Készült: 2022.08.15.14:43:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

150. ülésnap, 188. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 19:52

Felszólalások:  <<  188  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: A biztos urat megkérem, hogy még ne hagyja el az üléstermet, mert ha minden igaz, Móring József Attila jegyző úr már itt is van, és az esküokmányokat aláírásra ön elé teszi.

Kérem, lássa el ezeket kézjegyével. (Móring József Attila jegyző közreműködésével dr. Fülöp Sándor aláírja az esküokmányt. - Elsőként Gyurcsány Ferenc, majd dr. Szili Katalin, Herényi Károly, Lendvai Ildikó, dr. Kóka János, dr. Fodor Gábor, dr. Semjén Zsolt és dr. Navracsics Tibor gratulál.)

Tisztelt Biztos Úr! Engedje meg, hogy én magam is eredményes munkát és sok sikert kívánjak önnek a munkájához. (Dr. Fülöp Sándor elhagyja az üléstermet, ezzel egyidejűleg a díszpáholyban levők is távoznak az ülésről.)

(17.50)

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalokkal folytatjuk a munkát. Először előterjesztés sürgős tárgyalásba vételéről határozunk.

A kormány T/5826. számon benyújtotta és egyúttal kezdeményezte a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között az ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét.

Megkérdezem Szilvásy György miniszter urat, kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt kétperces időkeretben. (Nincs jelzés.) Ha jól látom, nem kívánja.

Megkérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/5826. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 354 igen szavazattal, 1 nem ellenében sürgős tárgyalásba vette.

Most előterjesztések részletes vitára bocsátásáról döntünk.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/5728. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 366 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról szóló T/5589. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 367 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló T/5450. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 213 igen szavazattal, 151 nem ellenében részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló T/5451. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 213 igen szavazattal, 154 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló T/5448. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 365 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/5449. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 366 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül részletes vitára bocsátotta.

(18.00)

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Nemzeti Tehetség Programról szóló H/5626. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 221 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 146 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tájékoztatom önöket, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/5657. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokat előterjesztőik visszavonták, így részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára sem kerül sor. Következő ülésünkön a törvényjavaslat elfogadásáról döntünk.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/5590. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 366 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/5591. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 365 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló T/5592. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 366 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/5121. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 346 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló T/4899. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 368 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a hungarikumok védelméről szóló H/5486. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 365 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint a médiakuratóriumok elnöksége létszámának kiegészítésére tett személyi javaslatokról határozunk. A médiatörvény rendelkezései szerint ezekbe a testületekbe, a megváltozott kormánypárti-ellenzéki arányokra figyelemmel, az MSZP kezdeményezte további tagok választását. A házbizottság mai ülésén elhangzottaknak megfelelően, ha az ellenzéki oldalon további jelöltek delegálásáról szóló megállapodás létrejön, azokról is haladéktalanul döntünk.

Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a jelölteket és családtagjaikat, akik a helyszínen kísérik figyelemmel a szavazást.

A médiatörvény rendelkezése szerint az ORTT, valamint a médiakuratóriumok tagjait az Országgyűlés a képviselők több mint felének - azaz 193 képviselőnek - igen szavazatával, egyenként választja meg. A személyi javaslatokról vita nélkül határozunk.

Tisztelt Országgyűlés! Először az Országos Rádió és Televízió Testület új tagjának megválasztása következik. Az Országgyűlés elnöke a kormánypárti képviselőcsoport indítványa alapján H/5767. számú javaslatában a testület megbízatásának hátralévő idejére tagnak Gyuricza Pétert jelölte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e az ORTT tagjává Gyuricza Pétert. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 354 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett Gyuricza Pétert testületi taggá választotta. (Taps az MSZP soraiban. - Gyuricza Péter felállva köszöni meg a tapsot.)

Most a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma elnöksége új tagjainak megválasztása következik. Az Országgyűlés elnöke a kormánypárti képviselőcsoport indítványa alapján, H/5772. számú javaslatában a közalapítvány kuratóriuma megbízatásának hátralévő idejére elnökségi tagjainak Kocsis András Sándort, Egri Oszkárt, Hortobágyi Évát és Nagy Balázst jelölte. Most tehát a jelöltek kuratóriumi elnökségi taggá választásáról egyenként szavaz az Országgyűlés, az abszolút többség szabályai szerint.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Kocsis András Sándort. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 205 igen szavazattal, 145 nem ellenében, 17 tartózkodás mellett Kocsis András Sándort elnökségi taggá választotta. (Taps az MSZP soraiban.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Egri Oszkárt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 205 igen szavazattal, 147 nem ellenében, 15 tartózkodás mellett Egri Oszkárt elnökségi taggá választotta. (Taps az MSZP soraiban.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Hortobágyi Évát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 208 igen szavazattal, 144 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett Hortobágyi Évát elnökségi taggá választotta. (Taps az MSZP soraiban. - Hortobágyi Éva felállva köszöni meg a tapsot.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Nagy Balázst. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 206 igen szavazattal, 149 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett Nagy Balázst elnökségi taggá választotta. (Taps az MSZP soraiban. - Nagy Balázs felállva köszöni meg a tapsot.)

Most a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma elnöksége új tagjainak megválasztása következik.

Az Országgyűlés elnöke a kormánypárti képviselőcsoport indítványa alapján, H/5766. számú javaslatában a közalapítvány kuratóriuma megbízatásának hátralévő idejére elnökségi tagoknak jelölte Bereczky Lorándot, Hábetler Helgát, Madaras Pétert és Bölcskey Károlyt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Bereczky Lorándot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 205 igen szavazattal, 150 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett Bereczky Lorándot elnökségi taggá választotta. (Taps az MSZP soraiban.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Hábetler Helgát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 203 igen szavazattal, 149 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett Hábetler Helgát elnökségi taggá választotta. (Taps az MSZP soraiban. - Hábetler Helga felállva köszöni meg a tapsot.)

(18.10)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Madaras Pétert. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 204 igen szavazattal, 149 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett Madaras Pétert elnökségi taggá választotta. (Taps az MSZP soraiban. - Madaras Péter felállva köszöni meg a tapsot.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Bölcskey Károlyt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 202 igen szavazattal, 148 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett Bölcskey Károlyt elnökségi taggá választotta. (Taps az MSZP soraiban. - Bölcskey Károly felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumi elnöksége új tagjainak megválasztása következik.

Az Országgyűlés elnöke a kormánypárti képviselőcsoport indítványa alapján H/5768. számú javaslatában a közalapítvány kuratóriuma megbízatásának hátralévő idejére elnökségi tagnak jelölte Takács Ildikót és Halák Lászlót.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Takács Ildikót. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 365 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett Takács Ildikót elnökségi taggá választotta. (Taps az ellenzéki oldalon. - Takács Ildikó felállva köszöni meg a tapsot.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Halák Lászlót. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 347 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 17 tartózkodás mellett Halák Lászlót elnökségi taggá választotta. (Taps az ellenzéki oldalon. - Halák László felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy a megválasztott elnökségi és testületi tagoknak eredményes és sikeres munkát kívánjak. (Taps az MSZP soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Most tárgysorozatba-vételi kérelemről határozunk. A Fidesz képviselőcsoportja a Házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön a külügyi bizottság által elutasított, "Az Országgyűlés politikai nyilatkozata a demokratikus Kubáért" címmel előterjesztett, P/4267. számú politikai nyilatkozattervezet tárgysorozatba-vételéről.

Megkérdezem az előterjesztőket, kívánja-e valamelyikük a tárgysorozatba-vételi kérelmet indokolni ötperces időkeretben. Nem látok a monitoron jelentkezőt. Vagy mégis? Igen, megadom a szót Dávid Ibolya képviselő asszonynak.

Felszólalások:  <<  188  >>    Ülésnap adatai