Lead

 

A cikksorozat az Országgyűléshez, az Országházhoz és a Kossuth térhez kapcsolódó jelentősebb évfordulókról emlékezik meg. A Parlament.hu kulturális hírei között hétről hétre megjelent cikkek összegyűjtve itt olvashatók el.

Évfordulók

175 éve született Pulszky Ágost jogtudós, politikus

Pulszky Ágost 1846. július 3-án született Bécsben. 1871-től országgyűlési képviselő, a Képviselőházi Könyvtár lelkes támogatója. A jogbölcselet magántanára, a jog- és államtudományi kar dékánja, akit kutatásai, jogfilozófiai és jogbölcseleti tanulmányai kora elismert tudósai közé emeltek. Élete során gazdag társadalomtudományi és jogi bibliotékát gyűjtött össze, amely 1939-től az Országgyűlési Könyvtár állományát gyarapítja.

Nevéhez fűződik a szociológiai szemléletű társadalom-tudományi gondolkodás magyarországi meghonosítása, a Társadalomtudományi Társaság alapítása, valamint az ő támogatásával jött létre 1900-ban a Huszadik Század című folyóirat is. 1887-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta.

Pulszky Ágost (1846–1901)
Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. július 22.

Közzétéve: 2021-07-05 11:31

Kategória: Évfordulók

Könyvajánló

 

A budapesti Országház Magyarország egyik legfontosabb, a nagyvilágban is legismertebb épülete. Senki nem tudja magát kivonni a Duna mentén magasodó épületóriás lenyűgöző hatása alól, amely az elmúlt száz évben a főváros, sőt az egész ország jelképe lett. A budapesti Országház annyiban is kivételes alkotás, hogy az egész épület és gyakorlatilag teljes díszítése, összes képzőművészeti alkotása jórészt egyetlen periódusban készült, továbbá hogy ezek többsége a mai napig eredeti formájában fennmaradt. Kiemelt jelentősége ellenére az Országházról eddig nem jelent meg az adatok és dokumentumok teljességén alapuló, részletes feldolgozás, vagyis nagymonográfia. Ezt a fájó űrt szándékozik betölteni jelen kötet, amely az egykorú írott, nyomtatott és tárgyi források gazdag tárházára támaszkodva született meg.

De a munka nem csak az Országház építésének történetét és művészeti kialakítását tárgyalja, hanem azt a szűkebb és tágabb társadalmi környezetet is, amelyben létrejött. A szöveget rendkívül gazdag és sokrétű képanyag kíséri. 2020 (1. kiadás), 2021 (2. kiadás, javított utánnyomás)

A kötetet itt lehet előjegyezni.