Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

2018. május 8-án az Országgyűlés immár második alkalommal úgy kezdte meg munkáját, hogy a törvényi környezetnek megfelelően részt vehet benne a Magyarországon élő 13 nemzetiség. A bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán szószólók mellett idén a német nemzetiségi listáról bejutott német nemzetiségi képviselő részvételével ismét megalakult a Magyarországi nemzetiségek bizottsága.

Bizottságunk fő célja saját nemzetiségeink problémáinak megoldása, ügyeinek előremozdítása, a közeli és távoli jövőben tervezett céljaink eléréséhez vezető út egyengetése.  Ez az érdekérvényesítési folyamat igen szerteágazó. Hiszen azt, hogy mi tartozik a nemzetiségpolitikai kérdések közé, azt nekünk, a 13 nemzetiségnek kell tudnunk megfogalmazni, egységesen és olyan formán, hogy a mindenkori magyar Parlament és a Kormány számára egyértelműen meg lehessen mutatni, mi az, amit kérünk, elvárunk és mi az, amit mi tudunk tenni hazánk, Magyarország fejlődéséért, az elmúlt évszázadok során közösen kialakított, megalkotott értékek védelmében, azok további gyarapítása érdekében.

A 13 nemzetiségi szószóló kifejezetten jó viszonyt alakított ki egymással az elmúlt ciklusban. Sikerült azt a megállapodásunkat tartani, hogy egységes véleményt alakítunk ki minden kérdésben. Olyan módosításokat nyújtunk be, amihez lehet megfelelő politikai támogatást szerezni, hogy elérhessük céljainkat. Ahhoz, hogy nemzetiségi vonatkozásban bármilyen tartós eredményt el lehessen érni, legalább 6-7 parlamenti ciklusra van szükség. Ha nem tudjuk a nemzetiségi politikát úgy irányítani és képviselni, hogy politikai ciklusváltásoktól függetlenül tovább lehessen vinni egy-egy programot, akkor nincs is értelme, hogy belekezdjünk. De közösen megfogalmazott terveink szerint továbbra is egységesen, egy „hajóban fogunk ülni” és – reményeink szerint - együtt fogunk egy még sikeresebb, eredményesebb ciklust 4 év múlva lezárni.

Köszönöm megtisztelő figyelmét, kérem kövesse nyomon munkánkat!

Ritter Imre
elnök, német nemzetiségi képviselő