Készült: 2024.06.16.17:31:17 Dinamikus lap

Képviselő által benyújtott indítványok 2006-2010


Paraméterek:
Képviselő: Bencsik János

Önálló indítványok
Iromány Cím Benyújtók Benyújtva
A/11385 Nem tudja az egyik kéz, hogy mit csinál a másik a Pénzügyminisztériumban? Bencsik János (Fidesz) 2009.11.30
K/11020 2009. október 12-i határnappal valóban eleget tett-e az MVM Zrt, az állam irányában meglévő osztalékfizetési kötelezettségének? Bencsik János (Fidesz) 2009.10.26
K/11019 Milyen intézkedéseket tett a Kormány annak érdekében, hogy az MVM 2008-as üzleti évének lezárásakor dokumentált, gyanús pénzmozgásokból fakadó tízmilliárdos nagyságrendű, államot megkárosító veszteségek oka megállapításra kerüljön? Bencsik János (Fidesz) 2009.10.26
K/11018 Az MVM Zrt. feljelentése alapján elrendelték-e a Nemzeti Nyomozó Irodánál, az MVM-nél és leányvállalatainál eltűnt állami pénzek hollétével, illetve a gyanús pénzmogások mögött álló személyekkel és offshore társaságokkal kapcsolatos nyomozást? Bencsik János (Fidesz) 2009.10.26
I/10848 A hazai szociáldemokrácia, a kormányfő egyetértésével küzd a munkavállalók ellen? Bencsik János (Fidesz) 2009.10.07
K/10320 Befejeződött-e a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. belső vizsgálata a Bánhidai Erőmű salak- és pernyetárolásra használt földterületeinek értékesítésére vonatkozóan? Bencsik János (Fidesz) 2009.08.03
K/10130 Milyen feltételekkel értékesítette a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, a Bánhidai Erőmű salak- és pernyetárolására használt földterületeket? Bencsik János (Fidesz) 2009.06.29
K/10129 Mikorra tervezik nyilvánosságra hozni a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, nemzeti vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási és fejlesztési stratégiáját? Bencsik János (Fidesz) 2009.06.29
K/10128 Miként képzeli el a Magyar Köztársaság Kormánya, az áttételesen nemzeti tulajdonban lévő Vértesi Erőmű Zrt magyar energiarendszerben betöltött jövőbeni szerepét? Bencsik János (Fidesz) 2009.06.29
T/10048 A nemzeti vagyon további privatizációjának megakadályozása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról Bencsik János (Fidesz), Dr. Fónagy János (Fidesz) 2009.06.22
A/10033 Miért erőlteti a kormány az ország ivóvízellátásának privatizációját? Bencsik János (Fidesz) 2009.06.22
A/9915 Mit tesz a Kormány a Vértesi Erőmű Zrt. 2100 munkahelyének megőrzése érdekében? Bencsik János (Fidesz) 2009.06.08
I/9889 Mit tesz a Kormány a Vértesi Erőmű Zrt 2100 munkahelyének megőrzése érdekében? Bencsik János (Fidesz) 2009.06.03
T/9455 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény módosítása Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Botka László (MSZP), Dr. Lázár János (Fidesz), Dr. Kálmán András (MSZP), Horváth István (Fidesz), Dr. Ipkovich György (MSZP), Szalay Ferenc (Fidesz), Warvasovszky Tihamér (MSZP), Bencsik János (Fidesz), Káli Sándor (MSZP), Dr. Gyimesi Endre (Fidesz), Dr. Zombor Gábor (Fidesz), Cseresnyés Péter (Fidesz) 2009.04.20
A/9314 Ki fogja kifizetni a rázós számlákat? Bencsik János (Fidesz) 2009.03.30
T/9276 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról Bencsik János (Fidesz), Molnár Béla (KDNP), Nagy Sándor (Fidesz), Szatmáry Kristóf (Fidesz), Dr. Baráth Etele (MSZP), Dr. Latorcai János (KDNP) 2009.03.25
K/9079 Érkeztek-e, érkeznek-e izraeli katonák a táborfalvai katonai bázisra? Bencsik János (Fidesz) 2009.03.04
K/9078 Igaz-e, hogy az állami termőföldek értékesítése során, olyan "konzorciumok" is indulhatnak, amelyekben kiszámítják az elővásárlára jogosultak által képviselt elővásárlási jog "értékét"? Bencsik János (Fidesz) 2009.03.04
K/9077 Mennyibe kerül a Malév privatizációja a Magyar Köztársaság számára? Bencsik János (Fidesz) 2009.03.04
H/8864 Az általános válság következményeként az építőipart és a közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió kezelése érdekében szükséges intézkedésekről Dr. Baráth Etele (MSZP), Horváth Csaba (MSZP), Bencsik János (Fidesz), Nagy Sándor (Fidesz), Lakos Imre (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) 2009.02.16
K/8861 Meghatározták-e annak végső határidejét, amikor a nyilvánosság megismerheti azt, hogy a Kormány és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács milyen stratégia mentén hasznosítja és fejleszti a nemzet vagyonát? Bencsik János (Fidesz) 2009.02.16
K/8759 Az áttételesen nemzeti tulajdonban lévő Vértesi Erőmű Zrt-nél tervezik-e munkahelyek megszüntetését, és ha igen, akkor milyen mértékben? Bencsik János (Fidesz) 2009.02.10
K/8726 Magántulajdonba adták-e az eredetileg a Nemzeti Földalap részét képező, korábban a Bánhidai Erőmű salak- és pernyetárolására használt földterületeket? Bencsik János (Fidesz) 2009.02.05
K/8725 Jogszerű magatartásnak tekinthető-e az a gyakorlat, mely szerint a csoportos munkahely megszüntetést bejelentő gazdasági társaság nem járul hozzá, hogy az illetékes munkaügyi kirendeltség nyilvánosságra hozza a közérdekű adatokat? Bencsik János (Fidesz) 2009.02.05
K/8724 Miért rendelte el a cégbíróság az áttételesen nemzeti tulajdonban lévő Vértesi Erőmű Zrt alaptőkéjének közel felére történő leszállítását? Bencsik János (Fidesz) 2009.02.05
K/8705 A Magyar Köztársaság Kormányának sikerült-e az eltelt három hónap alatt időpontot egyeztetnie a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanáccsal, hogy megtárgyalhassa a nemzeti vagyonnal kapcsolatos középtávú stratégiát? Bencsik János (Fidesz) 2009.02.03
K/8704 A Magyar Köztársaság Kormánya biztosít-e többlettámogatást a megnövekedett alapterületű tatabányai Jászai Mari Színház működési kiadásainak fedezetéhez? Bencsik János (Fidesz) 2009.02.03
K/8703 A Magyar Köztársaság Kormánya lát-e lehetőséget arra, hogy a veleszületett immunhiányban szenvedő betegek jogosulttá váljanak az emelt színtű családi pótlékra és a súlyos fogyatékosok adókedvezményére? Bencsik János (Fidesz) 2009.02.03
A/8675 Áramvonalasított kormányzati válságkezelés Bencsik János (Fidesz) 2009.01.29
K/8656 Szándékában áll-e a Kormánynak, hogy jogszabályi szinten szabályozza az építési hulladékok újrahasznosítását? Bencsik János (Fidesz) 2009.01.27
K/8655 Használtak-e közpénzt a Vértesi Erőmű Zrt. magánosítási folyamatában, az MVM Zrt. többségi tulajdonában lévő üzletrész részbeni kifizetésekor? Bencsik János (Fidesz) 2009.01.27
K/8654 A Magyar Köztársaság Kormánya lát-e lehetőséget arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének összeomlását megakadályozandó, anyagi segítséget nyújtson a költségvetés termékdíjból származó bevételei terhére? Bencsik János (Fidesz) 2009.01.27
K/8620 A Magyar Köztársaság Kormánya kinek az érdekében biztosított egyedi döntés alapján a Vértesi Erőmű Zrt számára többlet széndioxid kvótát? Bencsik János (Fidesz) 2009.01.23
K/8619 Érheti-e veszteség a Vértesi Erőmű Zrt-t, a System Consulting Zrt. által felmondott áramátvételi szerződés miatt? Bencsik János (Fidesz) 2009.01.23
K/8618 Égettek-e biomassza gyanánt hulladékot a Vértesi Erőmű Zrt bokodi telephelyén? Bencsik János (Fidesz) 2009.01.23
K/8617 Megvásárolja-e Kapolyi László vállalkozása, a System Consulting Zrt, az MVM Zrt többségi tulajdonát képező Vértesi Erőmű Zrt közvetett állami tulajdonban lévő részvényeit? Bencsik János (Fidesz) 2009.01.23
K/8616 Miként képzeli el a Magyar Köztársaság Kormánya, az áttelesen nemzeti tulajdonban lévő Vértesi Erőmű Zrt magyar energiarendszerben betöltött jövőbeni szerepét? Bencsik János (Fidesz) 2009.01.23
K/8615 Amennyiben magántulajdonba kerül a Vértesi Erőmű Zrt, a "szénfillér" rendszeréből való részesedés joga az új tulajdonost is megilleti? Bencsik János (Fidesz) 2009.01.23
K/8614 Amennyiben a Vértesi Erőmű Zrt-t a System Consulting Zrt vásárolhatja meg, abban az esetben a megnevezett társaságot illeti majd a "zöldáram" kötelező átvételéből származó többletbevétel? Bencsik János (Fidesz) 2009.01.23
K/6654 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kialakította-e már a vízközművekre vonatkozó vagyonhasznosítási stratégiáját? II. Bencsik János (Fidesz) 2008.10.27
A/6649 Többet ésszel, mint erővel? Bencsik János (Fidesz) 2008.10.27
K/6527 Szándékában áll-e a Kormánynak, hogy a nyilvánosság előtt is elszámoljon az MNV Zrt megalakítása óta eltelt időszak privatizációs ügyleteivel? Bencsik János (Fidesz) 2008.10.13
K/6526 Készített-e már a Kormány, illetve az MNV Zrt stratégiát a nemzeti vagyon fejlesztésével és hasznonsításával kapcsolatosan? Bencsik János (Fidesz) 2008.10.13
K/6525 Elkészítették-e a megszűnt ÁPV Zrt záró-, valamint az újonnan alakult MNV Zrt nyitó mérlegét, és ha igen, akkor azok hozzá férhetőek-e a nyilvánosság számára? Bencsik János (Fidesz) 2008.10.13
K/6468 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kialakította-e már a vízközművekre vonatkozó vagyonhasznosítási stratégiáját? Bencsik János (Fidesz) 2008.10.06
A/5536 Mire kíváncsi, Szilvásy elvtárs II.? Bencsik János (Fidesz) 2008.04.21
K/5122 Akkor most döntési helyzetben van-e Kormány, vagy sem? Bencsik János (Fidesz) 2008.02.29
K/5094 Hol tart Magyarország Európai Uniós elnökségére való felkészülése? Bencsik János (Fidesz) 2008.02.26
H/4900 Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény népszavazásra bocsátásának elrendeléséről Dr. Orbán Viktor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Áder János (Fidesz), Ágh Péter (Fidesz), Dr. Ángyán József (Fidesz), Dr. Aszódi Pál (Fidesz), Babák Mihály (Fidesz), Bagi Béla (Fidesz), Balla György (Fidesz), Balla Mihály (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Dr. Balsai István (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz), Bányai Gábor (Fidesz), Bebes István (Fidesz), Bencsik János (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz), Bodó Imre (Fidesz), Dr. Bóka István (Fidesz), Bíró Ildikó (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Czerván György (Fidesz), Dr. Czira Szabolcs (Fidesz), Czomba Sándor (Fidesz), Csampa Zsolt (Fidesz), Császár Antal (Fidesz), Cseresnyés Péter (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Deutsch-Für Tamás (Fidesz), Domokos László (Fidesz), Ékes Ilona (Fidesz), Ékes József (Fidesz), Erdős Norbert (Fidesz), Farkas Flórián (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) és 107 képviselőtársuk. 2008.02.07
A/4572 Mi akadályozza meg azt, hogy egy állami közszolgáltató visszaéljen monopolhelyzetével? Bencsik János (Fidesz) 2007.12.03
K/4516 Mi indokolja az MVM vállalatcsoporthoz tartozó Tatabányai Erőmű Kft. funkcionális átszervezését, és miért nem tájékoztatták a tervezett lépésekről az érdekvédelmi képviselőket, valamint a kisebbségi tulajdonos önkormányzatot? Bencsik János (Fidesz) 2007.11.27
I/4513 Távhőszolgáltatás korlátozásával fenyeget huszonháromezer családot az MVM vállalata, a Tatabányai Erőmű Kft. Bencsik János (Fidesz) 2007.11.27
K/3710 Rendelkezésre áll-e a Magyar Köztársaság költségvetésében az Azbesztmentesítési mintaprojekt - Tatabánya című pályázati projekt lebonyolításának finanszírozásához szükséges fedezet? Bencsik János (Fidesz) 2007.09.12
K/3686 Biztosítja-e a kormány a 8119. j. országos közút rekonstrukciójának finanszírozásához szükséges forrást a 2008. évi költségvetésben abban az esetben, ha az idén nem indítható el a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás? Bencsik János (Fidesz) 2007.09.10
K/3652 5 milliárd veszteség, felelős sehol Bencsik János (Fidesz) 2007.09.06
K/3327 Kívánja-e a Magyar Köztársaság Kormánya, illetve a Magyar Államvasutak Zrt. fejleszteni a Tatabányai vasútállomást, mint elővárosi pályaudvart a Közlekedés Operatív Program által nyújtotta lehetőségek alapján? Bencsik János (Fidesz) 2007.06.14
I/2458 Le is út, fel is út! Foszladozó útfelület, szakadozó befektetői bizalom. Bencsik János (Fidesz) 2007.03.13
K/2436 Hogyan kívánja a Magyar Köztársaság Kormánya a Térségi Integrált Szakképző Központok kialakuló rendszerének fejlesztését és fenntarthatóságát támogatni az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan? Bencsik János (Fidesz) 2007.03.12
K/2140 Milyen módon kívánja a Magyar Köztársaság Kormánya biztosítani az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó operatív programok (ágazati és regionális) akcióterveinek egy időben történő társadalmi egyeztetését? Bencsik János (Fidesz) 2007.02.21
T/1719 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról Szűcs Lajos (Fidesz), Bányai Gábor (Fidesz), Becsó Zsolt (Fidesz), Domokos László (Fidesz), Fülöp István (Fidesz), Dr. Gyimesi Endre (Fidesz), Dr. Hargitai János (KDNP), Horváth István (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz), Dr. Lázár János (Fidesz), Manninger Jenő (Fidesz), Dr. Ódor Ferenc (Fidesz), Rácz Róbert (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz), Szalay Ferenc (Fidesz), Dr. Zombor Gábor (Fidesz), Bencsik János (Fidesz) 2006.12.18
K/882 A közforgalmú gyógyszertárak folyamatos működésének biztosítása állami, illetve hatósági feladat. Ennek ellenére a Tatabányán található Levendula elnevezésű közforgalmú patika hatóság általi működtetését elmulasztja az illetékes ÁNTSZ. A Miniszter Úr milyen intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a törvényes rend helyreálljon és a közforgalmú patika ismét fogadhassa az arra rászoruló és gyógyulni vágyó polgárokat? Bencsik János (Fidesz) 2006.08.23
K/847 Hogyan kívánja a Magyar Köztársaság Kormánya biztosítani azoknak a területeknek a pályázati támogatását, melyek céljaikban illeszkednek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben foglaltakhoz, de a Regionális Operatív Programok várható nagyságrendjét meghaladják, viszont a Kohéziós Alapból támogatandó nagyprojekt méretet még nem érik el? Bencsik János (Fidesz) 2006.08.11
K/832 Elkészül-e ez év szeptemberére a nemzeti hulladékgazdálkodási stratégia, amely az uniós források igénybevételének feltétele? Bencsik János (Fidesz) 2006.07.28
K/831 Igaz-e az a hír, mely szerint folyamatban van a Vértesi Erőmű Zrt. privatizációja, illetve helyén valónak tartja-e kivonni a jelenlegi energetikai helyzetben az ország utolsó működőképes barnaszenes erőművének és a hozzátartozó bányavállalatnak a nemzeti villamos társaságcsoport kezeléséből történő kivonását? Bencsik János (Fidesz) 2006.07.28
K/689 Dübörgő gazdaság - dübörgő kamionok Tatabánya belterületén. Mikorra várható a Tatabányai Ipari Park megközelítését biztosító - a 8119-es jelű, Tata-Környe közötti összekötőúton létesítendő - körforgalmú csomópont megépítése, valamint az M1-es autópálya tatai csomópont és Környe nagyközség közötti szakaszának rekonstrukciója? Bencsik János (Fidesz) 2006.07.13
K/688 Miért nem engedélyezik az Országos Egészség Pénztár számára, hogy befogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott, és a megyeszékhelyen működő Szent Borbála Kórház "MRI" diagnosztikai berendezésének működési finanszírozását? Bencsik János (Fidesz) 2006.07.13