Készült: 2022.08.14.14:24:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

46. ülésnap, 18. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:05

Felszólalások:  <<  18  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, pénzügyminiszter úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a módosító javaslatokról határozunk. Ennek során nem döntünk az ajánlás 32. pontjáról, amely nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást.

Az előterjesztő az ajánlás 1., 4., 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48. és 49. pontjait támogatja.

(13.00)

A támogatott javaslatok közül a Fidesz képviselőcsoportja külön szavazást kért az ajánlás 1. pontjáról, illetőleg az abban szereplő indítványról, továbbá a 24. számú pontról is.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most először a támogatott módosító javaslatokról döntünk, a külön szavazásra kért indítványok kivételével. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 208 igen szavazattal, 162 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a külön szavazásra kért indítványokról és azok alternatíváiról határozunk.

Az ajánlás 2. pontjában Varga Mihály az egységes javaslat 1. § (2) bekezdését az elsődleges kritériumrendszerre vonatkozó módosítással egészíti ki. Ennek alternatívája található az 1. pontban, amelyről a Fidesz külön szavazást kért.

Először a 2. pontról határozunk. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 162 igen, 208 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Most az előterjesztő javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 1. pontja alapján. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 210 igen szavazattal, 162 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

Az ajánlás 25. és 26. pontjaiban Zsigó Róbert és más képviselők, a 24. pontban pedig az előterjesztő a 3. számú melléklet 16.2. pontjának módosítását javasolják. A 25. és 26. pontok alternatívák, de mindkét javaslat kizárja a külön szavazásra kért 24. pontot.

Először a 25. pontról döntünk Zsigó Róbert és más képviselők javaslata szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 165 igen szavazattal, 205 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett utasította el.

Most a 26. pontot teszem fel szavazásra, szintén Zsigó Róbert képviselő úr és más képviselők javaslata alapján. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 165 igen szavazattal, 203 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Így most a 24. pontról szavazunk. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz képviselőcsoportja kérésére külön döntünk erről az indítványról. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 207 igen szavazattal, 164 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el az indítványt.

Most a további, még szavazható indítványokról döntünk.

Az ajánlás 3. pontjában Balla Mihály az egységes javaslat 1. § (2) bekezdésében az elsődleges egyenlegmutató minimumának emelését kezdeményezi. A bizottságok nem támogatják. És önök, tisztelt képviselőtársaim? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 166 igen szavazattal, 205 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.

Az ajánlás 6. pontjában ugyancsak Zsigó Róbert képviselő úr és más képviselők a 31. § (1) bekezdés a) pontjának módosítását kezdeményezik elbírálási szemponttal történő kiegészítéssel.

A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt képviselőtársaim? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 165 igen szavazattal, 207 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül utasította el a módosító indítványt.

Bejelentem, hogy az ajánlás 8. pontját előterjesztői visszavonták.

A 27. pontban Zsigó Róbert és más képviselők a 3. számú melléklet kiegészítő szabályai 10. pont p) alpontjának kiegészítését javasolják. Ebben új igénylési feltételeket terjesztenek elő. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 165 igen szavazattal, 207 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül utasította el az indítványt.

Az ajánlás 28. pontjában Zsigó Róbert és más képviselők ugyanezen alpont más szabályainak módosítását javasolják. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, most szavazzanak az indítványról! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 162 igen szavazattal, 207 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett utasította el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/1145. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 208 igen szavazattal, 163 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot elfogadta. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Tisztelt Képviselőtársaim! (Zaj. - Az elnök csenget.) Egy kis türelmüket kérem még. Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem, hogy a tisztelt Országgyűlés egyetért-e ezzel az indítvánnyal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 206 igen szavazattal, 162 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül határozott úgy, hogy a törvény sürgős kihirdetését kérjem a köztársasági elnök úrtól.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a közbeszerzésekről... (Gyurcsány Ferenc dr. Veres Jánoshoz lép, és kezet fog vele. - Dr. Veres János meghajol a kormánypárti padsorok felé. - Taps a kormánypártok soraiban. - Zaj, közbekiáltások, derültség az ellenzéki padsorokban. - Az elnök csenget.) Képviselőtársaim, nem fejeztük be a munkánkat. Kis türelmüket kérem még.

Soron következik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal és az elfogadott Házszabálytól való eltérésre figyelemmel a zárószavazás. Csiha Judit, Gy. Németh Erzsébet és Pál Tibor képviselők önálló indítványát T/1501. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/1501/2. és 7. számokon kapták kézhez.

Mielőtt megkezdenénk a határozathozatalt, felkérem Csiha Judit képviselő asszonyt, hogy az előterjesztők nevében ismertesse a módosító javaslatokról kialakított álláspontot. Képviselő asszony?

Felszólalások:  <<  18  >>    Ülésnap adatai