Készült: 2021.06.16.12:33:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

162. ülésnap (2020.11.04.), 12. felszólalás
Felszólaló Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:45


Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VEJKEY IMRE, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Kozma Ákos Ombudsman Úr! Szalayné Sándor Erzsébet Ombudsmanhelyettes Asszony! Bándi Gyula Ombudsmanhelyettes Úr, Professzor Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az alapvető jogok biztosának és helyettesének 2019. évi tevékenységéről szóló B/8769. szám alatti beszámolója részletesen mutatja be az ombudsmannak és helyetteseinek 2019. évi tevékenységét, továbbá részletesen mutatja be az ombudsmani hivatal vizsgálatait is, valamint tükröt tart az alapvető jogok biztosa által végzett munka elé, tudósítva annak eredményeiről és beszámolva a jövő kihívásairól. A beszámoló elfogadásáról szóló H/11093. számú határozati javaslat pedig méltón támogatja az ombudsmannak és helyetteseinek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.A beszámolóból kitűnik, hogy milyen dinamikusan fejlődik az ombudsman nemzetközi szerepvállalása. Itt utalnék csak arra, hogy újabb és újabb együttműködési megállapodások köttetnek az emberi jogokkal, a nemzetközi jogvédelemmel foglalkozó társintézményekkel való kapcsolatfelvételre, tudományos centrumokhoz, hálózatokhoz való csatlakozásra. Ez a bővülő nemzetközi szerepvállalás úgy valósul meg, hogy közben a magyar ombudsmani hivatal 2014 óta „A” státuszú nemzeti emberi jogi intézmény.

A 2019. évben kiemelt nemzetközi feladat volt a 2014 őszén elnyert, ENSZ által akkreditált nemzeti emberi jogi intézmény státusza felülvizsgálati eljárásában való helytállás. A felülvizsgálati eljárás sikere érdekében 2019-ben a hivatalban egy, a különböző szakterületek szakértőiből álló akkreditációs munkacsoport került felállításra Bándi Gyula professzor úr vezetésével.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2015 szeptemberében az ENSZ 193 tagállama, közöttünk hazánk is elhatározta, hogy közös lépéseket tesz annak érdekében, hogy 2030-ra globális szinten visszaszorítsa a szegénységet, kezelje a klímaváltozás és az esélyegyenlőtlenségek miatti kihívásokat. Ennek érdekében 17 fenntartható fejlődési célt állítottak fel, biztosítva, hogy senkit nem hagynak magára. A 17 cél összesen 169 feladatra bomlik és közel 230 indikátort tartalmaz, amelyek a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntartható fejlődés több aspektusát kívánják felmérni és folyamatosan monitorozni. Az ombudsman a 2019. évben bizony ezen feladatok teljesítéséhez is nagymértékben hozzájárult a munkájával.

Gratulálok Kozma Ákos ombudsman úrnak ahhoz is, hogy a 2019. évben nemcsak Magyarország ombudsmanjának, hanem az Európai Ombudsmani Intézet elnökségi tagjának is megválasztották.

(10.20)

Ez az intézet fontos szerepet játszik az emberi jogok és az állampolgári érdekek védelmével összefüggő kérdések tudományos feldolgozása területén, továbbá az ombudsmanok európai együttműködésében.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2019-ben dinamikusan fejlődtek az ombudsman mint nemzeti megelőző mechanizmus nemzetközi szakmai kapcsolatai is. A gyermekek jogai érvényesülése terén az ombudsman 2012-ben csatlakozott a UNICEF magyar bizottsága kezdeményezéséhez, és a gyermekek jogainak világnapja jegyében szervezte meg 2019. november 20-ai munkanapját, fogadva hivatalában a UNICEF fiatal nagyköveteit, továbbá jubileumi kötetet is kiadott a gyermekjogi egyezmény tiszteletére.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ombudsman a törvény előírásaival összhangban 2019-ben is kiemelt figyelmet szentelt a kiszolgáltatottak, a gyermekek, a fogyatékossággal élők, az idősek, a betegek, illetve a hajléktalanok és más, egzisztenciálisan rászorulók jogainak védelme érdekében.

Az ombudsman 2019-ben több olyan intézményi működést és ellátási körülményt érintő helyszíni szemlés ombudsmani vizsgálatot folytatott le, mely jelentéssel zárult. Ilyen volt például a már többek által emlegetett tornanádaskai lakóotthon vagy a budapesti Esze Tamás Gyermekotthon működési problémáit bemutató jelentés is.

Ugyancsak a vizsgálatok fókuszában volt 2019-ben az egészségügy területe  az egészségügy területe abból a szempontból, hogy miképpen érvényesülnek az alapjogok az egészségügyben. Így például vizsgálat tárgya volt, hogy miként érvényesülnek az alapjogok konkrétan az édesanya és az újszülött együttes elhelyezése vagy pedig a koraszülött-intenzív osztályok gyermek- és szülőbarát működése vonatkozásában.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ombudsmani hivatal nemzetiségi jogterülete szempontjából a 2019. év a számvetés és az újratervezés időszaka volt. 2019-ben Szalayné Sándor Erzsébet ombudsmanhelyettesi mandátuma lejárt. Az Országgyűlés a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes munkáját elismerve ismételten őt választotta meg ombudsmanhelyettessé. 2019 októberében pedig sor került a nemzetiségi önkormányzatok választására, ami települési, területi és országos képviseleti szint egyidejű megújítását jelentette. Ennek során közel 2200 települési és 62 területi nemzetiségi önkormányzat alakulhatott meg, és mind a 13 elismert magyarországi nemzetiségnek létrejött az országos önkormányzata is.

A 2019. év harmadik kiemelkedő szakmai kihívása e vonatkozásban a nemzetiségek jogairól szóló törvény átfogó módosításának előkészítése volt, melyet a hivatal jól abszolvált, 27 technikai és 31 tartalmi javaslattal járult hozzá a jogalkotási munkához. Köszönjük szépen. A fentieken túl az ombudsmanhelyettes 2019-ben 409 egyéni nemzetiségi jogterületet érintő panasz ügyében járt el.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nemzet közös öröksége sajátos vagyon, melyet óvnunk kell. Bándi Gyula ombudsmanhelyettes 2019. évi munkájával magyar nemzetünk közös örökségének védelmét és az egészséges környezethez, valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesülését kívánta a professzor úr mindinkább előmozdítani. Köszönjük szépen az ő munkáját is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről szóló 2019. évi beszámolót 2020. június 22-ei ülésén megtárgyalta, és azt elfogadásra alkalmasnak találta, így került a tisztelt Ház elé benyújtásra a H/11093. számú határozati javaslat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kereszténydemokraták a fentiekben elmondottak alapján támogatják az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2019. évi tevékenységéről szóló B/8769. szám alatti beszámoló elfogadását és a beszámoló elfogadásáról szóló H/11093. számú határozati javaslatot is. Kérem, támogassák önök is! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai