Eseménynaptár

09.11.

2019. szeptember 11.

NFFS harmadik Előrehaladási Jelentéséhez készült tanulmányok bemutatása

09.13.

2019. szeptember 13.

MTVSZ 30 éves Ünnepi Küldöttgyűlés

09.19.

2019. szeptember 19.

EEAC éves konferencia és közgyűlés, Lisszabon

10.03.

2019. október 3.

Fenntartható vízgazdálkodási tanulmányút, Koppenhága

Hírek

null NFFT Szakmai Egyeztető Munkabizottság ülés

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Szakmai Egyeztető Munkabizottságának elnöke a Munkabizottság soron következő ülését 2019. szeptember 4-ára hívja össze.

Az ülés célja a Tanács véleményének elkészítése „a 2020-ig tartó időszakra vonatkozó első Éghajlatváltozási Cselekvési Terv” című kormányelőterjesztésről.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter egyeztetést kezdeményezett az első ÉCsT tervezetéről. A Szakmai Egyeztető Munkabizottság feladata, hogy a Tanács álláspontját megjelenítő véleményt vitasson meg és fogadjon el.

Az ITM az előterjesztésről szóló egyeztetésre az augusztus 8-tól szeptember 9-ig tartó időszakot jelölte ki, amin belül a Tanács plenáris ülést tartani nem tud, ezért a Tanács képviseletében a véleményt a Szakmai Egyeztető Munkabizottság adja ki.

A Munkabizottság ülésén a Tanács bármely tagja és állandó meghívottja részt vehet.

Ember

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.