Készült: 2022.01.19.05:26:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

2. ülésnap, 1. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka Az ülésnap megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:41

Felszólalások:  <<  1  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK : (A teremben lévők felállnak, és ezzel köszöntik a választópolgárok közösségét. Amikor az ülést vezető elnök helyet foglal, a teremben lévők is leülnek. - Az MSZP, az LMP és a Párbeszéd képviselői nem tartózkodnak az ülésteremben.) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés 2018. május 10-ei ülését megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Szűcs Lajos és Hiszékeny Dezső jegyző urak lesznek segítségemre.

Köszöntöm kedves vendégeinket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Áder János köztársasági elnök urat (Taps.); Orbán Viktor miniszterelnök urat (Taps.); Schmitt Pál volt köztársasági elnök urat (Taps.); Mádl Dalma asszonyt (Taps.); Antall Józsefné asszonyt (Taps.); Boross Péter és Medgyessy Péter volt miniszterelnök urakat; valamennyi volt és jelenlegi közjogi tisztségviselőt, a magyarországi és határon túli történelmi egyházak vezetőit, a külhoni magyar közösségek képviselőit, a diplomáciai testületek tagjait, az Európai Parlament magyar képviselőit és önöket, tisztelt országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólókat, valamennyi kedves vendégünket, a hazai és a külföldi sajtó képviselőit és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat.

Tisztelt Ház! Bejelentem, hogy Janiczak Dávid jobbikos képviselő 2018. május 9-én arról tájékoztatott, hogy képviselői mandátumáról lemondott.

Bejelentem, hogy az országgyűlési képviselők létszáma jelenleg 198 fő.

Tisztelt Ház! A frakciók megállapodása alapján a ma kezdődő ülésünkön napirend előtti és utáni felszólalásokra, interpellációk, azonnali kérdések és kérdések elmondására nem kerül sor.

Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendről, az ülés időtartamáról, a felszólalási időkeretekről a Házbizottság javaslata alapján döntünk. Kérem, ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Ház! Elsőként házszabálytól való eltérésre tett javaslatról döntünk.

A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/14. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a holnapi napon már a zárószavazásra is sor kerülhessen. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot T/14/1. számon a honlapon is megismerhetik. Felhívom figyelmüket, hogy a házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazatára van szükség.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 152 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a házszabálytól való eltérést elfogadta.

Az elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 16 óra 34 percig van lehetőség, az előterjesztés összevont vitájára, az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most a Házbizottság által előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a miniszterelnök megválasztása. Az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés f) pontja és 16. cikk (3) bekezdése alapján Áder János köztársasági elnök úr Orbán Viktor ügyvezető miniszterelnök urat miniszterelnöknek jelölte. Az erről szóló javaslatot S/7. számon az informatikai hálózaton megismerhetik.

Az Alaptörvény 16. cikk (4) bekezdése alapján a miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint felének a szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Orbán Viktor urat Magyarország miniszterelnökének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 134 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodás nélkül Orbán Viktor urat Magyarország miniszterelnökének megválasztotta. (Hosszan tartó, nagy taps a kormánypártok soraiban. - Orbán Viktor felállva köszöni meg a tapsot. - A DK képviselői elhagyják az üléstermet. - Közbeszólás a Fidesz soraiból: Nincs még vége!)

Tisztelt Országgyűlés! Most az ünnepélyes eskütétel következik. Kérem önöket, hogy a miniszterelnöki esküt felállva hallgassák meg.

(A jelenlévők felállnak. A vezénylő tiszt az elnöki pulpitussal szemben lévő bejáraton keresztül bejön, és az ülésterem közepéről engedélyt kér a házelnöktől a történelmi zászlók és a nemzeti lobogó behozatalára, aki az engedélyt megadja. A fanfárok hangja mellett a díszőrök az elnöki pulpitus két oldalára bevonulnak a zászlókkal.)

Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, fáradjon a terem közepére, és tegye le a miniszterelnöki esküt. (Orbán Viktor a terem közepére lép. - A nemzeti lobogót tartó díszőr a terem közepére lép, és a zászlót megdöntve áll az eskü időtartama alatt. A pulpitus két oldalán álló díszőrök szintén megdöntik a történelmi zászlókat.)

Felszólalások:  <<  1  >>    Ülésnap adatai