Készült: 2024.07.13.12:08:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

73. ülésnap (2023.06.15.), 4. felszólalás
Felszólaló Halász János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 12:28


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az elmúlt években hatalmas változások történtek a világban. A tavalyi év óta mindenki számára egyértelművé vált, hogy az előttünk álló évtized a veszélyek korát hozza el számunkra. Az illegális migráció és a világjárvány után kitört az orosz-ukrán háború, mely többek között évtizedek óta nem látott energiaválságot eredményezett egész Európában, így hazánkban is. A 2024-es költségvetés tervezete sajnos háborús időkben készült. Míg néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tűnt, hogy Európában háború törjön ki, most az a közvetlen szomszédságunkban zajlik, és negatív következményeivel szembesülnünk kell nekünk, magyaroknak is.

A jelenlegi helyzetben sajnos minden jel arra utal, hogy a háború még hosszú évekig elhúzódhat. A magyar emberek ezért joggal várják el a kormánytól, hogy a veszélyekkel szemben megvédje őket. A 2024-es költségvetéssel kapcsolatban is ez a legfontosabb: a költségvetés biztosítsa az ország védelméhez szükséges forrásokat, magyarul, az országnak védelmi költségvetésre van szüksége. Meg kell védeni az ország biztonságát, az elmúlt évek eredményeit, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat, a munkahelyeket, a nyugdíjak értékét.

Az Országgyűlésnek benyújtott, most tárgyalt költségvetési tervezet fejezeteit átolvasva kijelenthetjük, hogy minden, a magyar emberek védelmének biztosításához szükséges költség fedezete megtalálható benne. Egyszóval az előttünk fekvő tervezet egy valódi védelmi költségvetés. Olyan költségvetés, mely garantálja az ország fizikai és gazdasági biztonságát. Ezt bizonyítja, hogy a 2024-es költségvetésben több forrás jut a védelmi kiadásokra, így megerősödik a Honvédelmi Alap. Ez megteremti a további honvédelmi fejlesztések forrásait, valamint megerősíti hazánk fizikai biztonságát. A közel 1310 milliárd forintos alapnak köszönhetően a honvédelemre fordított kiadások 2024-ben is meghaladják a GDP 2 százalékát.

Biztonságunkat nemcsak a háború, hanem a magyar határokat fenyegető migráció miatt is meg kell erősíteni. A háború okozta gazdasági válság ugyanis további migrációs hullámokat indíthat el Európa felé, és Magyarország eddig is csak magára számíthatott a határok védelmében. A legfontosabb célunk továbbra is az, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ne a magyar emberek fizessék meg a háború költségeit, a határokat pedig biztonságban tudhassuk.

Tisztelt Ház! Jövőre is megmaradnak a családi adókedvezmények, és biztosítottak a Rezsivédelmi Alap forrásai is. A Rezsivédelmi Alap forrásaiból továbbra is fenn tudjuk tartani a rezsitámogatási rendszert. A 2013 óta fenntartott rezsivédelmi intézkedéseknek köszönhetően  még a szankciós energiaár-emelkedések közepette is  a magyar családok fizetik a legolcsóbb energiaárakat az Európai Unióban. A Rezsivédelmi Alap meghaladja az 1360 milliárd forintot 2024-ben, amelynek a fedezete az extraprofitadókból és egyéb bevételekből származik. Továbbra is elvárjuk, hogy azok a szektorok is járuljanak hozzá az ország védelméhez, amelyek ebben a háborús helyzetben extraprofitra tesznek szert.

Magyarország Kormánya a nyugdíjasokkal kötött megállapodás értelmében háborús időkben is megőrzi a nyugdíjak értékét, biztosítja az inflációkövető nyugdíjemelést, és garantálja a már teljes egészében visszaépített és megemelt 13. havi nyugdíj folyósítását is.

A 2024-es költségvetés tervezete garantálja a munkahelyek védelmét is. Továbbra is valljuk, hogy a magyar családok boldogulásának és a gazdaság fejlődésének is a munka az alapja. Ezért az elhibázott brüsszeli szankciók miatti nehéz gazdasági helyzetben is kiemelt célunk, hogy fenntartsuk a teljes foglalkoztatást, és megvédjük a 2010 óta létrejött egymillió új munkahelyet.

A nemzeti kormányzás óta Magyarország fordulatot hajtott végre, növekedési pályára állítottuk a gazdaságot. Ezt a járvány, valamint a háborús helyzet ellenére is megőriztük. 2024-ben is 4 százalék körüli gazdasági növekedést várunk. 2010 óta nemcsak gazdaságilag, hanem pénzügyileg is stabilizáltuk az országot, egyensúlyban van a költségvetés és csökkenő pályán az államadósság.

Tisztelt Ház! A továbbiakban mint a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöke, a titkosszolgálatok jövő évi támogatásáról szeretnék bővebben beszélni. Talán azt nem kell hosszan részletezni, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok munkája egy háborús veszélyekkel és fenyegetettségekkel teli időszakban mennyivel értékelődik fel. Életbevágó, hogy a nemzeti szuverenitásunk védelme érdekében meghozandó döntésekhez a katonai és a polgári hírszerzés pontos, naprakész információkat tudjon nyújtani.

Szintén a magyar emberek biztonsága múlik az elhárítók munkáján. Tavaly február óta hetente tízezrek jönnek menekültként hazánkba Ukrajnából. Az elmúlt 16 hónapban több mint kétmillióan menekültek el szomszédunkból Magyarországon keresztül. Fel kell arra is készülni, hogy egyes terrorista csoportok vagy ellenérdekelt szolgálatok akár ezt a menekültáradatot kihasználva próbálják embereiket bejuttatni Magyarországra. A nemzetbiztonsági szolgálatok megerősítését és tevékenységük hatékonyabbá tételét ezért nem lehetett, nem lehet halogatni.

Tavaly ilyenkor, az idei költségvetés tárgyalásakor már lehetett látni, hogy az orosz-ukrán háború nem egy rövid lefolyású, lokális konfliktus lesz, hanem egy hosszan elhúzódó véres harc, melynek negatív hatásait minden európai ember érezni fogja. Ezért a nemzetbiztonsági szolgálatok idei költségvetését soha nem látott mértékben emeltük meg. 2023-ban az öt titkosszolgálat összesen közel 150 milliárd forintból gazdálkodhat a 2022-es 89 milliárd helyett. Ez 61 milliárd forintos többlet, ami 60 százalékos emelést jelentett. A hivatásos állomány így bővített létszámmal, anyagi megbecsülésben és újabb képességekkel felruházva végezheti nélkülözhetetlen munkáját. Ezeket az eredményeket a 2024-es költségvetés is megtartja, és további forrásokat is biztosít a szolgálatoknak.

(8.10)

Az Alkotmányvédelmi Hivatal a tervezet szerint 2024-ben közel 27 milliárd forintból gazdálkodhat majd, ami több mint kétszerese a tavalyi büdzséjének, de az ideinél is 970 millió forinttal több. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2022-ben 24 milliárd forintból gazdálkodhatott, ’24-ben már 50 milliárdból fog; ez szintén több mint kétszeres emelés, az idei évihez képest is 2 milliárdos a növekmény. Az Információs Hivatal támogatása 1,4 milliárd forinttal fog nőni jövőre az ideihez képest, így 24,5 milliárdból gazdálkodhat a polgári hírszerzés, 2022-höz képest ez 50 százalékos növekedés. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 37 százalékkal tudja növelni személyi juttatásait jövőre 2023-hoz képest, ezzel is biztosítva a speciális tudású állomány megtartását és bővítését. A Nemzeti Információs Központ több mint 7,5 milliárd forintból gazdálkodhat jövőre a javaslat értelmében, ez több mint duplája a 2022-es költségvetésüknek, és 467 millió forinttal haladja meg az ideit. Összességében a polgári szolgálatok támogatása tovább emelkedik, és a teljes nemzetbiztonsági szektor kiemelt finanszírozása jövőre is biztosított lesz.

Tisztelt Ház! A nemzetbiztonsági szolgálatok forrásainak soha nem látott emelése mellett tavaly megváltozott a polgári szolgálatok felügyeletének kormányzati struktúrája is. Emlékezhetünk rá, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 2010-ben kerültek a Belügyminisztérium irányítása alá. 2010-ben erre azért volt szükség, mert akkor a legfontosabb kihívás a közbiztonság helyreállítása volt, ugyanis szó szerint kriminális állapotokat örököltünk a Gyurcsány-, Bajnai-kabinetek után, és ez az akkori bűnözési mutatókban nagyon drasztikusan meg is látszott. Nemcsak jogi szabályozásra volt tehát szükség, hanem eredményes, hatékony és összehangolt fellépésre is. Ezért döntöttünk úgy, hogy  szemben a korábbi hagyományokkal  2010-ben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok felügyelete is, koordinálása is a Belügyminisztériumhoz kerül, és a feladatuk fontos része lesz a bűnüldözés és a bűncselekmények felszámolásának segítése. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a rendőrséggel együtt az elmúlt, 2010 és 2022 közötti időszakban a feladatot meg is oldották, Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, Budapest pedig Európa talán legbiztonságosabb fővárosa.

A háború kitörése viszont új helyzet elé állította az országot. Nemcsak a fizikai biztonságra nézve jelent veszélyt, hanem az anyagi biztonságra és az energiabiztonságra is, tehát egyszerre veszélyezteti a háború, ez a szomszédunkban dúló háború a magyar emberek fizikai biztonságát, az ország energiabiztonságát és az emberek anyagi biztonságát is. Ebből az következik, hogy az egész kormányzati szerkezetet úgy kellett felállítani, hogy ezek a szempontok legyenek az első helyen  ez vonatkozik a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataira is. Ezért a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével, melynek természetes helye a Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt van, a polgári szolgálatok a Miniszterelnöki Kabinetiroda irányítása alá kerültek.

Létrejött a Terrorelhárítási és Bűnügyi Elemző Központ utódaként a Nemzeti Információs Központ, melynek feladatkörei jelentősen meghaladják a jogelőd TIBEK feladatköreit. Egy év távlatából azt tudom mondani a tisztelt Háznak, hogy a megemelt támogatások és a szerkezeti átalakítások beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A NIK, a Nemzeti Információs Központ részletes, gyors, átfogó elemzéseket, tájékoztatókat küld többek között a Nemzetbiztonsági Bizottságnak is, igaz ez az aktuális és a régóta velünk lévő témákra, de a bizottság egyedi hírigényeit is maradéktalanul kiszolgálják. A Nemzeti Információs Központ olyan szakembereket is be tudott vonni a munkába, akik a nemzetbiztonsági szakértelem mellett az elmúlt években tapasztalatokra tettek szert például az energiabiztonság területén is. Szakszerű szóbeli beszámolókat és írásbeli elemzéseket kaptunk az ország biztonsági és bűnügyi helyzetéről, a gazdaság biztonságáról és a szuverenitásunkat érintő kérdésekről.

A Nemzetbiztonsági Bizottság kihelyezett ülésein, illetve a szolgálatoknál tett látogatások során személyesen is meggyőződhettünk arról, hogy mind a hírszerző, mind az elhárító szervezeteink jól használják fel a megemelt költségvetési forrásokat. A nemzetbiztonsági szolgálatoknál dolgozó hivatásos állomány hazájukat szerető, elhivatott és szakértő emberekből áll, akikre számíthatnak a magyar emberek. Szeretném is megköszönni az áldozatos munkájukat.

Tisztelt Ház! Zárásként szeretném ismét kiemelni, hogy a katonai és a polgári szolgálatok 2024-es költségvetési támogatása megteremti a pénzügyi hátterét annak, hogy a fokozódó veszélyek ellenére Magyarország nemzeti szuverenitását megvédjük. Éppen ezért arra kérem képviselőtársaimat, hogy a költségvetés tervezetét támogassák. A nemzetbiztonsági szolgálatok számíthatnak a Fidesz-frakció támogatására. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai