Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

15 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz

Az ezeréves történelem során Európa sokat változott. A XX. század közepén létrejött új politikai és gazdasági együttműködés lehetetlenné tette a háborút a kontinens országai között és egy olyan gazdasági uniót hozott létre, mely folyamatosan változott és bővült.

A közép-európai országoknak évszázados vágya volt, hogy Európához felzárkózzanak. Magyarország már a 60-as évek végétől, kereskedelmi és mezőgazdasági szerződések révén kezdett nyitni az Európai Közösségek irányába, és az 1970-es évektől ágazati megállapodások jöttek létre a Bizottság kezdeményezésére. 1988-ban került sor az első Magyar-EK kereskedelmi szerződés létrehozására, és 1990-ben beindult a PHARE program.A rendszerváltás egész folyamatának az uniós csatlakozás törekvése volt a hajtóereje. Magyarország 1998-as luxemburgi csúcstalálkozó óta folytatott csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, melyek 2002-re fejeződtek be. A csatlakozás időpontjára kiépült a működő piacgazdaság, komoly jogharmonizáció ment végbe és megszilárdultak a demokratikus struktúrák. Az ügydöntő népszavazást 2003. április 12-én tartották meg 45,62 százalékos részvétellel. A szavazatok 83,76%-a támogatta a belépést, a népszavazás eredményes volt. Az EU történetének legnagyobb bővítésére 2004. május 1-én került sor Athénban. Magyarország mellett Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia írta alá a Csatlakozási Szerződést. Az új tagállamok számára megnyíltak a fejlődés és felzárkózás útjai, a csatlakozás szabaddá tette a határok átjárását, néhány év múlva lehetővé vált a nyugat-európai munkavállalás, továbbá az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Az egységes európai szabályozás jelentősen átalakította a polgárok életét. A 28 tagállamot magába foglaló Unióhoz hamarosan újabb államok csatlakoznak, az integrációs folyamat nem állt le.

Mo. EU csatlakozása

Ünneplők a Hősök terén Magyarország EU-csatlakozása után, 2004. május 1-jén (fotó: AFP hírügynökség, Kisbenedek Attila – forrás: https://hvg.hu)

A polgárok uniós tájékoztatására számos iroda és intézmény jött létre az EU tagállamaiban. Az Európai Bizottság rendeletben szabályozta az uniós dokumentumokhoz való ingyenes, szabad hozzáférés lehetőségét. Magyarországon az Országgyűlési Könyvtárban található Európai Unió Letét Gyűjtemény közel 20 éve, heti 63 órában várja olvasóit és nyújt tájékoztatást az unió iránt érdeklődők számára.A Letéti Gyűjteményt Áder János, akkor házelnök, nyitotta meg a nagyközönség előtt.

Bővebben olvashatnak az uniós információs forrásokról és a Letéti Gyűjteményről honlapunk vonatkozó menüpontjában: http://www.ogyk.hu/hu/eu-leteti-gyujtemeny


Ajánlott szakirodalom

Gazdag Ferenc: Integrációs mérleg 10 év után. ln: 65: studia in honorem István Stipta. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2017. pp. 126-144.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/10262

Bence Ákos: L’Union européenne et l’Europe centrale et orientale avec un regard hongrois. ln: Regards croisés sur l'actualité européenne: contributions des étudiants du Master en études internationales. Szeged, Frankofón Egyetemi Központ, 2016. pp. 7-24.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: 913.206

Hettyey András: A német külpolitika és Magyarország európai uniós integrációja, 1994-1998. ln: Külügyi Szemle, 15. évf. 3. sz. (2016.), pp.3-19
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: A4/10943

Andor László: Magyarország az EU-ban: tíz év után. ln: Új Egyenlítő, 3. évf. 2-3. sz. (2015.) p.38-41
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: A4/11039

Fazekas Flóra: Az uniós tagság alkotmányos alapjai az Alaptörvény előtt és után. ln: Pro Futuro. A jövő nemzedékek joga, 5. évf. 1. sz. (2015.), pp.29-47
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: A4/11336

Bartha Ildikó: Hungary's international agreements in the light of its EU membership. ln: The law of the European Union in Hungary: institutions, processes and the law. Budapest, HVG-ORAC, 2014. pp. 320-360.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: 903.987 EU KK V

Klemm Dávid: Magyarország és az európai integráció. ln: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában. 1. köt. Budapest; Debrecen, Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály, 2014. pp. 118-127.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/11008:1

Marján Attila: Az EU-csatlakozás szerepe a magyar közigazgatás átalakulásában. ln: Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére. Budapest, Wolters Kluwer, 2014. pp. 373-381.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/10211

Pál Edith–Győri Enikő: A magyar EU-csatlakozás 10 éve. ln: Ügyvédvilág, 8. évf. 7-8. sz. (2014.), pp. 17-18.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: A4/11388

Judit Pietsch (ed.): Hungary: 10 years in the European Union. Európai Unió. Európai Bizottság; Magyarország Kormánya, Külügyminisztérium; [Budapest], Külügyminisztérium, Magyarország Kormánya, [2014]. [48] p.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: EU/V.2014.1

Marján Attila (szerk.): Magyarország első évtizede az Európai Unióban, 2004-2014. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet, 2014. [15], 574 p.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: 903.904 EU KK V

Krisztina Vida (ed.): Strategic issues for the EU10 countries: main positions and implications for EU policy-making. Budapest, Institute of World Economics Research Centre for Economic and Regioanl Studies Hungarian Academy of Sciensces; [Bruxelles], Foundation for European Progressive Studies, 2012. 322 p.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: 817.072 EU KK V

Inotai András: A sikeres magyar EU-tagság útján. ln: Európai Tükör. Különszám. Magyarország öt éve az Európai Unióban. 2004-2009, 14.évf. (2009.), pp.13-25.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: A4/10.687

Marján Attila: Az EU-elnökségről. ln: Esszék Európáról. Szombathely, Savaria University Press, 2009. pp. 165-172.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: 809.435 EU KK 0

Györkös Péter: Egy csöndes évforduló margójára. Tíz éve kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások. ln: Európai Tükör, 5.sz. (2008.), pp.3-14.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: A4/10.687

Hargita Árpádné: Sikereink, és ami még hiányzik a megoldáshoz. Gondolatok Magyarország EU-csatlakozási tárgyalásai lezárásának hatodik évfordulójára. 2. [r]. ln: Európai Tükör, 12.sz. (2008.), pp.10-27.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: A4/10.687

Vida Krisztina: Magyarország első három éve az EU-ban: erősségeink és gyengeségeink. ln: Európai Magyarország. Társadalomtudományi áttekintés, 2007. pp.140-148
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: 805.795 EU KK V

Az EU-tagság első két éve: nemzetközi konferencia, Budapest, 2006. december 8-9. Luxembourg, Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2006. 156 p. (A mi Európánk )
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: 599.057 EU KK V

Izikné Hedri Gabriella (szerk.): Magyarország a kibővülő Európai Unióban. Budapest, Nemzeti Tankvk., 2006. 159 p.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: 597.237 EU KK V

Csath Magdolna: Egy éve az EU-ban: ez MÉG NEM a mi Európánk. [Budapest], Kairosz, 2005. 251, [4] p.
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: 592.166 EU KK V

Inotai András – Veress József: Hogyan lehetünk sikeres tagjai az Európai Uniónak? Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, 2004. (Műhelytanulmányok/Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, 58. sz.)
A mű raktári jelzete az OGYK-ban: 574.657

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo