Készült: 2022.01.19.05:21:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

3. ülésnap, 31. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:51

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Arra kérek mindenkit, közben ellenőrizze, hogy a szavazókártyáját megfelelően elhelyezte-e a szavazógépben, mert most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Felhívom szíves figyelmüket, hogy egy képviselőtársunk nem tett esküt, négy képviselőtársunk pedig összeférhetetlenség miatt nem vehet részt az Országgyűlés munkájában, ennek megfelelően a szavazás jogával sem élhet.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/14. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Emlékeztetem önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot házszabálytól való eltéréssel tárgyalja az Országgyűlés. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/14/3. számon, összegző jelentését pedig T/14/4. számon terjesztette elő. Arról is tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság összegző módosító javaslata mellett T/14/2. számon túlterjeszkedő módosító javaslatot is benyújtott. Az összegző módosító javaslatról történt határozathozatalt követően ennek megfelelően először a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről kell döntenünk, és majd ezt követően határozunk annak elfogadásáról.

Először az összegző módosító javaslatról döntünk. Tisztelettel kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/14/3. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 35 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, szabályszerűnek minősíti-e a T/14/2. számú túlterjeszkedő módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett szabályszerűnek minősítette.

Most ennek megfelelően a túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/14/2. számú szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 127 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Ennek során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal és a túlterjeszkedő módosító javaslattal módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/14. számú módosult törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 127 igen szavazattal, 35 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a személyi javaslatról történő határozathozatal. Felkérem Földi László jegyző urat, hogy ismertesse az elnöki jogkörben előterjesztett S/18. számú személyi javaslat tartalmát. Jegyző úr, öné a szó, parancsoljon!

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai