Lead

 

A cikksorozat az Országgyűléshez, az Országházhoz és a Kossuth térhez kapcsolódó jelentősebb évfordulókról emlékezik meg. A Parlament.hu kulturális hírei között hétről hétre megjelent cikkek összegyűjtve itt olvashatók el.

Évfordulók

150 éve tárgyalt a képviselőház Ghyczy Ignácz felajánlott könyvtáráról

Ghyczy Ignácz uradalmi jószágigazgató, országgyűlési képviselő, híres könyvgyűjtő volt. Könyvtárát halála után gyermekei a Képviselőházi Könyvtárnak ajándékozták. Az adományozás részleteiről a képviselőház 1872. március 11-i ülésének naplója számol be.

„Néhai igen derék képviselőtársunk Ghyczy Ignácz örökösei […] valóságos ajándéklevelet küldenek ide, (Halljuk!) mely két tanú aláírásával van megerősítve, s özvegy édes anyjok által van helyben hagyva, melyben édes atyjoknak 6400 munka, illetőleg 20.000 kötetre menő könyvtárát a képviselőháznak ajánlják (Élénk éljenzés.) és kérik, méltóztassanak ezt atyjok iránti kegyeletből az örökösöktől elfogadni. (Éljenzés.)”

A muzeális könyvekben és időszaki kiadványokban is gazdag gyűjtemény különösen becses könyvritkaságai között található a Luther Biblia 1569-ből, Ferdinand Bernhard Vietz bécsi tudós 14 kötetes, kézzel festett növényhatározója, az első magyar nyelvű döntvénytár, Révai Péter Szent Koronáról szóló műve is.

A hagyaték egy része megtekinthető az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteményének legrégebbi és legértékesebb darabjait bemutató Ghyczy Ignácz Kiállítótérben.


 

Ghyczy Ignácz portréja

Forrás: Országgyűlési Múzeum

Közzétéve: 2022-03-11 10:57

Kategória: Évfordulók

Könyvajánló

 

A budapesti Országház Magyarország egyik legfontosabb, a nagyvilágban is legismertebb épülete. Senki nem tudja magát kivonni a Duna mentén magasodó épületóriás lenyűgöző hatása alól, amely az elmúlt száz évben a főváros, sőt az egész ország jelképe lett. A budapesti Országház annyiban is kivételes alkotás, hogy az egész épület és gyakorlatilag teljes díszítése, összes képzőművészeti alkotása jórészt egyetlen periódusban készült, továbbá hogy ezek többsége a mai napig eredeti formájában fennmaradt. Kiemelt jelentősége ellenére az Országházról eddig nem jelent meg az adatok és dokumentumok teljességén alapuló, részletes feldolgozás, vagyis nagymonográfia. Ezt a fájó űrt szándékozik betölteni jelen kötet, amely az egykorú írott, nyomtatott és tárgyi források gazdag tárházára támaszkodva született meg.

De a munka nem csak az Országház építésének történetét és művészeti kialakítását tárgyalja, hanem azt a szűkebb és tágabb társadalmi környezetet is, amelyben létrejött. A szöveget rendkívül gazdag és sokrétű képanyag kíséri. 2020 (1. kiadás), 2021 (2. kiadás, javított utánnyomás)

A kötetet itt lehet előjegyezni.