K. Csontos Miklós Tartalom Elõzõ Következõ

DR. K. CSONTOS MIKLÓS (FKGP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyûlés! A jogállamisághoz vezetõ úton csupán egy aprócska lépés az alkotmányozó nemzetgyûlés létrehozása. Általános érvényû jogelv, hogy az az Országgyûlés, amely törvényeket alkot, az nem hozhat létre alkotmányt.

Az alkotmány létrehozása, módosítása az alkotmányozó nemzetgyûlés feladata, amely egykamarás parlament esetén kibõvül önkormányzati, nemzetiségi, polgári, társadalmi szervezetek tagjaiból, akik nem országgyûlési képviselõk. A kétkamarás parlament esetében ez a képviselõház és a felsõház tagjaiból áll. Így az alkotmányozó nemzetgyûlés más funkciókat lát el, és más feladatokat tölt be, létrehozza, illetve módosítja szükség szerint a mindenkori alkotmányt. Az Országgyûlés képviseli, illetve gyakorolja a törvényhozói hatalmat. Ezzel a javaslattal kívánom elérni azt a célt, hogy a törvényhozói hatalom és az alkotmányozó hatalom kettéválasztásával demokratikus jogállami alkotmány jöhessen létre.

Álláspontom szerint nem akadálya a kimondott moratórium, mert ilyen esetben az feloldható. Kérem tisztelt képviselõtársaimat, hogy szavazatukkal segítsék a tárgysorozatba való vételt, majd a törvény megalkotását. Köszönöm szépen. (Taps az FKGP soraiból.)

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage