Eseménynaptár

02.05.

2020. február 5.

Körforgásos Gazdsági Platform, Szakmai Egyeztetés

02.11.

2020. február 11.

EEAC Workshop, Brüsszel

12.06.

2019. december 6.

NFFT Tanácsülés

11.20.

2019. november 20.

Szakmai Egyeztető Munkabizottság Munkacsoport ülés

Hírek

null NFFT Tanácsülés

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2019. évi negyedik tanácsülését tartja december 6-án  10 órától a Parlament Pázmándy Dénes termében.

Az ülésen elfogadásra kerül a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 3. előrehaladási jelentése. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács mint az Országgyűlés tanácsadó testülete a 2013 márciusában elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához kapcsolódóan minden második évben köteles előrehaladási jelentést készíteni a Keretstratégia céljai teljesülésének állásáról, a fenntarthatóság hazai állapotáról és a fenntartható fejlődést jellemző tendenciákról.

A 2019-ben készített értékelő jelentés sorrendben már a harmadik, s főként a 2017-18-as évek folyamatait mutatja be, de értékeli a 2013-tól megtett utat is. A jelentés a legátfogóbb, leginkább horizontális jellegű értékelés, ami a magyar társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatokról készül. Átfogó jellege abból a megközelítésből fakad, ahogy a Keretstratégia a fenntartható fejlődés fogalmát értelmezte. A hazai gyakorlatban a fenntarthatóság a tág értelmében vett jólét jövőbeli megalapozásához szükséges nemzeti erőforrások mennyiségi és minőségi karbantartását, fejlesztését jelenti. Így a jelentés a humán, a társadalmi, a természeti környezeti és a gazdasági erőforrások állapotát, a fejlődés fundamentumait értékeli.

Az ülés második napirendi pontjakén vitaindító előadást tart Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos a romák jobb társadalmi integrációjának esélyeiről.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia központi eleme a magyar társadalom humán és társadalmi tőkéjének fejlesztése, ezen belül különösen az inkluzív, mindenki számára esélyeket nyújtó társadalmi környezet biztosítása. A magyar társadalom ezzel kapcsolatos régi adóssága a romák fokozottabb integrációjának elérése.

A Tanács ezen az ülésén meg kívánja tárgyalni a romák felzárkózási stratégiájának állását, kihívásait, az ezzel kapcsolatos terveket.

Harmadik napirendi pontként megbeszélésre kerülnek az agrárgazdaság kihívásai és fejlesztési stratégiái az éghajlatváltozás és biodiverzitás-válság körülményei között.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia végrehajtásának hat éve tartó nyomonkövetése során egyre inkább nemzeti sorskérdésnek mutatkozik az agrárgazdálkodás és a természeti tőke, illetve az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartásának összeegyeztethetősége, ezek egymástól való kölcsönös függése. A Tanács idén május 30-án kiadott, a természeti értékeink megőrzéséről szóló cselekvési terv javaslatának elfogadása után, az öntözés-fejlesztésre vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása közben és az EU Közös Agrárpolitikája következő ciklusra kialakítandó támogatási szabályainak véglegesítése előtt a Tanács időszerűnek látja megismerni az agrárium koncepcióját, terveit mindezekkel kapcsolatosan.

A témához vitaindító előadást tart Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár és Győrffy Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Ember

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.