Készült: 2024.07.18.03:50:10 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2002-2006

Bizottság: Kulturális és sajtó bizottság
Kulturális bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/19134 A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
2 T/19090 A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 T/19081 A digitális műsorterjesztés szabályairól kormány (informatikai és hírközlési miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
4 T/19074 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/18901 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/18894 A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény módosításáról Molnár Gyula (MSZP), Márfai Péter (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 J/18802 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2004. január 1-től 2004. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
8 T/18779 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Fodor Gábor (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
9 T/18709 A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/18708 A minősített adat védelméről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) módosítók tárgyalását még nem kezdte el  
11 T/18629 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 J/18373 A magyar tudomány helyzetéről 2003-2004. Magyar Tudományos Akadémia ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
13 T/18206 A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/18161 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetéséről Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/18091 Egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 H/18068 Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/17968 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/17967 A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 H/17844 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
21 H/17799 Gróf Széchenyi István emlékének a Magyar Országgyűlés által történő ápolásáról Dr. Csapody Miklós (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
22 T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/17623 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/17548 Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/17290 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/17222 A Köztársaság Napjáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
28 H/17167 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
29 J/17166 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február - 2005. február) kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
30 J/17123 A Magyar Köztársaság Országgyűlése számára a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2004. évi tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
31 T/16855 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
32 H/16392 Az Európa Kulturális Fővárosa cím odaítélésének módjáról Halász János (Fidesz), Homa János (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
33 T/16350 Az elektronikus információszabadságról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/16303 A közérdekű önkéntes tevékenységről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/16290 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/16055 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról Halász János (Fidesz), Homa János (Fidesz), Sági József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/15894 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Dr. Steiner Pál (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
38 H/15890 Az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény megerősítéséről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/15888 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/15887 A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/15822 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Burány Sándor (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Göndör István (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Varju László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/15713 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI törvény módosításáról Dr. Pető Iván (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 J/15697 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2004. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
44 H/15450 A II. világháború során és az azt követő időszakban a másik ország területére került kulturális értékek visszaszolgáltatásával kapcsolatos kérdések rendezéséről a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/15264 Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 H/15150 A "Nemzet Képzőművésze Cím" létrehozásával és adományozásával összefüggésben szükséges kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/15146 Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Sági József (Fidesz), Básthy Tamás (Fidesz), Bebes István (Fidesz), Dr. Gyimesi József (Fidesz), Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Hende Csaba (Fidesz), Németh Zsolt (független) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
48 J/14615 Az Országos Rádió ésTelevízió Testület 2004. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/14379 A pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról Dr. Kövér László (Fidesz), Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/14239 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Hiller István (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Göndör István (MSZP), Kovács Tibor (MSZP), Varju László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/14230 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról Dr. Hiller István (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Göndör István (MSZP), Kovács Tibor (MSZP), Varju László (MSZP) módosítók tárgyalását még nem kezdte el  
52 T/13264 A közéleti szerepet betöltő személyek állambiztonsági múltjának nyilvánosságra hozataláról Mécs Imre (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
53 H/12759 Bélyegsorozat a magyar kultúrában kiemelkedő roma személyiségekről Dr. Horváth János (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
54 H/12727 A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) a kivételes elj. tárgyalást még nem kezdte el  
55 T/12725 A Szülőföld Alapról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/12630 A Nemzeti Audiovizuális Archívumról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/12525 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetéséről Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/12404 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról Dr. Szabó Zoltán (MSZP), Filló Pál (MSZP), Bán Imre (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
59 J/12274 A Magyar Rádió Közalapítvány 2003. április 1- 2004. február 29. közötti tevékenységéről Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
60 J/12265 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről 2003. január 1- 2003. december 31. Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/11624 A Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/11205 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/11020 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/10658 A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény jogharmonizációs célú módosításáról Márfai Péter (MSZP), Mécs Imre (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 J/10430 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2003. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
68 J/10235 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2003. január 1-től 2003. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
69 H/10207 A közszolgálati média részvénytársaságok struktúra átalakításának támogatásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
70 H/10185 A nemzeti emlékhelyek létesítéséről, szabályozásáról Balsay István (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
71 H/10127 A magyar tudomány helyzetéről 2001-2002. szóló beszámoló elfogadásáról Oktatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
72 H/10126 A magyar tudomány helyzetéről 1999-2000. szóló beszámoló elfogadásáról Oktatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/10014 Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 J/9882 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2003. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
75 T/9844 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt módosító 2002. évi XX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/9842 A pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 T/9706 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
78 T/9461 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi IX. törvény módosításáról Dr. Semjén Zsolt (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
79 T/9444 A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 T/9263 Egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/8993 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról Halász János (Fidesz), Szalai Annamária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 J/8505 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/6921 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 J/6787 A magyar tudomány helyzetéről 2001-2002. Magyar Tudományos Akadémia bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/6460 A mozgóképről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/6455 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetéséről Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
87 J/5814 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről (2002. január 1- december 31.) Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/5680 Az elektronikus hírközlésről kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/5478 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/5245 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/5179 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/5086 Egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/4966 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 J/4877 A Magyar Rádió Közalapítvány 2002. április 1 - 2003. március 27. közötti tevékenységéről Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
96 H/4249 A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére szolgáló költségvetési célelőirányzat felosztásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
97 H/4194 A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére szolgáló költségvetési célelőirányzat felosztásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/4144 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról (státus) kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 J/4112 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2002. január 1-től 2002. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/3946 A Nemzeti Civil Alapprogramról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/3916 A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 J/3741 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2002. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
103 J/2943 A Történeti Hivatal 2002-2003. évi tevékenységéről Történeti Hivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
104 J/2175 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/2128 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/1817 Az Országos Területrendezési Tervről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 J/1614 A magyar tudomány helyzetéről 1999-2000. Magyar Tudományos Akadémia bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/1551 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetéséről Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 H/1108 A Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII.22.) OGY határozat módosításáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/949 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/946 Az egyszerűsített vállalkozói adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/945 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/827 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
115 J/784 A Történeti Hivatal 2001. évi tevékenységéről Történeti Hivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
116 T/762 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 J/695 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
118 J/694 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
119 J/693 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
120 J/692 Az Országos Rádió és Televízió Testület beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének az 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
121 J/691 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének a kiegyensúlyozott tájékoztatás, a véleményszabadság helyzetéről és a Testület tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
122 J/690 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2000. áprilisától 2001. márciusáig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
123 J/689 A Hungária Televízió Közalapítvány 1999. évi beszámolója és az Ellenőrző Testület jelentése Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
124 J/688 A Hungária Televízió Közalapítvány beszámolója az Magyar Országgyűlének az 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
125 J/687 A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának beszámolója a Magyar Országgyűlés számára az 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakról, az Ellenőrző Testület véleményével Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
126 J/686 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2000. évi tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
127 J/685 A MagyarTelevízió Közalapítvány Kuratóriumának 1999. április 30 - 1999. december 31. közötti tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
128 J/684 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1998. március 24. és 1999. április 30. közötti tevékenységéről, az Ellenőrző Testület véleményével Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
129 J/683 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. április 1. és 1998. március 24. közötti tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
130 J/682 A Magyar Rádió Közalapítvány tevékenységéről (2000. február 29 - 2001. március 31.) Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
131 J/681 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1999. áprilistól 2000. februárig terjedő időszakról Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
132 J/680 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakról Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
133 J/679 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakról Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
134 J/675 A Történeti Hivatal 2000. évi tevékenységéről Történeti Hivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
135 J/674 A Történeti Hivatal 1999. évi tevékenységéről Történeti Hivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
136 J/673 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2000. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
137 J/672 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
138 J/671 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1998. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
139 J/670 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1997. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
140 J/641 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
141 T/542 A közéleti szerepet betöltő személyek állambiztonsági múltjának nyilvánosságra hozataláról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/541 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 T/471 A közéleti szerepet betöltő személyek állambiztonsági múltjának nyilvánosságra hozataláról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 T/461 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltára létrehozásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/459 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról Szalai Annamária (Fidesz), Balogh László (MDF), Halász János (Fidesz), Várhegyi Attila (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
146 J/425 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2001. áprilisától 2002. márciusáig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/409 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Balsai István (MDF), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
148 J/350 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről 2001. Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
149 J/290 A Magyar Rádió Közalapítvány tevékenységéről (2001. április 1. - 2002. március 25.) Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
150 T/214 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 T/28 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról Szalai Annamária (Fidesz), Várhegyi Attila (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
152 J/17 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2001. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. bizottsági tárgyalás befejezve  
153 J/3 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve