahogy ezt tudományos nyelven mondják, az a synergistic hatás, a synergism, amikor tehát 2+2 nem 4, hanem 5 vagy 6 vagy még több. Nem arról van szó, hogy vagy kutatunk, vagy oktatunk, hanem ha a kettő együtt történik, tisztelt Országgyűlés, akkor több jön ki belőle. Nem nehéz ezt elképzelni nekünk, törvényhozóknak, és legyen szabad nekem mint a tudományos életben jelen lévő embernek talán egy-két példával illusztrálni, amit mondok. (Folyamatos zaj.)

Úgy van az, tisztelt képviselőtársaim, hogy nemritkán a legjobb ötlet tudományos kutatás tekintetében akkor jut eszembe, amikor előadást tartok a tanteremben az egyetemen. Ha olyan a hallgatóság a felsőoktatásban, akkor annak a témának az előadása kutatási témákat vet föl. Néha azért, mert az előadónak eszébe jut, néha azért, mert a hallgatóság olyan közönség - felsőoktatásról van szó -, akik maguk inspirálják az előadót, hogy jobban kiterjessze a témát, és az kutatás lévén történik. De előfordul az is, hogy kutatás közben, amikor valamilyen témáról - legyen az a Közép-európai Egyetem esetén a humán tudományok vagy a társadalomtudományok területén - előadást tartunk, tart valaki, az a tudós, akkor jutnak eszébe a kutatási témák. Vagy fordítva: a kutatás során jutnak eszébe olyan dolgok, amit legközelebb majd a hallgatósággal úgy lehet közölni, ami újszerű, és ezáltal az emberi tőke, a tudástőke fejlődik.

Befejezésül tehát azt szeretném ebben a rövid fölsorolásban mondani, tisztelt Országgyűlés, hogy a törvény, amit most hozunk, javasolom, úgy módosuljon, hogy a kutatás is része az egyetem missziójának. A jelenlegi szövegben ez nem szerepel. Én ilyen értelemben fogalmaztam meg egy módosítást. Ez senkinek sem káros, ahogy az előbb mondtam, egy synergistic tudományos hatás vagy pozitív jellegű játszma. Ebből mindenkinek csak előnye és haszna lehet.

Nem tudom elgondolni azt, hogy az egyetem miért ne így gondolná. Nem ismerem ennek az egyetemnek a belső szerkezetét annyira, hogy azt véleményezni tudnám, de ismerek jó néhány egyetemet szerte a világon, amelyik azért lett nagy, mert a kutatással együtt az oktatást végezte, illetve az oktatás mellett a kutatást is felvette. Ez az a kulcs, az a kapu, amit jó használni, és elmulasztani nem volna kívánatos. Nincs ok arra - talán a miniszter úr, a minisztérium, akik ezt előkészítették, tudnak valamit, ami miatt ez kimaradt, vagy talán csak azért maradt ki, mert nem gondoltak rá.

Engedtessék meg, hogy fölhívjam erre a figyelmet, és kérném az Országgyűlés támogatását.

Köszönöm. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage