Készült: 2024.06.17.12:00:41 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2010-2014

Bizottság: Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság
Emberi jogi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/13550 A nők esélyegyenlőségét szolgáló törvénymódosításról Dr. Oláh Lajos (független) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
2 H/13271 Az egyházi hitéleti alkalmak méltó megtartásának védelméről Hegedűs Lorántné (Jobbik), Vona Gábor (Jobbik) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
3 T/13254 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Rogán Antal (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Rétvári Bence (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 H/13253 Egyes házszabályi rendelkezésekről Rogán Antal (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Rétvári Bence (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/13238 Egyes törvényeknek a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtését elősegítő módosításáról Szabó Timea (független), Szabó Rebeka (független), Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Lamperth Mónika (MSZP) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
6 T/13215 A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/13096 A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 H/13094 A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/13057 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról Ágh Péter (Fidesz)
2013.11.18.: Dr. Vas Imre (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/12975 Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
11 T/12911 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/12908 Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)
2013.11.18.: Berényi László (Fidesz)
2013.12.09.: Román István (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/12833 Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/12824 Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 H/12813 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Kulturális és sajtóbizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/12643 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról Firtl Mátyás (KDNP), Ivanics Ferenc (Fidesz), Gyopáros Alpár (Fidesz), Dr. Nagy István (Fidesz), Kara Ákos (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
17 J/12618 A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. február - 2013. február) kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/12617 Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/12616 Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/12513 A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 H/12385 A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról Oktatási, tudományos bizottság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
23 T/12337 Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 J/12154 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012. évi tevékenységéről, valamint Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól Egyenlő Bánásmód Hatóság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
25 T/12100 A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/12099 A támogatott döntéshozatalról kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/12015 Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/12002 A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 J/11758 A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat végrehajtásáról kormány (emberi erőforrások minisztere) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
30 T/11657 A panaszokról és közérdekű bejelentésekről kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 H/11459 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 J/11399 A Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről kormány (tárca nélküli miniszter (nemzetpolitikáért felelős)) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
33 H/11301 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/11212 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/11200 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)
2013.05.21.: Dr. Vejkey Imre (KDNP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/11105 Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 H/10761 A Horthy-rendszerben faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek emlékének megörökítéséről Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Steiner Pál (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/10750 A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/10749 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 H/10731 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény egyes rendelkezéseinek alaptörvény-ellenességével összefüggő jogalkotási feladatokról Lendvai Ildikó (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 J/10648 Az ügyészség 2012. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
42 T/10593 Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/10592 Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/10591 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 J/10578 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója a 2012. évi tevékenységéről Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság bizottsági tárgyalás befejezve  
46 J/10573 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi tevékenységéről Médiatanács az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
47 T/10571 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Michl József (KDNP)
2013.04.29.: Hoffman Pál (KDNP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
48 J/10126 Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről alapvető jogok biztosa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
49 T/10051 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/9929 Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása Rogán Antal (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Ágh Péter (Fidesz), Dr. Ángyán József (Fidesz), B Nagy László (Fidesz), Babák Mihály (Fidesz), Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz), Dr. Bácskai János (Fidesz), Balázs József (Fidesz), Balla György (Fidesz), Balla Mihály (Fidesz), Balog Zoltán (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Bányai Gábor (Fidesz), Bartos Mónika (Fidesz), Bebes István (Fidesz), Becsó Zsolt (Fidesz), Bencsik János (Fidesz), Dr. Bene Ildikó (Fidesz), Berényi László (Fidesz), Bíró Márk (Fidesz), Bodó Imre (Fidesz), Bodó Sándor (Fidesz), Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), Boldog István (Fidesz), Borbély Lénárd (Fidesz), Brájer Éva (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Csampa Zsolt (Fidesz), Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), Cseresnyés Péter (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Csóti György (Fidesz), Csöbör Katalin (Fidesz), Czerván György (Fidesz), Dr. Czomba Sándor (Fidesz), Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz), Dr. Daher Pierre (Fidesz) és 221 képviselőtársuk. bizottsági tárgyalás befejezve  
51 J/9399 A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról kormány (tárca nélküli miniszter (nemzetpolitikáért felelős)) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/9314 A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról Dr. Oláh Lajos (független) a tárgyalást még nem kezdte el  
53 T/9246 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/9244 Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/9233 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/9160 A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Lukács Tamás (KDNP), Dr. Vitányi István (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/9062 A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról kormány (tárca nélküli miniszter (nemzetpolitikáért felelős)) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 H/9010 "A muszlimok ártatlansága" című film készítésének elítéléséről Vona Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik), Németh Zsolt (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 T/8889 Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/8888 A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/8750 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 H/8672 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Kulturális és sajtóbizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
63 H/8580 A nemek közötti esélyegyenlőségnek a nagyvállalati szférában történő gyakorlati érvényesítéséről Mesterházy Attila (MSZP), Tukacs István (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Simon Gábor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/8405 A választási eljárásról Lázár János (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP)
2012.09.18.: Dr. Varga István (Fidesz), Patay Vilmos (Fidesz), Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz), Csóti György (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz)
2012.09.19.: Ékes Ilona (Fidesz), Wittner Mária (Fidesz), Csöbör Katalin (Fidesz), Kőszegi Zoltán (Fidesz)
2012.09.24.: Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Csizi Péter (Fidesz)
2012.09.25.: Ágh Péter (Fidesz)
2012.10.02.: László Tamás (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/8367 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról Kővári János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/8196 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 T/7971 A Polgári Törvénykönyvről kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 H/7939 Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről (2007-2010.) szóló jelentés elfogadásáról Ifjúsági, szociális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
69 H/7934 Az alapcélként vallási tevékenységet végző Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület egyházként történő elismeréséről (országos népi kezdeményezés) Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/7858 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/7772 Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 J/7766 A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről kormány (tárca nélküli miniszter (nemzetpolitikáért felelős)) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/7757 Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin (Fidesz), Németh Zoltán (Fidesz), Michl József (KDNP), Sági István (Fidesz), Kőszegi Zoltán (Fidesz), Patay Vilmos (Fidesz), Vantara Gyula (Fidesz), Wittner Mária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/7710 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról Lendvai Ildikó (MSZP), Nyakó István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 T/7678 Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/7676 Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 T/7667 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Dr. Hoppál Péter (Fidesz), Michl József (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/7655 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 J/7271 Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről (2007-2010.) kormány (emberi erőforrások minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 T/7146 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról Szabó Timea (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 J/7036 A dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról szóló 17/2012. (III.14.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról kormány (belügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
82 T/6959 Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról Lázár János (Fidesz)
2012.05.29.: Gyopáros Alpár (Fidesz)
2012.09.11.: Balázs József (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/6958 A Büntető Törvénykönyvről kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/6858 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról Koszorús László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 H/6854 Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló kontra Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 J/6853 Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló kontra Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 J/6851 Az ügyészség 2011. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
88 T/6814 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról Font Sándor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 J/6810 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről Médiatanács bizottsági tárgyalás befejezve  
90 H/6776 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 J/6775 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia - mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - összhangjáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/6774 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról kormány (nemzeti erőforrás miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/6730 A nők esélyegyenlőségét szolgáló törvénymódosításról Dr. Oláh Lajos (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 H/6686 A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról Menczer Erzsébet (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 J/6591 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/6585 A közadatok újrahasznosításáról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/6577 A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 J/6574 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentése Egyenruhás bűnözés eseti bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
99 H/6392 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról Lázár János (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)
2012.03.20.: Harrach Péter (KDNP)
2012.04.02.: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/6391 Az Országgyűlésről Lázár János (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)
2012.03.20.: Harrach Péter (KDNP)
2012.04.02.: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/6390 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 H/6354 Az 1939-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek emlékének megörökítéséről Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Lamperth Mónika (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Ipkovich György (MSZP), Dr. Simon Gábor (MSZP), Dr. Steiner Pál (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Pál Béla (MSZP), Nyakó István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 T/6319 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/6316 A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvénymódosításokról Dr. Oláh Lajos (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 H/6265 A Nemzetiségek Napjáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 J/6102 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2011 alapvető jogok biztosa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
107 T/6044 A személyszállítási szolgáltatásokról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 H/5991 A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről Mesterházy Attila (MSZP), Harangozó Gábor (MSZP)
2012.03.19.: Dr. Steiner Pál (MSZP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
109 H/5976 Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/5948 Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 H/5904 A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban betöltött szerepéről Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP), Seszták Oszkár (KDNP), Dr. Seszták Miklós (KDNP), Tasó László (Fidesz), Dr. Nagy Kálmán (KDNP), Dr. Zsiga Marcell (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Dr. Pósán László (Fidesz)
2012.03.12.: Dr. Simon Miklós (Fidesz), Dr. Latorcai János (KDNP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
112 H/5790 A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
113 H/5540 A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter), kormány (nemzeti erőforrás miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/5315 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról Lázár János (Fidesz)
2011.12.22.: Demeter Zoltán (Fidesz), Berényi László (Fidesz), Gajda Róbert (Fidesz), Varga László (KDNP), Ékes Ilona (Fidesz), Dr. Vas Imre (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Kozma Péter (Fidesz), Dr. Budai Gyula (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz), Dr. Horváth Zsolt (Fidesz), Dr. Gruber Attila (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Révész Máriusz (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Farkas Flórián (Fidesz), Csampa Zsolt (Fidesz), Bíró Márk (Fidesz), Csöbör Katalin (Fidesz), Dr. Bácskai János (Fidesz), Németh Zoltán (Fidesz), Dr. György István (Fidesz), Dr. Tarnai Richárd (KDNP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/5294 Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról Jávor Benedek (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 J/5271 Megszüntetve - A kisebbségi ombudsman összegzése nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
117 T/5128 A családok védelméről Harrach Péter (KDNP), Michl József (KDNP), Dr. Tarnai Richárd (KDNP), Bagdy Gábor (KDNP)
2011.12.14.: Móring József Attila (KDNP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
118 J/5033 A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól Független Rendészeti Panasztestület bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról Lázár János (Fidesz)
2011.11.21.: Kósa Lajos (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Boldog István (Fidesz), Dr. Varga István (Fidesz), Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Balla György (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
2011.12.07.: Dr. Vitányi István (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/5005 Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései Lázár János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP)
2011.11.21.: Kósa Lajos (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Boldog István (Fidesz), Dr. Varga István (Fidesz), Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Balla György (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
bizottsági tárgyalás befejezve  
121 T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 T/5001 Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/4999 A nemzeti felsőoktatásról kormány (nemzeti erőforrás miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/4997 A nemzetiségek jogairól kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/4988 Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Latorcai János (KDNP), Pálffy István (KDNP)
2011.12.14.: Móring József Attila (KDNP)
bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/4916 A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/4866 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 T/4863 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/4856 A nemzeti köznevelésről kormány (nemzeti erőforrás miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
130 T/4786 A Munka Törvénykönyvéről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/4714 Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 T/4662 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 T/4657 Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 T/4656 Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 J/4456 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009. február - 2011. február) kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/4424 Az Alkotmánybíróságról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
137 T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 J/4277 Dr. Balsai István a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése kormány (miniszterelnök) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 T/3927 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 J/3691 A Szülőföld Alap 2010. évi tevékenységéről és működéséről kormány (tárca nélküli miniszter (nemzetpolitikáért felelős)) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
141 H/3682 Tibet ügyében Szabó Timea (LMP), Dr. Schiffer András (LMP), Vágó Gábor (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/3586 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 T/3585 Az alapvető jogok biztosáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 H/3523 Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/3522 Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
146 T/3507 A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról Dr. Lukács Tamás (KDNP), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Varga László (KDNP), Harrach Péter (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/3479 A népszavazás kezdeményezéséről kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 H/3420 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
149 H/3313 Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. (VII.14.) OGY határozat módosításáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
150 H/3308 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Fenntartható fejlődés bizottsága ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
151 J/3294 Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről Médiatanács bizottsági tárgyalás befejezve  
152 J/3137 Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
153 H/2999 A foglalkoztatási, szociális, rendészeti válság kezeléséért teendő intézkedésekről Mesterházy Attila (MSZP), Nyakó István (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Varju László (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Harangozó Gábor (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Dr. Steiner Pál (MSZP), Szabó Imre (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Kovács László (MSZP), Pál Tibor (MSZP), Göndör István (MSZP), Szabó Vilmos (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Kiss Péter (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 J/2879 Az ügyészség 2010. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
155 J/2419 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 2010. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
156 J/2418 Az adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenységéről adatvédelmi biztos ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
157 J/2417 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2010. évi tevékenységéről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
158 J/2416 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2010. évi tevékenységéről a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
159 J/2304 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. január 9-én megtartott választásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
160 T/2239 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
161 J/2228 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. október 3-án megtartott választásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
162 H/2171 A "Magyarországon honos népcsoportok" felsorolásának a bunyevác kisebbségi népcsoporttal történő kiegészítéséről (népi kezdeményezés) Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
163 T/1813 Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzeti erőforrás miniszter), kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 T/1811 A Bethlen Gábor Alapról kormány (tárca nélküli miniszter (nemzetpolitikáért felelős)) bizottsági tárgyalás befejezve  
165 T/1747 A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Menczer Erzsébet (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
166 T/1674 Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/1673 Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/1672 A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 T/1665 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/1481 A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 T/1426 Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
173 T/1382 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
174 T/1381 A jogalkotásról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
175 T/1376 Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
176 T/1320 Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
177 T/1247 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
178 T/1213 Egyes büntetőjogi és szabálysértési jogszabályok módosításáról Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
179 J/1093 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2009. évi tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
180 T/1065 A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról Dr. Schiffer András (LMP) bizottsági tárgyalás befejezve  
181 T/1062 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
182 H/1045 A cigány-magyar együttélés kérdéseit vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról Hegedűs Tamás (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 H/1044 A Budapest városligeti Magna Domina Hungarorum (Magyarok Nagyasszonya, közismert nevén Regnum Marianum) templom újjáépítéséről Hegedűs Tamás (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
184 H/820 A "Magyar Hiszekegy" közoktatási intézményekben történő kifüggesztésével kapcsolatos szabályok kidolgozásáról Pörzse Sándor (Jobbik) bizottsági tárgyalás befejezve  
185 J/813 Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
186 H/707 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának beszámolója 2008-2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Fenntartható fejlődés bizottsága ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
187 H/638 Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról Dr. Kövér László (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz), Révész Máriusz (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 H/585 Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
189 T/577 Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (nemzeti erőforrás miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
190 H/440 A dokumentumfilmek nyilvánossága, az alkotói szabadság és az igazság megismeréséhez való jogok egyes kérdéseinek felülvizsgálatáról L. Simon László (Fidesz), Menczer Erzsébet (Fidesz), Karvalics Ottó (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 T/416 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Lukács Tamás (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
192 T/363 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
193 T/360 A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
194 T/359 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 J/313 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának beszámolója 2008-2009 a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
196 J/312 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa a tárgyalást még nem kezdte el  
197 J/311 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2009. adatvédelmi biztos ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
198 J/310 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. állampolgári jogok országgyűlési biztosa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
199 J/308 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2008. január 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
200 J/305 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2008. évi tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
201 J/299 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2008. adatvédelmi biztos a tárgyalást még nem kezdte el  
202 J/298 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. állampolgári jogok országgyűlési biztosa a tárgyalást még nem kezdte el  
203 J/297 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa a tárgyalást még nem kezdte el  
204 J/255 A Szülőföld Alap 2009. évi tevékenységéről és működéséről kormány (a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
205 T/89 A kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról Dr. Hargitai János (KDNP), Szászfalvi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
206 T/38 A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Szászfalvi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
207 T/33 A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Szászfalvi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
208 T/29 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról Dr. Orbán Viktor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Kövér László (Fidesz), Németh Zsolt (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
209 T/25 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Lázár János (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Balsai István (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
210 T/23 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Szászfalvi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
211 J/3 Az ügyészség 2009. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár