Készült: 2021.06.12.16:18:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

232. ülésnap (2001.10.17.), 10. felszólalás
Felszólaló Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:35


Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉPÁSSY RÓBERT, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Országgyűlés! 1978 óta eddig 57 esetben módosult a büntető törvénykönyv. Talán ez a szám is mutatja, hogy helyes a kormánynak az a törekvése, ami a javaslat indoklásából is kitűnik, amely szerint szükséges egy új, egységes szemléletű büntető törvénykönyv megalkotása. De kétségtelen, hogy az új büntető törvénykönyv megalkotásáig bizonyos módosításoknak helye lehet, ezeknek az indokai fennállnak.

Szeretném elmondani, hogy megítélésünk szerint melyek azok az indokok, amelyek a büntető törvénykönyv mostani módosítását lehetővé, sőt szükségessé teszik. Az egyik, hogy olyan nemzetközi kötelezettségeket vállaltunk, amelyeknek a következményei büntetőjogi törvénymódosításban mutathatók ki. Nem utolsósorban ide tartozik az a folyamat, amely az uniós csatlakozásunkhoz vezető útban fejezhető ki, ezt szakszerű szóval jogharmonizációnak nevezik.

Ide tartozik az a jelenség, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelem új formákat, új, hatékonyabb eszközöket kíván, és ugyancsak ide tartozik az az indok is, hogy a közélet tisztaságának igénye megkövetel bizonyos büntetőjogi módosításokat. Nem utolsósorban a számítástechnika gyors ütemű fejlődése is indokolja, hogy a büntető törvénykönyv módosítására most sor kerüljön.

Tisztelt Ház! Szeretném leszögezni, hogy a javaslat megfelel az 1998 óta hivatalban lévő polgári kormány büntetőpolitikai célkitűzéseinek, folytonosságot mutat a választási és kormányprogram megvalósítását célzó 1999-es büntetőjogi szigorításokkal.

A most előttünk fekvő javaslat legfontosabb módosítása megítélésünk szerint a szervezett bűnözéssel kapcsolatos szabályok szigorítása körében található meg. Itt üdvözölni tudjuk azt az általános szigorítást, hogy minden súlyos bűncselekmény elkövetése esetén, ha azt bűnszervezet keretében követték el, kétszer olyan súlyos büntetésre számíthat az elkövető, mint eddig. Támogatjuk ezt a módosítást. Ennek a hatásaként, ha bűnszervezet keretében követték el a bűncselekményt, akár 20 évi börtönbüntetést is elérhet a büntetés.

A bűnszervezetben való részvétel már önmagában is bűncselekmény lesz, függetlenül az elkövető szerepétől, sőt a bűnszervezet támogatása is bűncselekmény.

A szervezett bűnözői életmód során szerzett vagyon minden esetben elkobzásra fog kerülni, kivéve, ha az elkövető a vagyon törvényes eredetét bizonyítani tudja. Itt egy nagyon fontos szabálynak tartjuk, hogy a bizonyítási teher ebben a tekintetben, tehát a vagyon törvényes eredetének a tekintetében megfordul. A szervezett bűnözés keretében elkövetett bűncselekmény vádlottja enyhítésre csak nagyon kivételes esetben számíthat.

Üdvözöljük a törvényjavaslat néhány fő elemét. Így a közélet tisztaságához fűződő érdek indokolja, hogy a mentelmi joggal vagy diplomáciai mentességgel rendelkező személyek elleni büntetőeljárásban a hatóságok soron kívül járjanak el az igazság mielőbbi tisztázása érdekében. Hasonló szempontok indokolják a közügyektől eltiltás hatályának kiterjesztését a köztestületi, közalapítványi tisztségekre.

A foglalkoztatástól eltiltásnál helyeseljük az erkölcsi szempontok megjelenését, azaz az adott foglalkozás gyakorlására méltatlanná vált személy eltiltását a foglalkozástól. A lelkészek fokozott büntetőjogi védelmével mint közfeladatot ellátó személykénti elismeréssel egyetértünk.

Figyelemre méltó változtatás, hogy az eddigiekhez képest a tiltott, tehát kiskorúakról szóló pornográf képfelvételeknek már a birtoklása is három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménynek minősül ezután. Fontos módosítás az embercsempészés tényállásának átalakítása úgy, hogy az a schengeni egyezmény követelményeinek, így az Európai Unió elvárásainak megfeleljen.

Egyetértünk azzal, hogy a törvény elfogadásával a közélet tisztaságát veszélyeztető vesztegetés büntetése jelentősen szigorodjon. Elfogadjuk azt, hogy az erkölcsileg egyébként teljes mértékben elítélendő és a közélet tisztaságára igen veszélyes vesztegetés elkövetői mentesülhessenek a büntetőjogi felelősségre vonástól, ha leleplezik a vesztegetés másik elkövetőjét, mielőtt annak a kiléte a hatóságok tudomására jutna. Ez a megoldás, tisztelt Ház, azonban csak kísérleti jellegű lehet. Ha ugyanis nem váltja be a hozzá fűzött bűnüldözési reményeket, nem tekinthetünk el a vesztegető és a megvesztegetett egyaránt szigorú megbüntetésétől.

A vesztegetési bűncselekményekre vonatkozóan a hivatalos személyek feljelentési kötelezettségét előíró és annak megszegőit büntetéssel fenyegető rendelkezéseket következetes megoldásnak találjuk, hiszen a büntetőeljárási törvény úgy írja ezt elő, hogy nem tesz mellé szankciókat.

A törvényjavaslattól eltérően, a jogszabály végrehajthatósága érdekében nem támogatjuk az általános feljelentési kötelezettséget, csak arra az esetre javasoljuk, ha a hivatalos személy hivatali hatáskörében szerzett hitelt érdemlő tudomást a vesztegetésről. Nem válhat minden hivatalos személy rendőrnyomozóvá, de az elvárható, hogy a hivatali minőségében tudomására jutott vesztegetést komolyan vegye.

Új, XXI. századi szemléletet tükröz az informatikai bűnözés szabályainak megfogalmazása a törvényjavaslatban. Támogatjuk a számítástechnikai rendszerbe történt jogosulatlan belépésnek, illetve a számítástechnikai rendszer és adatok sértetlensége elleni bűncselekménynek bűncselekménnyé nyilvánítását és büntetését a jövőben.

Üdvözöljük, és várható uniós csatlakozásunkra figyelemmel magától értetődőnek tartjuk a pénzhamisítás büntetése körében az euró büntetőjogi védelmét is.

Fontos és messzemenően indokolt a vallási tisztelet tárgyainak, a vallási szertartás végzésére szolgáló tárgyaknak, valamint a síroknak és síremlékeknek a fokozottabb büntetőjogi védelmét megteremteni a lopás és a rongálás vonatkozásában.

Tisztelt Országgyűlés! Összefoglalva a javaslatot, a Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselőcsoportja nevében elfogadásra ajánljuk a tisztelt Háznak. De már most jelezzük, hogy a 2002-2006 közötti kormányzati terveinkben hangsúlyosan szerepel egy új, átfogó és egységes büntető törvénykönyv megalkotása, amelynek megszületéséig csak a legszükségesebb, elsősorban az európai uniós csatlakozásunkkal összefüggő büntetőjogi tárgyú törvénymódosításokat tartjuk indokoltnak.

 

 

(10.00)

 

A büntető jogszabályoknak lépést kell tartaniuk a bűnözés új jelenségeivel, de világos és stabil értékrendet kell közvetíteniük a jog erejével.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz és az MDF soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai