Készült: 2022.08.16.17:44:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

282. ülésnap, 228. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:01

Felszólalások:  <<  228  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Most a módosító javaslatokról határozunk. Ezek körében nem döntünk az ajánlás 1. pontjáról mert az nem házszabályszerű, valamint a 3. pontról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 2. és 4. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 198 igen szavazattal, 165 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18094. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 196 igen szavazattal, 168 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/17700. számon, az egységes javaslatot pedig T/17700/1255. számon, a bizottságok ajánlását pedig T/17700/1295. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a záróvita három szakaszból álljon. Az első szakaszban a normaszöveghez érkezett módosító javaslatok találhatók. A vita második szakaszát képezik az 1. melléklethez benyújtott indítványok. A vita utolsó szakaszában pedig a további mellékletekhez érkezett módosító javaslatok találhatók. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége a záróvita szerkezetére tett javaslatomat elfogadta.

Megnyitom a záróvita első szakaszát a normaszöveghez érkezett módosító javaslatokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Mivel jelentkező nincsen, a záróvita e szakaszát lezárom.

Megnyitom a záróvita második szakaszát az 1. melléklethez érkezett módosító javaslatokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Felszólaló nem jelentkezett, a záróvita e szakaszát is lezárom.

Megnyitom a záróvita utolsó szakaszát a további mellékletekhez érkezett módosító javaslatokra. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Felszólaló nem jelentkezett, a záróvita egészét lezárom.

Megkérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem kíván szólni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal kezdődik. Elsőként azokról az indítványokról döntünk, amelyeket az előterjesztő nyújtott be vagy támogat, és külön szavazásukat nem kérték. Ezt követően határozunk a külön szavazásra kért indítványokról, illetve azok alternatíváiról; majd a további módosító javaslatok következnek, végül pedig a zárószavazásra kerül sor.

Felkérem jegyző képviselőtársamat, ismertesse az előterjesztő által előterjesztett vagy támogatott javaslatok körét, azok kivételével, amelyeknek külön szavazását kérték.

 

(Az elnöki széket Mandur László, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

 

Felszólalások:  <<  228  >>    Ülésnap adatai