Eseménynaptár

12.06.

2019. december 6.

NFFT Tanácsülés

02.05.

2020. február 5.

Körforgásos Gazdsági Platform, Szakmai Egyeztetés

02.11.

2020. február 11.

EEAC Workshop, Brüsszel

02.17.

2020. február 17 - 20.

Global Forum for National SDG Advisory Bodies, Bogota

Hírek

null EEAC éves konferencia és közgyűlés, Lisszabon

Az EEAC több mint két évtizedes múltra visszatekintő együttműködési hálózata és egyeztető fóruma Európa számos országában működő környezetvédelmi és fenntartható fejlődési tanácsoknak. Ezek az érdekegyeztető testületek a kormányoktól függetlenül működnek, és alapvető szerepük van abban, hogy a nemzeti fenntartható fejlődési, környezetvédelmi stratégiák, programok széles társadalmi egyeztetésen alapuljanak, és figyelembe vegyék a legfrissebb tudományos eredményeket is.

Ahhoz, hogy rendszerszintű átalakulás kezdődjön, nélkülözhetetlen a társadalom különböző szegmenseinek az összefogása, támogatása. A partnerségek révén többet tehetünk: nagyobb hatást, nagyobb fenntarthatóságot, több értéket teremtünk mindenki számára. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy 2030-ig elérhetőek legyenek az ENSZ fenntartható fejlődési céljai.

Ezért a 27. EEAC éves konferencia fő témája a 17. Globális ENSZ Cél, a Partnerség. A konferencián olyan kihívások kerülnek napirendre, mint például az energia-átmenet, az édesvíz, valamint a tengerek és óceánok megőrzése és fenntartható használata.

Számos és összetett kihívással nézünk szembe a víz, az energia és az óceánok területén, nem csak az Európai Unióban és annak tagállamaiban, hanem világszerte. Ez az oka annak, hogy a Portugál Nemzeti Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Tanács (CNADS) a 6. (víz), a 7. (energia) és a 14. (óceán) Globális ENSZ célokat helyezte a 27. EEAC éves konferencia középpontjába.

A konferencia célja, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a víz-, energia- és óceánágazat, valamint azok jövőbeni fejlődésére vonatkozó jelenlegi uniós politikákról, ezzel segítve az Európai Bizottság és az Európai Parlament újonnan megválasztott tagjait megbízatásuk kezdetén.

Az NFFT az EEAC tagszervezeteként részt vesz a konferencián, a delegáció tagjai Bartus Gábor, az NFFT titkára és az EEAC Fenntartható Fejlődési Munkacsoportjának (WGSD) társelnöke, Barta Zsombor, az NFFT munkatársa, és Náray-Szabó Gábor, az NFFT társelnöke.

Ember

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.