Készült: 2021.05.10.08:58:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

162. ülésnap (2020.11.04.), 14. felszólalás
Felszólaló Dr. Varga László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:05


Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VARGA LÁSZLÓ, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Biztos Úr! Tisztelt Biztoshelyettesek! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyettesének 2019. évi tevékenységéről szól, és ahogy a biztos úr is említette, ez az időszak elsősorban Székely László biztosi tevékenységéhez köthető, hiszen Kozma Ákos biztos urat 2019. szeptember 26-ától nevezte ki az Országgyűlés biztosnak. Ugyanakkor a beszámoló kapcsán elmondható, hogy számos olyan kérdés merült fel, illetve került 2019-ben az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, amelyről érdemes a jelen beszámoló tárgyalásakor megemlékezni, különösen annak tisztázása érdekében, hogy a biztos úr miként kívánja egyes területeken fenntartani adott esetben a 2019-es jó gyakorlatot. Az egyik ilyen fontos esemény 2019-ben, amit meg kell említenem, a gyermekek kampányidőszakbeli védelme érdekében kiadott ombudsmani állásfoglalás volt. Számtalanszor előfordult egy-egy kampányidőszakban korábban is, hogy egyes jelöltek a kampányban gyermekeket úgymond használtak fel kampányeszközként, ezzel sértve emberi méltóságukat. Ez azzal járt adott esetben, hogy vagy kivezényeltek iskolásokat rendezvényekre, vagy a jelöltek iskolákban és óvodákban osztottak akár gyümölcsöket és egyéb dolgokat, és ezt politikai köntösben tálalták a nyilvánosság előtt. Az ilyen gyakorlatok ellen emeltek szót az alapvető jogok biztosa és helyettesei, amiért mindenképpen köszönetet érdemelnek.

A Magyar Szocialista Párt különösen az ombudsmani állásfoglalás kiadása után több beadvánnyal is élt a 2019. évi kampányidőszakokban, amelyek a gyermekek védelme érdekében születtek. Felléptünk az olyan kampánytevékenységek ellen, amelyekben gyermekeket használtak fel. Egyetértettünk ugyanis a biztos úrral abban, hogy a gyermekek emberi méltóságát nem lehet azzal korlátozni, hogy gyakorlatilag kampányeszközként, egyfajta tárgyként használják fel őket. A választási eljárások során a gyermekek tekintetében elkövetett jogsértéseket több esetben is megállapították választási szervek, elsősorban az illetékes bíróságok. Példaértékű a Győri Ítélőtábla Borkai Zsolt akkori fideszes polgármester jogsértését megállapító indokolása, amely szerint „a gyermek ne válhasson a politika eszközévé” érv érvényesítése érdekében mindent meg kell tenni az óvodák, iskolák politikai semlegességének fennmaradása érdekében. Sajnálatos módon nem minden bíróság látta ennyire erőteljesnek az alapvető jogok biztosának érvelését, a választási bizottsági szinten pedig a gyermekekkel szembeni, kampányidőszakban elkövetett jogsértések több esetben süket fülekre találnak annak ellenére, hogy nagyon világos, hogy rendszerszintű problémával állunk szemben.

Az előttünk fekvő beszámoló, bár utal a biztos úr által kiadott, gyermekjogokkal kapcsolatos felhívásra, azonban annak utóéletéről kevesebb információt ad. Ezen a ponton felhívnám a figyelmet arra, hogy a 2018-as kampányidőszakban még a Nemzeti Választási Bizottság is több esetben hasonló ügyben hozott elmarasztaló döntést, még a miniszterelnököt is elmarasztalta, olyan döntése is volt az NVB-nek.

(10.30)

Éppen ezért lenne üdvözlendő, ha biztos úr tájékoztatást adna arról, hogy tervezike a gyermekek kampányidőszakban való részvételét a jövőben monitorozni, amennyiben igen, milyen eszközökkel. Fontos volna tudni azt is, hogy javasolte biztos úr jogszabályi változtatásokat a gyermekek választásikampány-időszakban való védelme érdekében, illetve azt, hogy tervezie Alkotmánybírósághoz fordulni amiatt, mert a gyermekek jogai nincsenek kellőképpen biztosítva a választásikampány-időszakban. Az MSZP a gyermekek kampányidőszakban való védelmét az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is támogatni fogja.

Picit eltávolodva a kampányidőszaktól, érdemes felhívni a figyelmet egy másik jelenségre is: biztos úr többször hivatkozik az országgyűlési képviselők által küldött írásbeli kérdésekre adott válaszában arra, hogy az adott, általunk előadott ügyek kapcsán a biztos úrhoz nem érkezett konkrét panasz. Sok esetben biztos úr arról tájékoztatott minket, hogy a beadványunk okán folytate vizsgálatot, azonban a nem a konkrét esetben érintett személytől érkezett panasz mint hivatkozási alap, több esetben is meghatározóvá vált. Érdemes lenne álláspontunk szerint megfontolni, hogy a benyújtott képviselői kérdéseket a biztos úr közérdekű panaszként, közérdekű beadványként kezelje, és azokat ezek alapján vizsgálja ki. Felhívom tisztelt biztos úr figyelmét, hogy a Legfőbb Ügyészségnek kialakult gyakorlata van a parlamenti irományok saját ügymenetükben való átvezetésére, sok esetben feljelentésként értékelve beadványunkat, amelyben legalább így nyomozás indul, még ha annak a vége nem is mindig egyértelmű.

A következő ügy, amit szeretnék megemlíteni, és a beadványaink kezelésének külön aktualitását adja, hogy tavaly év végén jeleztük biztos úr számára a dobai pszichiátria helyzetét, hogy onnan beteg embereket küldenek el, egyes beszámolók szerint többeket hajléktalanszállóra irányítottak, és félő, hogy az intézmény bezárására készülnek. (Dr. Kovács Zoltán közbeszól.)

Akkor biztos úr jelezte, hogy folynak vizsgálatok az ügy kapcsán, azok eredménye azonban nem ismert. A napokban pedig kiderült, hogy a dobai pszichiátria megszűnt; a helyi lakosok beszámolója szerint a kórházból minden beteget elküldtek, a dolgozókat pedig áthelyezték, átvezényelték. Éppen ezért kritikusan fontos volna, hogy biztos úr az ilyen ügyekkel érdemben foglalkozzon, azokról az Országgyűlést megfelelő módon tájékoztassa.

Még egy konkrét ügyet említenék, egy szintén aktuális problémát, amelyik hosszú idő óta aktuális sajnos, ez pedig a légtérzajjal és a Liszt Ferenc Repülőtér légi forgalmával kapcsolatos. Biztos úr, illetve a helyettesei felhívták a figyelmet a légtérzaj káros hatásaira, több esetben alapvető emberi jogokat sértő és egészséget veszélyeztető voltára.

A problémával az MSZP is részletesen foglalkozott. Javaslatot is nyújtottunk be, amely a szabályokat megsértő légi járművek kemény szankcionálását célozta. Biztos úr felhívta a figyelmet az előttünk fekvő beszámolójában, hogy a kormány által ezen a téren bevezetett intézkedések nem elégségesek, a bírság mértéke nem jelent elégséges visszatartó erőt. A probléma aktualitását adja, hogy a kormány egy új törvényjavaslata alapján a jövőben nem kellene egyeztetnie a kormánynak a települési önkormányzatokkal a zajkorlátozások megsértése miatti bírság kiszabásának részletes szabályairól. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a jövőben nem kell meghallgatni azokat az önkormányzatokat, amelyek azokat a személyeket képviselik, akik a zajterhelés káros következményeit elszenvedik. Biztos úr bizonyára egyetért velem abban, hogy a helyi szervek ilyen formájú kizárása a döntéshozatalból semmiképpen sem szolgálja az ott lakók érdekeit.

Biztos úr a beszámolójában jelzi, hogy figyelemmel kísérik a zajterheléssel kapcsolatos állami intézkedéseket, azok hatásait és hatékonyságát. Fontos volna tudni, hogy a helyi közösségek döntéshozatalba való bevonását is figyelemmel fogjae biztos úr a jövőben kísérni, különös tekintettel arra, hogy a zajterhelés által károsultak valódi állami segítséget kaphassanak.

Tisztelt Biztos Úr! Tisztelt Biztoshelyettesek! Néhány konkrét ügyet említettem meg ebből az időszakból, és talán egy picit azon túl is terjeszkedve, amik nem kifejezetten és nem elsősorban biztos úr tevékenységéhez kapcsolódnak, de azt kérem öntől és önöktől, hogy vegyék figyelembe az általam elmondottakat. Munkájukhoz jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai