Készült: 2022.12.07.07:08:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

222. ülésnap, 25. felszólalás
Felszólaló Dr. Katona Béla (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 12:45

Felszólalások:  <<  25  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Demendi László MSZP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményező indítvány érkezett magánvádas feljelentés miatt a Nyíregyházi Városi Bíróságtól. Ezt megvizsgálásra kiadtam a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságnak.

Tisztelt Országgyűlés! A házbizottság a T/10554. számú előterjesztés tárgyalásával kapcsolatban Házszabálytól való eltérésre tett javaslatot. A T/10554/2. számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú törvényjavaslat tárgyalása során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy a Költségvetési Tanács elnöke a törvényjavaslat általános vitája során részt vehessen és felszólalhasson az Országgyűlés ülésén.

A Házszabály értelmében most képviselőcsoportonként egy képviselő, valamint az elsőként szólásra jelentkező független képviselő felszólalására van lehetőség, 5-5 perces időkeretben. Megkérdezem, kíván-e élni valaki ezzel. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a Házszabálytól való eltéréshez a házbizottság T/10554/2. számú javaslata alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a Házszabálytól való eltérést 314 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat.

Most a napirend kiegészítésére és módosítására irányuló javaslatokról döntünk. A Fidesz- és az SZDSZ-frakciók a napirend megváltoztatására összesen 11 javaslatot terjesztettek elő. Ezekről az indítványokról a szavazási eredmény egyértelmű megállapítása érdekében a szavazógép alkalmazásával döntünk.

Elsőként kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a Fidesz javaslata alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a King's City elnevezésű, Sukoró község külterületén megvalósuló turisztikai projekt létrehozásával kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló H/10171. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 147 igen szavazattal, 181 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a Fidesz javaslata alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/9379. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 138 igen szavazattal, 193 nem szavazat mellett, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a Fidesz javaslata alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a termőföldről szóló 1994. évi LVI. törvény módosításáról szóló T/10176. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a javaslatot 333 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta, így az előterjesztés tárgyalására hétfőn este kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a Fidesz javaslata alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét az egyes törvényeknek a nemzeti filmvagyon privatizációját megakadályozó módosításáról szóló T/10020. számú előterjesztés általános vitájával.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 143 igen szavazattal, 193 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot elutasította.

A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy ezen az ülésen ne kerüljön sor a polgári törvénykönyvről szóló T/5949. számú előterjesztés záróvitájára és zárószavazására. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványt 143 igen szavazattal, 191 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ javaslata alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/10016. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 14 igen szavazattal, 324 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot nem fogadta el.

(14.00)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ javaslata alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét az egyes törvényeknek az országgyűlési és önkormányzati képviselői, valamint a polgármesteri összeférhetetlenséggel kapcsolatos módosításáról szóló T/9005. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 15 igen szavazattal, 323 nem ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt nem támogatta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ javaslata alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/9057. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 11 igen szavazattal, 325 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az indítványt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ javaslata alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10508. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 12 igen szavazattal, 326 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az indítványt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ javaslata alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtéséért és elősegítéséért szóló H/6294. számú előterjesztés részletes vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 19 igen szavazattal, 323 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az indítványt nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlásomat az előbb elfogadott módosítással együtt. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Most 14 óra 5 perc van. Áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Zombor Gábor, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a szociális és munkaügyi miniszterhez: "Számadás" címmel. Zombor Gábor képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  25  >>    Ülésnap adatai