Küldetéstudat

Küldetéstudat

Az Országgyűlési Múzeum törvény által alapított országos szakmúzeum, amely azzal a feladattal jött létre, hogy gyűjtse, megőrizze és a nyilvánosság elé tárja a magyar parlamentarizmus kialakulásának és fejlődésének a tárgyi, valamint dokumentációs emlékeit.

Ennek értelmében a múzeum elkészíti és működteti:

  • magyar törvényhozás, az országgyűlések történetét és a magyar parlamentarizmus fejlődésének az ívét bemutató állandó történeti kiállítást;
  • az Országház építéstörténetét bemutató kiállítást és a Kőtárat;
  • az 1956-os Kossuth téri sortűz emlékhelyét és az ahhoz kapcsolódó kiállítást.

Időszaki kiállítási terében a parlamentarizmushoz, a törvényhozáshoz, valamint a nemzeti karakterhez kötődő témakörökben tematikus kiállításokat mutat be.

Az Országgyűlési Múzeum kutatóműhelyként is működik. Munkatársai egy, a magyar parlamentarizmushoz kötődő tárgyi és fotódokumentációt felölelő digitális adattár elkészítésében vesznek részt, együttműködve különböző történettudományi és egyetemi kutatóhelyekkel. Az adattár a tudományos kutatás, oktatás és közművelődés szolgálatában áll.

Gyűjteményezése a klasszikus gyűjtési tevékenység mellett elsősorban a digitális adatbázis felállítására, bővítésére irányul a magyarországi közgyűjtemények bevonásával és együttműködésével. A Múzeum gyűjteményezésében számít a nagyközönség támogatására is. Az Országgyűlési Múzeum tevékenysége során az 1949-ben felszámolt nyomdokaiba kíván lépni, alapul véve annak előremutató ötleteit, népszerű kezdeményezéseit, eredményeit, ugyanakkor megfelelve a 21. század kihívásainak is. Elsőszámú célközönsége a fiatal, középiskolás-egyetemista korosztály. A kiállításokhoz kötődő múzeumpedagógiai programokkal és más közművelődési rendezvényekkel a Múzeum a közoktatás aktív partnere kíván lenni a korszerű történelmi és állampolgári ismeretek átadása, valamint az egészséges hazafias szellemű nemzettudat kialakítása vonatkozásában.

 

 

Küldetástudat - jobb hasáb

 

Forrás: Bencze-Kovács György, OGYM