Készült: 2024.04.21.22:44:07 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2002-2006

Bizottság: Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság
Emberi jogi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/19222 Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
2 T/19221 Az Országos Érdekegyeztető Tanácsról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
3 T/19150 A helyi önkormányzati képviselők választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Mesterházy Attila (MSZP), Teleki László (MSZP), Németh Zsolt (Fidesz), Farkas Flórián (Fidesz) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
4 T/19134 A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/19087 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/19083 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/19082 A Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
8 T/19076 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/19075 A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
10 T/19074 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/18996 A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
12 H/18907 Az új Országos Fogyatékosügyi Programról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 H/18906 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról szóló jelentésről szóló 106/1995. (XI.1.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
14 T/18903 Az ifjúsággal kapcsolatos egyes állami feladatokról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
15 T/18902 Egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/18901 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 T/18877 A Gazdasági és Szociális Tanácsról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
18 H/18818 A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról kormány (belügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
19 J/18802 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2004. január 1-től 2004. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
20 T/18779 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Fodor Gábor (SZDSZ) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
21 T/18710 A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/18709 A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/18708 A minősített adat védelméről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
24 T/18702 Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról Jauernik István (MSZP), Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ), Göndör István (MSZP), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP), Ecsődi László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Vári Gyula (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/18679 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról Dr. Szili Katalin (MSZP), Tóbiás József (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
26 T/18637 A nyugdíj-előtakarékossági számlákról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/18636 A fiatalok életkezdési támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/18630 A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/18629 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/18628 A polgárőrségről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/18627 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról Gulyás József (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
32 T/18621 Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról Dr. Hargitai János (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Dr. Karakó László (Fidesz), Cseresnyés Péter (Fidesz), Font Sándor (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
33 T/18362 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/18360 A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/18359 A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/18239 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Filló Pál (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Németh Erika (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 H/18236 A mozgáskorlátozott gépjárművezetők ingyenes vagy kedvezményes díjtételű autópálya használatának biztosításáról Dr. Czira Szabolcs (Fidesz), Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
38 T/18213 A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/18212 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/18211 A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról és a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítókra vár  
41 T/18210 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 H/18204 A 100 lépés program megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 J/18203 A 100 lépés program megvalósításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/18201 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/18200 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 T/18199 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/18107 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/18106 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/18096 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/18093 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/18090 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/18089 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról Tatai-Tóth András (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 H/18068 Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 H/17972 A foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről szóló jelentés elfogadásáról Foglalkoztatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/17969 Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezménynek az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosítására vonatkozó 14. jegyzőkönyve kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/17968 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/17965 Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 H/17893 A foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről szóló J/17702. számú jelentés elfogadásáról Foglalkoztatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/17877 A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/17876 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 H/17875 A nemzeti és etnikai kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutásáról Németh Erika (MSZP), Farkas Flórián (Fidesz), Dr. Csapody Miklós (MDF), Fodor Gábor (SZDSZ), Teleki László (MSZP), Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Karsai Péter (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/17842 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
64 T/17819 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
65 T/17817 Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1997. évi XXIX. törvény módosításáról és a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának újabb határidejéről Jauernik István (MSZP), Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ), Göndör István (MSZP), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP), Ecsődi László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Varju László (MSZP), Vári Gyula (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/17795 A lobbitevékenységről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 J/17702 A foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/17535 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 H/17458 A "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság eddigi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Ifjúsági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/17404 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény kapcsolódó módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/17360 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról Dr. Szabó Zoltán (MSZP), Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/17335 A családtámogatási rendszer átalakításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 T/17298 Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/17290 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 H/17167 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
78 J/17166 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február - 2005. február) kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
79 J/17123 A Magyar Köztársaság Országgyűlése számára a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2004. évi tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
80 J/16834 A "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság eddigi tevékenységéről "Drogstratégia" eseti bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/16775 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/16398 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/16396 A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/16350 Az elektronikus információszabadságról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/16305 A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/16303 A közérdekű önkéntes tevékenységről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/16302 Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/16301 Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/16300 A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/16299 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/16298 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/16297 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/16283 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Tatai-Tóth András (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Németh Erika (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/16127 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 J/16112 Az ügyészség 2004. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
96 H/16057 Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
97 H/16056 A meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv kialakítására Dr. Ujhelyi István (MSZP), Török Zsolt (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/16047 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/16018 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/15888 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/15887 A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/15886 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 T/15846 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról Foglalkoztatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/15822 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Burány Sándor (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Göndör István (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Varju László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/15819 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/15818 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 T/15813 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/15784 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 H/15771 A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/15734 Május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról Göndör István (MSZP), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/15720 A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/15710 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.törvény módosításáról Sisák Imre János (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Herényi Károly (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
113 T/15691 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Tállai András (Fidesz), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 H/15679 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
115 J/15678 Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/15648 Egyes munkajogi tárgyú törvények módosításáról Simon Gábor (MSZP), Németh Erika (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/15639 Az egyes nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkező jogszabályok, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/15573 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról Herényi Károly (MDF), Dr. Csáky András (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
119 H/15388 Az ORTT 2004.évi tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/15294 A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról Dr. Steiner Pál (MSZP), Dr. Fónagy János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 T/15280 A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról Németh Zsolt (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
122 T/15267 A felsőoktatásról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/15264 Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 J/15234 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 H/15233 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 P/14827 A cigány holokauszt ügyében Farkas Flórián (Fidesz), Dr. Suchman Tamás (MSZP), Herényi Károly (MDF), Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/14735 A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 J/14721 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2004 adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
129 J/14720 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2004. január 1 - december 31. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
130 J/14719 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2004. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/14709 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 P/14708 A cigány holokauszt ügyében Farkas Flórián (Fidesz), Dr. Suchman Tamás (MSZP), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 T/14698 A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 H/14646 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2003. január 1-től 2003. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
135 H/14645 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2003. január 1. és 2003. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
136 H/14644 A Magyar Rádió Közalapítvány 2003. április 1-2004. február 29. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
137 J/14615 Az Országos Rádió ésTelevízió Testület 2004. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
138 P/14605 A cigány holokauszt ügyében Farkas Flórián (Fidesz), Dr. Suchman Tamás (MSZP), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 T/14604 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 T/14575 A munkahelyek, a családok és a nyugdíjasok biztonságát megteremtő egyes törvénymódosításokról Varga Mihály (Fidesz), Tállai András (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
141 T/14561 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról Dr. Kékesi Tibor (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
142 T/14379 A pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról Dr. Kövér László (Fidesz), Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 H/14358 A magyarországi hunok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.törvény 61. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a kisebbségi törvényben foglaltaknak (népi kezdeményezés) Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
144 H/14340 Az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyvének megerősítéséről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/14239 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Hiller István (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Göndör István (MSZP), Kovács Tibor (MSZP), Varju László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 T/14230 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról Dr. Hiller István (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Göndör István (MSZP), Kovács Tibor (MSZP), Varju László (MSZP) módosítók tárgyalását még nem kezdte el  
147 H/14191 Az ifjúságnak nyújtott állami támogatások növeléséről Szijjártó Péter (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
148 T/14147 A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról Donáth László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
149 T/13965 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 T/13634 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 J/13633 A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programja végrehajtásáról 2003-2004. kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
152 P/13448 A cigány holokauszt ügyében Farkas Flórián (Fidesz), Dr. Suchman Tamás (MSZP), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 T/13446 Az újszülöttek egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban történő elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/13342 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról Fodor Gábor (SZDSZ), Demeter Ervin (Fidesz), Göndör István (MSZP), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 T/13264 A közéleti szerepet betöltő személyek állambiztonsági múltjának nyilvánosságra hozataláról Mécs Imre (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
156 T/13006 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Révész Máriusz (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
157 T/12904 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXIV. törvény módosításáról Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
158 H/12759 Bélyegsorozat a magyar kultúrában kiemelkedő roma személyiségekről Dr. Horváth János (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
159 H/12727 A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
160 T/12725 A Szülőföld Alapról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
161 T/12723 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/12722 A büntető jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
163 T/12720 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 T/12682 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
165 H/12679 Az eltemettetés anyagi terheinek enyhítéséről Dr. Szili Katalin (MSZP), Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ), Pettkó András (MDF), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
166 T/12678 A fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/12642 Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/12497 A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 T/12493 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/12490 A Prémium évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/12472 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 T/12362 A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról Tállai András (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
173 T/12319 A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
174 J/12274 A Magyar Rádió Közalapítvány 2003. április 1- 2004. február 29. közötti tevékenységéről Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
175 J/12265 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről 2003. január 1- 2003. december 31. Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
176 H/12233 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 28-án kelt Kigészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről kormány (igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár) bizottsági tárgyalás befejezve  
177 T/12105 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
178 T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
179 T/11695 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Dr. Schvarcz Tibor (MSZP), Dr. Havas Szófia (MSZP), Dr. Czinege Imre (MSZP), Dr. Tóth István (MSZP), Dr. Nyul István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
180 T/11693 A gyermekgondozási díj időtartamának és felső összeghatárának megemelése, valamint a foglalkoztatási törvényben biztosított munkaadói támogatások kiterjesztése érdekében egyes törvények módosításáról Vígh Ilona (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
181 T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
182 H/11435 A Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegro között a Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Budapesten, 2003. október 21-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 T/11432 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
184 T/11431 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
185 H/11281 Az Országos Fogyatékosügyi Program 2001-2003. évi végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról Szociális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
186 T/11049 A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
187 T/11020 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 J/10870 Az Országos Fogyatékosügyi Program 2001-2003. évi végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
189 J/10820 Az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 30/2004. (IV.6.) OGY határozat 3.2 pontjában megfogalmazott feladat teljesítéséről kormány (oktatási miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
190 T/10731 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról Dr. Dávid Ibolya (MDF), Balogh László (MDF), Herényi Károly (MDF), Dr. Kelemen András (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Lezsák Sándor (MDF), Dr. Balsai István (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Csampa Zsolt (MDF), Ékes József (MDF), Font Sándor (MDF), Fülöp István (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Horváth Balázs (MDF), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF), Pichler Imre László (MDF), Püski András (MDF), Sisák Imre János (MDF), Szászfalvi László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
191 T/10700 Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Mádi László (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
192 H/10657 Tibet ügyében Dr. Suchman Tamás (MSZP), Dr. Semjén Zsolt (Fidesz), Fodor Gábor (SZDSZ), Szászfalvi László (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
193 T/10538 Nemzeti Petíció - privatizációval, a magyar munkahelyek védelmével és a magyar vállalkozók támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Dr. Fónagy János (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Dr. Őry Csaba (Fidesz), Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz), Vígh Ilona (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
194 T/10529 Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Mádi László (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 T/10527 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
196 T/10428 Az egyes tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról Dr. Hargitai János (Fidesz), Cseresnyés Péter (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Dr. Karakó László (Fidesz), Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
197 T/10420 Az önkényuralmi jogsértések népszerűsítése elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes törvénymódosításokról Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
198 J/10308 Az Ügyészség 2003. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
199 T/10281 A gyermekbarát társadalmi környezet kialakítása érdekében egyes törvények módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
200 J/10235 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2003. január 1-től 2003. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
201 T/10186 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról Márfai Péter (MSZP), Simon Gábor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
202 T/10106 Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével összefüggő módosításáról Gusztos Péter (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
203 T/10014 Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
204 T/9942 A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
205 T/9927 Az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról Dr. Jánosi György (MSZP), Dr. Magda Sándor (MSZP), Tatai-Tóth András (MSZP), Arató Gergely (MSZP), Dr. Kozma József (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Dr. Balogh Miklós (MSZP), Földesi Zoltán (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Molnár József (MSZP), Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
206 T/9844 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt módosító 2002. évi XX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
207 T/9843 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
208 T/9837 A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
209 T/9836 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
210 H/9800 Az Európai Szociális Kartával kapcsolatos kötelezettségek vállalásáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
211 P/9716 Az Országgyűlés Nyilatkozata a Holocaust Emléknapján Dr. Áder János (Fidesz), Lendvai Ildikó (MSZP), Kuncze Gábor (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
212 J/9582 Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítására hozott rövid és hosszabb távú intézkedésekről kormány (pénzügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
213 T/9482 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
214 H/9481 A megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató alapítványok részére nyújtandó állami dotációról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
215 H/9479 A munkavállaló gyermek részéről a nyugdíjas szülőnek felajánlható 5 %-os SZJA részről Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
216 T/9461 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi IX. törvény módosításáról Dr. Semjén Zsolt (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
217 T/9444 A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
218 T/9288 A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
219 T/9275 Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
220 T/9263 Egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
221 H/9227 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2002. január 1. és 2002. december 31. közötti tevékenységéről Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
222 T/9133 Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
223 T/9132 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
224 T/9127 Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
225 T/9126 A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
226 T/9125 Az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
227 T/9115 A lőfegyverekről és lőszerekről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
228 T/8937 A személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
229 J/8929 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2003. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
230 J/8928 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2003. január 1- december 31. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
231 J/8927 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2003. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
232 H/8861 Az országgyűlési képviselők létszámának csökkentéséről Dr. Salamon László (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
233 J/8813 Az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
234 T/8766 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
235 T/8765 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
236 T/8764 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
237 H/8682 Az európai parlamenti választások tisztaságát és átláthatóságát szolgáló kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
238 T/8672 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
239 H/8625 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
240 J/8624 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
241 T/8619 Egyes törvények munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos módosításáról Simon Gábor (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Németh Erika (MSZP), Márfai Péter (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Filló Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
242 J/8505 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
243 T/7730 A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
244 H/6807 A Magyar Rádió Közalapítvány 2002. április 1.- 2003. március 27. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
245 T/6776 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
246 T/6766 Az Európai Parlament tagjainak választásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
247 T/6472 A Vám- és Pénzügyőrségről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
248 T/6460 A mozgóképről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
249 T/6457 Az Európai Parlament tagjainak választásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
250 T/6335 A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
251 T/6326 A sportról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
252 H/6285 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2002. január 1-től 2002. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
253 T/6232 A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
254 T/6231 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és egyéb munkajogi tárgyú törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
255 T/6206 Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
256 H/6051 Tibet ügyében Donáth László (MSZP), Dr. Semjén Zsolt (Fidesz), Fodor Gábor (SZDSZ), Szászfalvi László (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
257 H/5834 A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján, Luxemburgban kelt európai egyezmény megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
258 J/5814 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről (2002. január 1- december 31.) Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
259 T/5681 A postáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
260 T/5680 Az elektronikus hírközlésről kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
261 T/5669 Egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
262 T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
263 T/5585 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
264 T/5578 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
265 T/5482 Az adózás rendjéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
266 H/5473 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2002. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
267 J/5471 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2002. évben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
268 T/5279 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról, figyelemmel a 2004. évi európai parlamenti választások előkészítésére Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
269 T/5179 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
270 T/5021 A temetési támogatásról Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
271 T/4966 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
272 T/4919 A jogi segítségnyújtásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
273 J/4877 A Magyar Rádió Közalapítvány 2002. április 1 - 2003. március 27. közötti tevékenységéről Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
274 H/4629 A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
275 T/4491 A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának kihirdetésével összefüggésben szükséges egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
276 T/4486 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
277 T/4292 A külföldiek szezonális munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásáról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről Dr. Kerényi János (Fidesz), Font Sándor (MDF), Dr. Bagó Zoltán (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Endre Sándor (Fidesz), Dr. Fenyvesi Máté (Fidesz), Dr. Horváth Zsolt (Fidesz), Ivanics István (Fidesz), Nyitray András (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz), Tóth István (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz), Lezsák Sándor (MDF), Karsai Péter (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
278 T/4261 A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
279 T/4148 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
280 T/4146 Az Európai Parlament tagjainak választásáról és jogállásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
281 T/4144 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról (státus) kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
282 J/4112 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2002. január 1-től 2002. december 31-ig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
283 H/4007 Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 13. kiegészítő, a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörlésére vonatkozó jegyzőkönyvének megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
284 T/3952 Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint azzal összefüggésben más törvények módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
285 T/3946 A Nemzeti Civil Alapprogramról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
286 J/3885 Az Ügyészség 2002. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
287 T/3780 Az orvosok és más egészségügyi dolgozók jogállásának egyes kérdéseiről (Új cím:Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről) kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
288 T/3735 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
289 T/3725 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Szijjártó Péter (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
290 T/3592 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
291 T/3591 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
292 T/3560 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
293 J/2943 A Történeti Hivatal 2002-2003. évi tevékenységéről Történeti Hivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
294 J/2662 A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2002. október 20-ai általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának megválasztásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
295 J/2661 A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2002. október 20-ai általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának megválasztásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
296 J/2528 Az adatvédelmi biztos 2002. évi tevékenységéről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
297 J/2527 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről (2002. január 1 - december 31.) nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
298 J/2526 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2002. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
299 H/2483 A családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Dr. Vadai Ágnes (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
300 T/2052 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
301 T/2016 A pártfogókra vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
302 H/1862 A gyermekek és ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
303 J/1861 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
304 T/1819 A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról (üvegzseb) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
305 T/1789 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Szijjártó Péter (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
306 T/1665 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény, az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
307 T/1390 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága megszűnéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
308 J/1387 A családok hajléktalanságának megelőzéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
309 T/1317 A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
310 T/1270 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
311 T/1224 Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
312 T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
313 T/1218 A büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
314 T/1202 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
315 T/1107 Egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
316 T/1092 A közvetítői tevékenységről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
317 T/990 A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
318 T/949 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
319 H/948 A cigányság helyzetének javítására Farkas Flórián (Fidesz), Szűcs Lajos (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
320 T/945 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
321 T/944 Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról, a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
322 T/886 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
323 J/784 A Történeti Hivatal 2001. évi tevékenységéről Történeti Hivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
324 T/762 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
325 J/695 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
326 J/694 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
327 J/693 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
328 J/692 Az Országos Rádió és Televízió Testület beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének az 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
329 J/691 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének a kiegyensúlyozott tájékoztatás, a véleményszabadság helyzetéről és a Testület tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
330 J/690 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2000. áprilisától 2001. márciusáig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
331 J/689 A Hungária Televízió Közalapítvány 1999. évi beszámolója és az Ellenőrző Testület jelentése Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
332 J/688 A Hungária Televízió Közalapítvány beszámolója az Magyar Országgyűlének az 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
333 J/687 A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának beszámolója a Magyar Országgyűlés számára az 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakról, az Ellenőrző Testület véleményével Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
334 J/686 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2000. évi tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
335 J/685 A MagyarTelevízió Közalapítvány Kuratóriumának 1999. április 30 - 1999. december 31. közötti tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
336 J/684 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1998. március 24. és 1999. április 30. közötti tevékenységéről, az Ellenőrző Testület véleményével Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
337 J/683 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. április 1. és 1998. március 24. közötti tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
338 J/682 A Magyar Rádió Közalapítvány tevékenységéről (2000. február 29 - 2001. március 31.) Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
339 J/681 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1999. áprilistól 2000. februárig terjedő időszakról Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
340 J/680 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakról Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
341 J/679 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakról Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
342 J/675 A Történeti Hivatal 2000. évi tevékenységéről Történeti Hivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
343 J/674 A Történeti Hivatal 1999. évi tevékenységéről Történeti Hivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
344 J/669 Az Ügyészség 2000. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
345 J/668 Az Ügyészség 1999. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
346 J/667 Az Ügyészség 1998. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
347 J/642 Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
348 J/641 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
349 T/542 A közéleti szerepet betöltő személyek állambiztonsági múltjának nyilvánosságra hozataláról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
350 T/541 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
351 J/483 Az ügyészség 2001. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
352 T/471 A közéleti szerepet betöltő személyek állambiztonsági múltjának nyilvánosságra hozataláról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
353 H/462 A Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt Együttműködési Megállapodás 3. Cikk 3. bekezdésének megfelelő elfogadó nyilatkozat megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
354 T/461 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltára létrehozásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
355 J/425 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2001. áprilisától 2002. márciusáig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
356 T/409 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Balsai István (MDF), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
357 H/392 A 2002. évi önkormányzati és kisebbségi, valamint országos kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
358 J/350 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről 2001. Magyar TV Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
359 J/290 A Magyar Rádió Közalapítvány tevékenységéről (2001. április 1. - 2002. március 25.) Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium bizottsági tárgyalás befejezve  
360 T/221 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról Hegyi Gyula (MSZP), Dr. Szili Katalin (MSZP), Tóbiás József (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
361 T/108 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
362 T/22 A szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak részére járó nyugdíjkiegészítő juttatásról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
363 J/6 Az adatvédelmi biztos 2001. évi tevékenységéről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
364 J/5 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2001. évi tevékenységéről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
365 J/4 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2001. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
366 J/3 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi tevékenységéről ORTT bizottsági tárgyalás befejezve