Készült: 2022.08.09.06:25:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

35. ülésnap, 41. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Az elnök visszautasítja az irományt
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:02

Felszólalások:  <<  41  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben felszólalhat. Kérdezem, hogy kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel. (Senki sem jelentkezik.) Nem.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk következik. Kérdezem tehát önöket, egyetértenek-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló T/1145. számú előterjesztés részletes vitájára tízórás időkeretben kerüljön sor. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 282 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta.

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörben terjesztem elő a javaslatomat.

A Fidesz képviselőcsoportja indítványozta, hogy az ülés napirendje öt előterjesztés tárgyalásával egészüljön ki; a Fidesz, továbbá az SZDSZ képviselőcsoportja javaslatot tett a napirend módosítására is.

Először a napirend-kiegészítéseket kezdeményező indítványokról határozunk. A Fidesz képviselőcsoportja azt kezdeményezte nálam, hogy géppel szavazzunk ezekről.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a nemzeti fejlesztési kabinet és a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos országgyűlési ellenőrzését végző bizottság létrehozásáról szóló H/371. számú előterjesztéssel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 111 igen szavazattal, 180 nem ellenében, 1 tartózkodással az indítványt nem fogadta el.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról szóló T/790. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 105 igen szavazattal, 185 nem ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt elutasította.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/297. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 107 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/296. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 113 igen szavazattal, 191 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el a kiegészítésre vonatkozó indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/295. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 111 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a napirend módosítására irányuló indítványokról határozunk.

A Fidesz képviselőcsoportja indítványozta, hogy a mai napon sorra kerülő, a kormányzati szervezetátalakítással összefüggő törvények módosításáról szóló T/1202. számú törvényjavaslat általános vitájában az előterjesztői expozé és a bizottsági felszólalások után csak a vezérszónoki felszólalásokra kerüljön sor, és az általános vita ne záruljon le. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a napirend módosításával. Kérem, most szavazzanak kézfelemeléssel! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványt.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Szabad Demokraták Szövetsége képviselőcsoportja indítványozta, hogy a mai napon ne kerüljön sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/1140. számú törvényjavaslat módosító javaslatairól történő szavazásra. Kérdezem az Országgyűlést, egyetért-e ezzel a napirend-módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Most bajban vagyok, meg kell hogy mondjam önöknek (Moraj és derültség.), úgyhogy én fogom indítványozni, hogy géppel szavazzunk. (Jelzésre:) Úgy látom, Répássy Róbert képviselő úr is erre tett javaslatot. (Dr. Kovács Zoltán: A jegyzők számolják meg! - Zaj.)

Tisztelt Képviselőtársaim! (Megkocogtatja a csengőt.) Az ilyen rendkívül komoly, bekiabálós javaslatoktól én most eltekintenék, hogy számoljuk meg, ezért géppel szavazunk. Kérdezem önöket még egyszer: a Szabad Demokraták Szövetsége képviselőcsoportja indítványára egyetértenek-e azzal, hogy a mai napon ne kerüljön sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/1140. számú törvényjavaslat módosító javaslatairól történő szavazásra? Kérem, most géppel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 138 igen szavazattal, 169 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elvetette az indítványt, tehát sorra kerül a módosító javaslatokról történő szavazás.

Még egy percig a figyelmüket kérem, képviselőtársaim!

Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége elfogadta a napirendet.

Tisztelt Képviselőtársaim! 14 óra 28 perc van, most áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 90. § (4) bekezdése, továbbá az ügyrendi bizottság 36/1998-2002. ÜB számú általános érvényű állásfoglalása alapján Halász János I/1352. számon Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszterhez, továbbá I/1351. számon, a képviselő úr által 2-es jelzéssel ellátott, Szilvásy György Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez címzett, korábban I/1258. számon benyújtott és visszautasított interpellációjával tartamilag azonos interpellációját, valamint Kovács Ferenc K/1294. számon Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez benyújtott, szóbeli választ igénylő kérdését az Országgyűlés elnöke, nevezetesen én visszautasítottam, mivel az indítványok nem tartoznak a kérdezett miniszterek feladat- és hatáskörébe.

(14.30)

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elnöklést most átadom Lezsák Sándor alelnök úrnak, és kívánok önöknek a továbbiakban is szép napot és sikeres munkát itt a Házban. Viszontlátásra! (Taps az MSZP soraiból.)

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Felszólalások:  <<  41  >>    Ülésnap adatai