Készült: 2024.06.16.21:51:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

91. ülésnap (2023.11.21.), 76. felszólalás
Felszólaló Bánki Erik (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:33


Felszólalások:  Előző  76  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁNKI ERIK, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvényjavaslat apropóját az uniós kötelezettségeinknek való megfelelés adja, azonban el kell kerülnünk azt a csapdát, hogy az uniós kötelezettségeknek való megfelelés során nem a lehető legönállóbb, a nemzeti sajátosságokra leginkább épülő rendszert építi ki Magyarország. Mivel nincs még rögzült európai gyakorlat ezen a téren, a hazai gyakorlat korai kialakításával egyszersmind megakadályozható, hogy egy képlékeny minősítési rendszer okán a hazai cégek versenyhátrányba kerüljenek.

Hangsúlyozandó, hogy az ESG, azaz a környezeti és társadalmi vállalati felelősségvállalási szempontoknak való megfelelés nem eredményezheti a gazdasági szereplők versenyképességének aránytalan romlását. Jelenleg sem a régióban, sem uniós szinten nincs rögzült tagállami gyakorlat a digitális ESG-szolgáltatás vonatkozásában, így a nemzeti ESG-rendszer kialakításával Magyarország rövid időn belül akár stratégiai előnyre is szert tehet, valamint preventív jelleggel elébe tud menni a hiányzó uniós szintű részletszabályoknak, úgy, hogy ezeket nemzetállami hatáskörben határozza meg.

(14.10)

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az ESG-adatszolgáltatás és -minősítés szabályozásával az Európai Unió új piacszabályozási eszközt kíván bevezetni oly módon, hogy a tagállamok mozgásterét csökkentse az ESG-szabályozás terén. A nemzeti ESG-keretrendszer célja ezért a nemzeti szuverenitás, a magyar vállalatok versenyképességét garantáló válasz az Unió által keltett jogalkotási vákuumban. Az Európai Unió a különféle lobbiérdekeknek megfelelve  jó szokása szerint  tovább rontja a nemzetállamok szuverenitását, és veszélyezteti a vállalkozások versenyképességét, a gazdaságok nyitottságát. Magyarországon ezzel szemben hangsúlyos elvárás a szabályozás tartalmában az Alaptörvényben lefektetett értékeknek való megfelelés, a nemzet, a család és a kultúra támogatása.

A kerettörvény épít a német beszállítóilánc-törvény már elfogadott rendelkezéseire annak érdekében, hogy versenyelőnyt alakítson ki a jog eszközével a Németországba szállító magyar vállalatok számára, másrészt előnyt kovácsoljon önmaga számára a jelenleg is formálódó uniós jogi környezetben. Önként, illetve  ahogy említettem  a német beszállítói láncokra vonatkozó törvény miatt ma is számos jelentős nemzeti vállalat tesz eleget különféle ESG-adatszolgáltatásnak. Az uniós irányelvek hatálybalépésével azonban a hazai vállalkozások mindenképpen szembesülni fognak az ESG-vel összefüggő adatszolgáltatással és megfelelőségi kényszerrel, így szükséges világos, egyszerű szabályokat alkotni és proaktív támogatást nyújtani a hazai vállalatoknak.

Tisztelt Országgyűlés! A szabályozástervezet nem tekinthető szimpla jogharmonizációs feladatnak, hanem egy széles körű és erős eszköztár kiépítése kell hogy legyen, amely előtte jár a közösségi jogalkotásnak. A jogalkotó a nemzeti ESG-keretrendszerről szóló törvénnyel annak az elköteleződésének teremthet alapot a magyar gazdaság működésében, hogy felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit, valamint a család intézményének szentségét. A magyar nemzeti ESG-keretrendszer az európai racionális közösség rokonszenvét élvezheti, mivel a lehetőségekkel élve saját kezébe veszi a nemzeti szinten jelentkező fenntarthatósági és társadalmi kihívások kezelését, ami érték- és mértékalapú talapzaton áll.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy vélem, hogy a törvényjavaslat támogatandó, sőt támogatható rendelkezéseket tartalmaz. A hazai vállalatok számára előnyös ez az új szabályozás, ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a Fidesz-frakcióhoz hasonlóan önök is támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  76  Következő    Ülésnap adatai