Készült: 2022.12.07.07:33:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

239. ülésnap, 38. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka A részletes vita újra megnyitva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:13

Felszólalások:  <<  38  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a költségvetési bizottság T/10554/1524. számon előterjesztett módosító javaslatát, amely a 2010. évi főösszegeket tartalmazza. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Dér Zsuzsanna jelzi, hogy nem működik a gépe, és igennel szavaz.)

Az Országgyűlés a költségvetés főszámait 200 igen szavazattal, 156 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Taps az MSZP soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! A költségvetési bizottság elkészítette tájékoztatóját T/10554/1525. számon. Ez a számítástechnikai hálózaton és a holnapi naptól az interneten is elérhető.

Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabály 121. § (7) bekezdése alapján a tájékoztatást követően a fejezetek bevételi, kiadási főösszegét, a hiány mértékét nem érintő kapcsolódó módosító javaslatokat lehet csak benyújtani.

Tájékoztatom önöket, hogy a számítógépes hálózaton elérhetők azok a módosító javaslatok, amelyekről a költségvetési bizottság döntése alapján csak a következő határozathozatal során kell szavazni.

(20.00)

Kérem a képviselőket, hogy a korábban benyújtott módosító indítványaikat az új főszámok ismeretében tekintsék át, és szükség szerint azokat új változatban terjesszék elő.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 121. § (7) bekezdése alapján a részletes vitát újból megnyitom és egyben elnapolom. Ennek folytatására a jövő heti ülésünkön kerül sor.

A mai napirendi pontjaink tárgyalásának a végére értünk.

Napirend utáni felszólalás következik, ezt megelőzően 2 perc szünetet rendelek el. (Jelzésre:) Mivel a napirend utáni felszólalásra jelentkezett képviselő visszalépett, ezért az ülést bezárom.

Az Országgyűlés következő, háromnapos ülését 2009. november 9-én 13 órára összehívom. Köszönöm munkájukat. Mindenkinek jó pihenést kívánok!

(Az ülés 20 óra 3 perckor ért véget.)Dr. Hende Csaba s. k.

Podolák György s. k.

jegyző

jegyző

Dr. Szűcs Lajos s. k.

V. Németh Zsolt s. k.

jegyző

jegyző

A kiadvány hiteléül:

Dr. Soltész István

az Országgyűlés főtitkáraSzöveghű jegyzőkönyv

" A 2006-2010-es országgyűlési ciklus

34803 Az Országgyűlés őszi ülésszakának 20. ülésnapja 2009. november 3-án, kedden 34804

Felszólalások:  <<  38  >>    Ülésnap adatai