Készült: 2022.08.19.18:55:58 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap, 27. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:17

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt még a napirendi ajánlásról döntenénk, Házszabálytól való eltérés kérdésében, továbbá időkeretes tárgyalásra tett javaslatokról kell határoznunk. A házbizottság ülését követően elnöki jogkörömben hatnapos ülésre tettem javaslatot. A házbizottság terjesztette elő H/4086. számon a Házszabálytól történő eltérést. Ebben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a ma kezdődő ülésén úgy térjen el a Házszabálytól, hogy interpellációra egy alkalommal, október 15-én, azaz a mai napon megnövelt időkeretben kerüljön sor úgy, hogy minden képviselőcsoport legalább két képviselőjének legyen lehetősége interpellációra.

A Házszabály értelmében most képviselőcsoportonként egy-egy képviselő felszólalására van lehetőség. Kérdezem önöket, kíván-e valaki élni ezzel a lehetőséggel. (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor a határozathozatal következik. Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabálytól történő eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges. Kérdezem tehát önöket, hozzájárulnak-e a Házszabálytól történő eltéréshez a házbizottság általam jelzett, H/4086. számú javaslata alapján. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a Házszabálytól történő eltérést 270 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

(13.50)

Most pedig időkeretben történő tárgyalásról fogunk dönteni, tisztelt képviselőtársaim. A házbizottság azt javasolja, hogy az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló T/3860. számú törvényjavaslat általános vitáját 30 órás időkeretben folytassa le, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4009. számú törvényjavaslat általános vitáját 5 óra 6 perces időkeretben folytassa le, továbbá az általános forgalmi adóról szóló T/3893. számú törvényjavaslat általános vitáját ugyancsak 5 óra 6 perces időkeretben folytassa le. A napirendi ajánlásom tartalmazza az időkeretek ülésnaponkénti és frakciónkénti felosztását.

A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatalok előtt bármelyik képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben szólalhat fel. Kérdezem, hogy kíván-e bárki élni ezzel a felszólalási lehetőséggel. (Senki sem jelentkezik.) Senki sem kíván élni a lehetősséggel.

Határozathozatalunk következik. Felhívom figyelmüket, hogy az előterjesztett időkeretekről az Országgyűlés gépi szavazással dönt.

Kérdezem tehát önöket, egyetértenek-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy a költségvetési törvényjavaslat általános vitáját 30 órás időkeretben folytassuk le. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 276 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájának 30 órás időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Kérdezem önöket, egyetértenek-e azzal, hogy a költségvetést megalapozó törvények módosítását tartalmazó törvényjavaslat általános vitáját 5 óra 6 perces időkeretben folytassuk le. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 275 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta, hogy a 2008. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 5 óra 6 perces időkeretben történjen.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy az áfatörvény módosítását kezdeményező előterjesztés általános vitáját ugyancsak 5 óra 6 perces időkeretben folytassuk le. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 277 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta az általános forgalmi adóról szóló törvényjavaslat általános vitájának 5 óra 6 perces időkeretben történő tárgyalását.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, a felszólalások időtartamára, a tanácskozás időtartamára elnöki jogkörben terjesztettem elő ajánlásomat, ezt képviselőtársaim megkapták. A házbizottságon történt megállapodásnak megfelelően napirend előtti felszólalásokra ma és holnap, továbbá a jövő héten szerdán és csütörtökön kerülhet sor. Ahogy erről már döntöttünk, az interpellációk megnövelt időkeretben történő tárgyalása történik a mai napon.

A Házbizottság mai ülésén a frakció képviselői között megállapodás született arról, hogy a holnapi napon a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/3060. számú, továbbá az egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében szóló T/3066. számú törvényjavaslatok együttes általános vitájának lezárására nem, csak megkezdésére kerüljön sor.

Napirendi ajánlásomat mindezek figyelembevételével és ezekkel a változtatásokkal terjesztem tisztelt képviselőtársaim elé. A házbizottság ülésén a kormány jelezte, hogy a T/237. számú törvényjavaslatát visszavonja. Az előterjesztés tárgyalási szakaszára figyelemmel a visszavonásra már csak akkor van lehetőség, ha az Országgyűlés ahhoz hozzájárul. Az erről történő határozathozatalra ma, a részletes vitára bocsátásokat követően kerül sor. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapunkon tájékozódhatnak képviselőtársaim.

Most a napirend módosítására irányuló kezdeményezésekről döntünk. A Fidesz képviselőcsoportja jelezte, hogy a napirendi ajánlás öt indítvány általános vitájával egészüljön ki. A Házszabály 47. § (6) bekezdése értelmében ezekről vita nélkül döntünk. Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy erről a Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése szólt, ezekről gépi szavazással fogunk dönteni.

Kérdezem tehát önöket, hogy kiegészítik-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/295. számú előterjesztéssel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 92 igen szavazattal, 186 nem szavazat ellenében és 5 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a központi államigazgatási szervekről, továbbá a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/296. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 88 igen szavazattal, 195 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett elutasította az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a központi államigazgatási szervekről, továbbá a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/297. számú előterjesztéssel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 94 igen szavazattal, 190 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett elutasította.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról szóló T/790. számú előterjesztéssel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 95 igen szavazattal, 190 nem szavazat ellenében és 3 tartózkodás mellett utasította el.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló T/1719. számú előterjesztéssel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 103 igen szavazattal, 180 nem szavazat ellenében és 3 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a napirendi ajánlásomat.

Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége a napirendi ajánlásomat elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! 14 óra van, áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések, kérdések tárgyalására.

Hirt Ferenc, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a szociális és munkaügyi miniszterhez: "Meddig lesz még kerékbe törve a magyar fogyatékosügyi program?" címmel.

A képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai