Eseménynaptár

10.12.

2020. október 12 - 13.

ESDN Konferencia: “The European Green Deal: Our Pact for the Future”

09.20.

2020. szeptember 20 - 26.

Európai Fenntarthatósági Hét

10.27.

2020. október 27 - 29.

 28. EEAC éves konferencia (online)

11.15.

2020. november 15.

Zöldgömb Fesztivál-online

Hírek

null NFFT Tanácsülés

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2019. évi negyedik tanácsülését tartja december 6-án  10 órától a Parlament Pázmándy Dénes termében.

Az ülésen elfogadásra kerül a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 3. előrehaladási jelentése. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács mint az Országgyűlés tanácsadó testülete a 2013 márciusában elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához kapcsolódóan minden második évben köteles előrehaladási jelentést készíteni a Keretstratégia céljai teljesülésének állásáról, a fenntarthatóság hazai állapotáról és a fenntartható fejlődést jellemző tendenciákról.

A 2019-ben készített értékelő jelentés sorrendben már a harmadik, s főként a 2017-18-as évek folyamatait mutatja be, de értékeli a 2013-tól megtett utat is. A jelentés a legátfogóbb, leginkább horizontális jellegű értékelés, ami a magyar társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatokról készül. Átfogó jellege abból a megközelítésből fakad, ahogy a Keretstratégia a fenntartható fejlődés fogalmát értelmezte. A hazai gyakorlatban a fenntarthatóság a tág értelmében vett jólét jövőbeli megalapozásához szükséges nemzeti erőforrások mennyiségi és minőségi karbantartását, fejlesztését jelenti. Így a jelentés a humán, a társadalmi, a természeti környezeti és a gazdasági erőforrások állapotát, a fejlődés fundamentumait értékeli.

Az ülés második napirendi pontjakén vitaindító előadást tart Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos a romák jobb társadalmi integrációjának esélyeiről.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia központi eleme a magyar társadalom humán és társadalmi tőkéjének fejlesztése, ezen belül különösen az inkluzív, mindenki számára esélyeket nyújtó társadalmi környezet biztosítása. A magyar társadalom ezzel kapcsolatos régi adóssága a romák fokozottabb integrációjának elérése.

A Tanács ezen az ülésén meg kívánja tárgyalni a romák felzárkózási stratégiájának állását, kihívásait, az ezzel kapcsolatos terveket.

Harmadik napirendi pontként megbeszélésre kerülnek az agrárgazdaság kihívásai és fejlesztési stratégiái az éghajlatváltozás és biodiverzitás-válság körülményei között.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia végrehajtásának hat éve tartó nyomonkövetése során egyre inkább nemzeti sorskérdésnek mutatkozik az agrárgazdálkodás és a természeti tőke, illetve az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartásának összeegyeztethetősége, ezek egymástól való kölcsönös függése. A Tanács idén május 30-án kiadott, a természeti értékeink megőrzéséről szóló cselekvési terv javaslatának elfogadása után, az öntözés-fejlesztésre vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása közben és az EU Közös Agrárpolitikája következő ciklusra kialakítandó támogatási szabályainak véglegesítése előtt a Tanács időszerűnek látja megismerni az agrárium koncepcióját, terveit mindezekkel kapcsolatosan.

A témához vitaindító előadást tart Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár és Győrffy Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Ember

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.