Készült: 2022.08.12.19:46:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

42. ülésnap, 43. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:11

Felszólalások:  <<  43  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében határozathozatalunk előtt bármelyik képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben felszólalhat. Kérdezem, hogy kíván-e valaki élni ezzel a felszólalási lehetőséggel. (Jelzésre:) Nem kíván.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most határozathozatalunk következik. Kérdezem tehát önöket, egyetértenek-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat újra megnyitott részletes vitáját 8 órás időkeretben tárgyaljuk. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 307 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett a 8 órában történő tárgyalási időkeretet elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, továbbá a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörben terjesztettem elő javaslatot.

A Fidesz képviselőcsoportja indítványozta, hogy az ülés napirendje négy előterjesztés tárgyalásával egészüljön ki, a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja pedig további egy törvényjavaslat tárgyalására tett javaslatot.

Először a Fidesz által javasolt napirend-kiegészítésekről határozunk, a képviselőcsoport indítványának megfelelően gépi szavazással.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a mai ülésük napirendjét az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról szóló T/790. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 126 igen szavazattal, 191 nem ellenében és tartózkodás nélkül utasította el az indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/297. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 126 igen szavazattal, 192 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/296. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt 113 igen szavazattal, 203 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett utasította el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/295. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a kiegészítésre vonatkozó indítványt 115 igen szavazattal, 200 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett utasította el.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Szocialista Párt képviselőcsoportja indítványozta, hogy az ülés napirendje egészüljön ki a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/1501. számú törvényjavaslat általános vitájával, és erre mai ülésünkön utolsó napirendi pontként kerüljön sor. Kérdezem önöket, elfogadják-e a napirend-kiegészítésre vonatkozó indítványt. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége elfogadta a napirend-kiegészítésre vonatkozó indítványt.

Következésképpen az általános vitára úgy teszek javaslatot, hogy az előterjesztői expozéra 10 percben, a bizottsági előadói és az egyes képviselői felszólalásokra 5-5 perces időkeretben kerüljön sor. Továbbá felkérem a gazdasági bizottságot, hogy az interpellációkat követően tárgyalásra készítsék elő az előterjesztést. Köszönöm szépen.

Még egy kicsi figyelmüket kérem, tisztelt képviselőtársaim.

Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy jól látható többség támogatja, következésképpen a napirendet a parlament elfogadta.

Most a költségvetési törvényjavaslat részletes vitájának javasolt szerkezetéről döntünk. A házbizottságban elhangzottaknak megfelelően arra tettem javaslatot, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan, egy vitaszakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

A parlament jól látható többsége támogatja a javaslatot.

Mielőtt rátérnénk az interpellációk tárgyalására, felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy a korábbi Házszabálytól való eltérésnek megfelelően a törvényjavaslathoz az újra megnyitott részletes vita során... - (Folyamatos zaj.) pici figyelmüket kérem még, képviselőtársaim! - további módosító, illetve kapcsolódó módosító javaslatokat holnap déli 12 óráig lehet benyújtani. Köszönöm a figyelmüket.

14 óra 47 perc van. Áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések, kérdések tárgyalására. Kívánok önöknek további eredményes munkát. Átadom az elnöklést Mandur László alelnök úrnak. További jó munkát! Viszontlátásra! (Taps a kormánypárti oldalon.)

(Az elnöki széket Mandur László, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Felszólalások:  <<  43  >>    Ülésnap adatai