Készült: 2022.09.27.18:49:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

241. ülésnap, 35. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Kivételes sürgős tárgyalás elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 31:29

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. évi szeptember 30-i országgyűlési határozat 15. §-a alapján Schiffer András képviselő úr arról tájékoztatott, hogy az LMP képviselőcsoportja a mai napon frakcióvezetőjének megválasztotta. (Zaj. - Taps az LMP soraiban.) Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében eredményes munkát és sok sikert kívánjak a frakcióvezető úrnak.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra az Országgyűlés elnöke elnöki jogkörben terjesztette elő ajánlását. Tájékoztatom önöket, hogy a ma délelőtti házbizottsági ülésen döntés született arról, hogy a benyújtott előterjesztéseket az Országgyűlés ezen a héten négynapos ülésen tárgyalja meg. (Zaj, közbeszólások: Négy nap?) Az egyes napirendek megváltozott sorrendjéről a következőkben határozunk. Néhányan visszakérdeztek: igen, négynapos ülés lesz a héten. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a nemzeti összetartozás bizottsága a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról szóló H/8787. sorszámú országgyűlési határozati javaslathoz módosító javaslatot nyújtott be, így ennek határozathozatalára nem kerül sor.

Most a napirend módosítására irányuló javaslatokról döntünk. Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik, az LMP és az MSZP frakció azt kérte, hogy a napirend-módosításokról szavazatszámláló gép alkalmazásával döntsünk.

A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról szóló T/893. sorszámú törvényjavaslat általános vitájának folytatására és lezárására ezen az ülésen kerüljön sor.

Kérem, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a napirend-kiegészítést 47 igen szavazattal, 247 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az LMP képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/30. sorszámú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a mai ülésnapon kerüljön sor. Kérem, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a napirend-kiegészítést 78 igen szavazattal, 235 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról és a kihűlés által okozott halálesetek megelőzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/8946. sorszámú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig ezen az ülésen kerüljön sor. Kérem, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a napirend-kiegészítést 77 igen szavazattal, 235 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány azt javasolta, hogy a mai ülés napirendje egészüljön ki az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/9239. sorszámú előterjesztés kivételes sürgős eljárásban történő megtárgyalásával és határozathozatalával. A határozati házszabályi rendelkezések 128/A. és 128/B. §-ai alapján azt kezdeményezte, hogy a módosító javaslatok benyújtására az elrendeléstől számított további 3 óráig legyen lehetőség, a módosító javaslatokról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a kormány javaslatát elfogadta.

(14.00)

Tisztelt Országgyűlés! A házszabályi rendelkezések 128/B. §...(Jelzésre:) Köszönöm szépen. Elnézést kérek a tisztelt Országgyűléstől, az előbbi lapon a forgatókönyvben nem szerepelt szavazás. Gombnyomással kell szavaznunk. (A főtiitkárral konzultál.)

Kérdezem az előterjesztőt, hogy meg kívánja-e indokolni az előbbi javaslatot, kormányjavaslatot. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Folytatjuk tovább, és a végén akkor gombnyomással szavazunk. (A főtitkárral konzultál. - Zaj. - Közbeszólások, köztük az MSZP soraiból: Teljes a káosz.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem önöket, gombnyomással kell szavaznunk, elfogadják-e a T/9239. sorszámú előterjesztés, imént ismertetett előterjesztés kivételes sürgős eljárásban történő tárgyalását az előterjesztői indítvány szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kivételes sürgős tárgyalásba vételt 242 igen szavazattal, 77 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztés bizottsági vitájára és a módosító javaslatokról történő állásfoglalásra kijelölöm a számvevőszéki és költségvetési bizottságot. Felhívom figyelmüket, hogy a döntés értelmében a képviselői módosító javaslatok benyújtására 17 óráig van lehetőségük.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az előterjesztés tárgyalására ma, a határozathozatalokat követően 4. napirendi pontként, a határozathozatalra pedig holnap 1. napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most a Fidesz által előterjesztett indítványokról határozunk.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló T/9165. sorszámú törvényjavaslat zárószavazására ezen az ülésen ne kerüljön sor.

Aki ezzel... (Jelzésre:) Értem, itt is gombnyomással szavazunk. Kérem, aki ezzel egyetért, akkor szavazzon igennel, aki nem, az nemmel, aki tartózkodik, az tartózkodjon, gombnyomással! (Derültség.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 248 igen szavazattal, 64 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy "A fogyasztó mindenek előtt - a közműszolgáltatások helyzete" című, V/9093. sorszámú politikai vitára csütörtökön 1. napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, gombnyomással szavazzunk! Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Wittner Mária jelzi, hogy nem működik a gépe (Wittner Mária: Már harmadszor.), és igennel szavaz.

Tehát Wittner Mária képviselő asszony szavazatával az Országgyűlés 237 igen szavazattal, 74 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/9245. sorszámú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a keddi ülésnapon első napirendi pontként kerüljön sor.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 244 igen szavazattal, 80 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és Wittner Mária képviselő asszonynak rendben van a gépe.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló T/9235. sorszámú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a keddi ülésnapon 2. napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 274 igen szavazattal, 50 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a honvédek jogállásáról szóló T/9234. sorszámú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a keddi ülésnapon 3. napirendi pontként kerüljön sor.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a javaslatot 243 igen szavazattal, 82 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló T/9241. sorszámú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a keddi ülésnapon 4. napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a javaslatot 241 igen szavazattal, 81 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a hegyközségekről szóló, új változatban benyújtott T/9238. sorszámú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a keddi ülésnapon 5. napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 243 igen szavazattal, 82 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről szóló T/9182. sorszámú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a hétfői ülésnapon a határozathozatalokat követően 1. napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 242 igen szavazattal, 81 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(14.10)

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/9102. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a határozathozatalokat követően, második napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 275 igen szavazattal, 50 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló megállapodás - SZMGSZ - és mellékletei 2012. évi módosításának kihirdetéséről szóló T/9103. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a határozathozatalokat követően, harmadik napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 273 igen szavazattal, 51 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló T/8832. számú törvényjavaslat zárószavazására a határozathozatalok sorában elsőként kerüljön sor. Kérem, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 281 igen szavazattal, 45 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló H/6340. számú előterjesztés módosító javaslatainak szavazására a határozathozatalok sorában másodikként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 282 igen szavazattal, 44 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/8880. számú törvényjavaslat zárószavazására a határozathozatalok sorában harmadikként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 250 igen szavazattal, 75 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/8886. számú törvényjavaslat zárószavazására a határozathozatalok sorában negyedikként kerüljön sor.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 248 igen szavazattal, 74 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló T/8751. számú törvényjavaslat módosító javaslatairól történő határozathozatalra ötödikként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 250 igen szavazattal, 72 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló T/9246. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig szerdán, első napirendi pontként kerüljön sor.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 244 igen szavazattal, 81 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/9233. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a szerdai ülésen, második napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 242 igen szavazattal, 81 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az egyes törvényeknek a Magyary egyszerűsítési programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló T/9244. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a szerdai ülésnapon, harmadik napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 243 igen szavazattal, 81 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/9242. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a szerdai ülésnapon, negyedik napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 244 igen szavazattal, 82 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/9240. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a csütörtöki napon, második napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 242 igen szavazattal, 82 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló T/9236. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a csütörtöki napon, harmadik napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 242 igen szavazattal, 81 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(14.20)

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló T/9237. sorszámú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a csütörtöki ülésnapon, 4. napirendi pontként kerüljön sor.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 238 igen szavazattal, 70 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló T/9243. sorszámú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a csütörtöki ülésnapon utolsó napirendi pontként kerüljön sor.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 241 igen szavazattal, 81 ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Most az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 53. § (1) bekezdése értelmében időkeretben történő tárgyalásról határozunk. Azt kezdeményezem, hogy "A fogyasztó mindenek előtt - a közműszolgáltatások helyzete" című, V/9093. sorszámú politikai vitát az Országgyűlés 4 óra 20 perces időkeretben tárgyalja meg. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeret felosztását.

Tisztelt Országgyűlés! Az 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja, illetve az elsőként jelentkező független képviselő 3 perces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, hogy kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy "A fogyasztó mindenek előtt - a közműszolgáltatások helyzete" című, V/9093. sorszámú előterjesztést 4 óra 20 perces időkeretben tárgyalja. Kérem, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 242 igen szavazattal, 78 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztés 4 óra 20 perces időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most, 14 óra 23 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Tóth Csaba, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzeti fejlesztési miniszterhez: "Dohánypályázat, ami van is, meg nincs is" címmel. Tóth Csaba képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai