Készült: 2022.09.26.04:05:40 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2002-2006


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 H/13344 szöveges PDF A délvidéki magyarokkal szemben a kollektív bűnösség elve alapján elkövetett véres cselekmények 60. évfordulóján Külügyi bizottság
2 H/13266 szöveges PDF A délvidéki magyarokkal szemben a kollektív bűnösség elve alapján elkövetett véres cselekmények 60. évfordulóján Külügyi bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 19209/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Szánában, 2004. január 18-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
2 19208/2 szöveges PDF A vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kiotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án létrehozott Módosító Jegyzőkönyvének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
3 19163/1 szöveges PDF Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
4 19138/1 szöveges PDF A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 2005. április 14-én aláírt egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
5 19137/1 szöveges PDF A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján aláírt UNESCO Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
6 19136/1 szöveges PDF A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről sz óló, 1990. július 23-án Brüsszelben aláírt Egyezmény, az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak a társult vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezményhez való csatlakozásról szóló Egyezmény és az ehhez kapcsolódó Aláírási Jegyzőkönyv, a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló Egyezményhez való csatlakozásáról szóló Egyezmény és az ehhez kapcsolódó Aláírási Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
7 19092/1 szöveges PDF Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
8 19089/1 szöveges PDF Az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke és az Europol Egyezmény 41. cikkének (3) bekezdése alapján az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és az Europol alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1997. június 19-én kelt Jegyzőkönyv, és az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló Egyezmény (Europol Egyezmény), és az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv módosításáról készült, 2002. november 28-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
9 19088/2 szöveges PDF Az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezmény (Europol Egyezmény) és Jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
10 19079/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten, 2004. november 17. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
11 19078/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
12 19077/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, 1994. december 1-jén aláírt szerződések módosításáról szóló szerződések kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
13 18997/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
14 18905/1 szöveges PDF Az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) létrehozásáról szóló, Hágában, 1993. június 23. napján kelt Egyezmény és 2002. december 17-én kelt Módosító Okiratának kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
15 18904/1 szöveges PDF A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
16 18878/1 szöveges PDF A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma Részes Államainak Első Közgyűlése által, 2002. szeptember 10-én New Yorkban elfogadott, a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
17 18817/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átvételéről szóló, Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
18 18816/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
19 18797/1 szöveges PDF A NATO irányítású koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR) történő magyar katonai részvételről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
20 18713/2 szöveges PDF Az Európai Unió katonai válságkezelő tevékenységéhez történő magyar hozzájárulásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
21 18712/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és védelméről Újdelhiben, 2003. november 3-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
22 18711/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről, Varsóban, 2005. június 17-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
23 18641/1 szöveges PDF A NATO irányítású koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR) történő magyar katonai részvételről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
24 18634/2 szöveges PDF Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
25 18633/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Budapesten, 2004. augusztus 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
26 18632/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és az Izlandi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén, Budapesten, 2005. november 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
27 18631/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén, Új-Delhiben, 2003. november 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
28 18369/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2002. szeptember 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
29 18368/1 szöveges PDF A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
30 18367/1 szöveges PDF A belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
31 18366/2 szöveges PDF Az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezményének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
32 18214/1 szöveges PDF Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
33 18202/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
34 18097/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
35 17969/1 szöveges PDF Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezménynek az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosítására vonatkozó 14. jegyzőkönyve kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
36 17798/1 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-én kelt egyezmény és az egyezmény 2001. október 16-án kelt kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
37 17797/1 szöveges PDF Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-án kelt egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
38 17700/1253 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
39 17700/965 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
40 17700/952 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
41 17537/1 szöveges PDF A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 91. ülésszakán elfogadott, a tengerészek személyazonosító okmányairól szóló 185. számú Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
42 17536/1 szöveges PDF A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 62. ülésszakán elfogadott, a kereskedelmi hajók minimális követelményeiről szóló 147. számú Egyezmény, és az ahhoz kapcsolódó 1996. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
43 17405/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
44 17290/52 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
45 17290/32 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
46 16966/2 szöveges PDF A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
47 16674/2 szöveges PDF Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
48 16389/1 szöveges PDF Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
49 16306/1 szöveges PDF A nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló Egyezményt (CMR) kiegészítő, Genfben, 1978. július 5-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
50 16304/1 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamai között, az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (2) bekezdésében említett feladatok, köztük gyakorlatok, előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben az Európai Unió rendelkezésére bocsátható parancsnokság és haderő európai uniós intézményekhez kirendelt katonai törzsének és polgári állományának, valamint az Európai Unió ezzel összefüggésben történő fellépése céljából a tagállamok rendelkezésre bocsátott katonai törzsének és polgári állományának jogállásáról (EU-SOFA) szóló Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
51 16291/2 szöveges PDF A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
52 16105/1 szöveges PDF A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
53 16104/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és védelméről, Újdelhiben, 2003. november 3-án aláírt Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
54 15890/1 szöveges PDF Az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
55 15889/1 szöveges PDF A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről és a nemzetközi kézbesítést szabályozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
56 15818/13 szöveges PDF A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Külügyi bizottság, Rendészeti bizottság
57 15818/12 szöveges PDF A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Külügyi bizottság, Rendészeti bizottság
58 15818/5 szöveges PDF A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
59 15640/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az államuk területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Athénban, 2003. január 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
60 15450/7 szöveges PDF A II. világháború során és az azt követő időszakban a másik ország területére került kulturális értékek visszaszolgáltatásával kapcsolatos kérdések rendezéséről a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Külügyi bizottság
61 15450/3 szöveges PDF A II. világháború során és az azt követő időszakban a másik ország területére került kulturális értékek visszaszolgáltatásával kapcsolatos kérdések rendezéséről a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
62 15449/3 szöveges PDF A 2003. évi XXXIV. törvénnyel egységes szerkezetben kihirdetett, az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
63 15449/1 szöveges PDF A 2003. évi XXXIV. törvénnyel egységes szerkezetben kihirdetett, az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
64 15294/2 szöveges PDF A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
65 15280/2 szöveges PDF A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
66 15259/7 szöveges PDF A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésnek a Magyar Köztársaság részéről történő aláírásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság, Európai ügyek bizottsága
67 15259/3 szöveges PDF A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésnek a Magyar Köztársaság részéről történő aláírásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
68 15232/3 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
69 15232/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
70 14735/10 szöveges PDF A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
71 14699/1 szöveges PDF A nagy távolságra jutó, országhatáron átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, nehézfémek (HM) légköri kibocsátásának csökkentését, valamint a veszélyes anyag felhasználás korlátozását célzó, Aarhusban 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
72 14602/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez és az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
73 14340/3 szöveges PDF Az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyvének megerősítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Külügyi bizottság
74 14147/4 szöveges PDF A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
75 12727/11 szöveges PDF A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
76 12727/9 szöveges PDF A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
77 12727/2 szöveges PDF A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
78 12726/1 szöveges PDF A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 1970. március 17. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
79 12725/44 szöveges PDF A Szülőföld Alapról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
80 12725/40 szöveges PDF A Szülőföld Alapról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
81 12725/37 szöveges PDF A Szülőföld Alapról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
82 12725/7 szöveges PDF A Szülőföld Alapról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
83 12725/2 szöveges PDF A Szülőföld Alapról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
84 12631/8 szöveges PDF Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Külügyi bizottság
85 12631/3 szöveges PDF Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
86 12631/2 szöveges PDF Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
87 12492/1 szöveges PDF A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
88 12491/1 szöveges PDF A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 85. ülésszakán elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
89 12407/1 szöveges PDF A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. szeptember 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
90 12406/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
91 11700/2167 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
92 11700/1759 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
93 11700/1751 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
94 11700/1750 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
95 11700/1351 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Területfejlesztési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
96 11435/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegro között a Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Budapesten, 2003. október 21-én aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
97 11434/5 szöveges PDF Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Európai integrációs ügyek bizottsága, Alkotmányügyi bizottság, Külügyi bizottság
98 11434/2 szöveges PDF Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
99 11433/1 szöveges PDF Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
100 11430/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló, Budapesten 2003. március 20-án aláírt Biztonsági Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
101 11429/1 szöveges PDF Az 1968. évi november hó 8. napján, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Jelzési Egyezmény és módosításai, valamint az azt kiegészítő európai Megállapodás és módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
102 11027/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
103 11026/1 szöveges PDF A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 62. ülésszakán elfogadott, a kereskedelmi hajók minimális követelményeiről szóló 147. számú Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 1996. évi Jegyzőkönyv, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciájának 91. ülésszakán elfogadott, a tengerészek személyazonosító okmányairól szóló 185. számú Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
104 11025/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
105 11020/31 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
106 11020/23 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
107 10749/3 szöveges PDF A Hágában, 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel módosított, a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységésítése tárgyában, Varsóban, 1929. október 12-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Montreálban, 1975. szeptember 25-én aláírt 4. számú Montreáli Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Külügyi bizottság
108 10748/3 szöveges PDF A szerződő fuvarozón kívüli személy által végzett nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó bizonyos szabályok egységesítéséről szóló, 1961. szeptember 18-án Guadalajarában aláírt, a Varsói Egyezményhez kapcsolódó Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Külügyi bizottság
109 10526/1 szöveges PDF A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Alapokmányának az Ügynökség 1999. évi 43. Közgyűlésén elfogadott módosítása megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
110 10525/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és a más súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Rigában, 2003. november 19. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
111 10522/1 szöveges PDF A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján Luxemburgban kelt európai Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
112 10228/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaságnak egyes, a polgári jogsegélyt szabályozó nemzetközi szerződésekhez történő csatlakozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
113 10161/1 szöveges PDF Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának jóváhagyásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
114 10113/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
115 10015/1 szöveges PDF A Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződésének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
116 10014/14 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
117 10014/11 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
118 10014/7 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
119 9993/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 2003. március 20-án aláírt Biztonsági Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
120 9992/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az összekötő tisztek feladatainak az Európai Rendőrségi Hivatalnál történő megfelelő teljesítéséhez szükséges kiváltságokról és mentességekről szóló, 2002. február 8-án jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
121 9940/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. Cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezményhez (Europol Egyezmény) és Jegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
122 9894/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
123 9833/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között a személyek visszafogadásáról szóló, Tallinban, 2002. március 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
124 9821/1 szöveges PDF Az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. november 4-én kelt, Korrupcióról szóló Polgári Jogi Egyezményének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
125 9800/1 szöveges PDF Az Európai Szociális Kartával kapcsolatos kötelezettségek vállalásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
126 9799/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, a katonai együttműködésről szóló, Budapesten, 2003. április 7-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
127 9798/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt Egyezmény 1. Cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
128 9771/1 szöveges PDF A polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, 1971. szeptember 23-án, Montrealban elfogadott Egyezményt kiegészítő, a nemzetközi polgári repülést szolgáló repülőterek elleni jogellenes és erőszakos cselekmények visszaszorításáról szóló, 1988. február 24-én, Montrealban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
129 9564/2 szöveges PDF Az ipari balesetek határokon átterjedő hatásaiból eredően a határvizeken okozott károkért viselt polgári jogi felelősségről és kártérítésről szóló, Kijevben, 2003. május 21-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
130 9443/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, Budapesten, 2002. november 4-én aláírt Konzuli Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
131 9171/4 szöveges PDF a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
132 9126/99 szöveges PDF A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
133 9126/6 szöveges PDF A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
134 9126/5 szöveges PDF A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
135 8975/5 szöveges PDF Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
136 8937/10 szöveges PDF A személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Rendészeti bizottság, Emberi jogi bizottság, Külügyi bizottság
137 8937/8 szöveges PDF A személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Rendészeti bizottság, Külügyi bizottság
138 8937/4 szöveges PDF A személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
139 8674/13 szöveges PDF A Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Külügyi bizottság
140 8674/12 szöveges PDF A Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Külügyi bizottság
141 8674/3 szöveges PDF A Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
142 8673/5 szöveges PDF A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság
143 8673/4 szöveges PDF A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Külügyi bizottság
144 8673/2 szöveges PDF A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
145 8548/1 szöveges PDF A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
146 8233/4 szöveges PDF Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének megerősítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
147 6904/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Kubai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Havannában, 1999. október 22-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
148 6805/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux Államok (a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság) Kormányai között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban, 2002. január 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
149 6719/3 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
150 6474/1 szöveges PDF "A sivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára" ENSZ Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
151 6288/1 szöveges PDF Az 1932-33. évi nagy ukrajnai éhínség 70. évfordulójára bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
152 6201/1 szöveges PDF A határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezményt módosító, Strasbourgban, 1998. szeptember 9-én kelt (október 1-jén elfogadásra megnyitott) Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
153 6200/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Kubai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Havannában, 1999. október 22-én aláírt Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
154 6164/1 szöveges PDF Az Európai Szociális Karta 1991. évi Módosító Jegyzőkönyvének megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
155 6069/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000. április 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
156 5988/1 szöveges PDF A Magyar Honvédség NATO parancsnoksági beosztást betöltő tagjainak a NATO által vezetett műveletekben történő részvételéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
157 5987/1 szöveges PDF A Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erőkben történő részvételéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
158 5986/1 szöveges PDF Az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 65/2003. (VI.3.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
159 5834/3 szöveges PDF A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján, Luxemburgban kelt európai egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
160 5735/1 szöveges PDF A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló 1948. évi egyezmény 1991. évi módosításainak elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
161 5734/1 szöveges PDF A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló 1948. évi egyezménynek az 1993. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
162 5726/1 szöveges PDF Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítmény-fokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
163 5601/2911 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
164 5601/2064 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
165 5601/2047 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Területfejlesztési bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
166 5601/1792 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság
167 5566/1 Nincs szöveg. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP) légköri kibocsátásának csökkentéséről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott jegyzőkönyv megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
168 5404/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadó területén Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
169 5352/3 HTML Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar katonai egészségügyi kontingens részvételéről szóló 111/2002. (XII.18.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Külügyi bizottság
170 5278/1 szöveges PDF A Bolgár Köztársaság Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
171 5266/1 szöveges PDF A Románia Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
172 5106/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén a gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezményt módosító, Kuwaitban, 2001. december 9-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
173 5089/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. május 25-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
174 5088/1 szöveges PDF Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének megerősítéséről, továbbá az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló, 1925. évi Hágai Megállapodás 1934. június 2-án, Londonban felülvizsgált szövegének felmondásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
175 5087/1 szöveges PDF Az 1999. évi LXXXIII. törvénnyel kihirdetett, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvhöz fűzött nyilatkozat visszavonásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
176 5014/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux Államok (a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság) Kormányai között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban, 2002. január 23. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
177 5013/1 szöveges PDF A tengerhajózás biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló, az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete által 1988. március 10-én, Rómában elfogadott Egyezmény, és a kontinentális talapzaton rögzített mesterséges szigetek biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
178 4966/77 HTML A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
179 4966/48 HTML, szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
180 4144/34 HTML A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról (státus) kiegészítő bizottsági ajánlás Külügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság
181 4144/33 HTML A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról (státus) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság
182 4144/2 Nincs szöveg. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról (státus) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
183 4061/1 Nincs szöveg. Az Észak-atlanti Szerződés részes államai között, a Bolgár Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, Romániának, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozása tárgyában létrehozott Jegyzőkönyvek megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
184 4030/1 Nincs szöveg. A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
185 4029/1 Nincs szöveg. Az afrikai-eurázsiai vándorló vizimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
186 4024/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
187 4022/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
188 4019/1 Nincs szöveg. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
189 4007/2 Nincs szöveg. Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 13. kiegészítő, a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörlésére vonatkozó jegyzőkönyvének megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
190 4001/1 Nincs szöveg. Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
191 3901/1 Nincs szöveg. A délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
192 3884/9 HTML Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges békefenntartói és humanitárius feladatokban részt vevő nemzetközi erők tevékenységének elősegítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság, Honvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság
193 3883/2 Nincs szöveg. Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges békefenntartói és humanitárius feladatokhoz történő magyar katonai hozzájárulásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
194 3814/11 HTML Az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról kiegészítő bizottsági ajánlás Honvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Költségvetési bizottság
195 3814/7 HTML Az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság, Költségvetési bizottság
196 3814/3 Nincs szöveg. Az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
197 3804/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2002. március 4-én aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
198 3663/2 Nincs szöveg. A délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
199 3593/1 Nincs szöveg. Az Egyetemes Postaegyesület XXII. Kongresszusán aláírt 6. Pótjegyzőkönyv (Peking, 1999.) megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
200 3482/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
201 3210/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
202 2569/2 Nincs szöveg. A Horvát Köztársaság Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
203 2414/3 HTML Az Észak-atlanti Szerződésből eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése keretében Törökország védelmének megerősítését szolgáló NATO támogatáshoz történő magyar hozzájárulásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Külügyi bizottság
204 2305/3 Nincs szöveg. Az Észak-atlanti Szerződés 4. cikke keretében Törökországnak nyújtott NATO-támogatáshoz történő magyar hozzájárulásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
205 2211/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között, Budapesten, 2001. január 12. napján aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
206 2210/1 Nincs szöveg. A harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII.21.) OGY határozati javaslat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
207 1883/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
208 1882/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2002. szeptember 26-án aláírt Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
209 1866/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt Egyezmény 1. cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
210 1863/1 Nincs szöveg. Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében, a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
211 1661/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között állampolgáraik és más személyek visszafogadásáról szóló Bukarestben, 2001. december 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
212 1653/1 Nincs szöveg. A terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
213 1358/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Bejrútban, 2001. június 22-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
214 1292/1 Nincs szöveg. Az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
215 1276/1 Nincs szöveg. Az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
216 1275/1 Nincs szöveg. Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
217 1270/39 HTML A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Külügyi bizottság
218 1220/1498 HTML A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
219 1220/1190 HTML A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
220 1220/809 HTML A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
221 1208/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
222 1166/2 Nincs szöveg. Az Európa Tanács 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai bűnözésről szóló Egyezményének megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
223 1165/1 Nincs szöveg. A mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló Egyezmény módosításának megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
224 1129/2 Nincs szöveg. A NATO feladatot végző tengeri hajók háborús kockázatait viselő nemzeteknek, a NATO tagjai általi kártalanításáról szóló Megállapodásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
225 1128/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
226 1127/1 Nincs szöveg. A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
227 1117/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között, Budapesten, 2001. január 12-én aláírt Konzuli Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
228 1110/2 Nincs szöveg. A merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezményre vonatkozó 1988. évi jegyzőkönyvhöz való csatlakozásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
229 1109/1 Nincs szöveg. A tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezmény egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
230 1106/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt Szerződés megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
231 1105/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között személyek visszafogadásáról szóló, Tallinban, 2002. március 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
232 782/1 HTML A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között állampolgáraik és más személyek visszafogadásáról szóló, Bukarestben, 2001.december 10. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
233 772/1 HTML A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt, az 1996. évi XCV. törvénnyel kihirdetett Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
234 771/1 HTML Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegéhez történő csatlakozásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
235 770/2 HTML Az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezményhez történő csatlakozásról és az Egyezmény Münchenben, 2000. november 29-én felülvizsgált szövegének megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
236 767/1 HTML A terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott Nemzetközi Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
237 766/1 HTML A Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az összekötő tisztek feladatainak az Európai Rendőrségi Hivatalnál történő megfelelő teljesítéséhez szükséges kiváltságokról és mentességekről szóló, 2002. február 8-án jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
238 765/1 HTML A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
239 764/2 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
240 762/43 HTML A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
241 762/38 HTML A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
242 762/5 HTML A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
243 701/1 HTML A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között 2001. április 13-án Szkopjéban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
244 700/1 HTML A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1996. május 15-én Zágrábban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
245 631/1 HTML A robbantásos terrorizmus visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 52. ülésszakán, 1997. december 15-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
246 607/2 HTML Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő csatlakozásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
247 463/2 HTML Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
248 462/3 HTML A Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt Együttműködési Megállapodás 3. Cikk 3. bekezdésének megfelelő elfogadó nyilatkozat megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
249 390/2 HTML Az Európa Tanács 1999. január 27-én kelt Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről szóló 67/2000. (IX.13.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
250 288/1 HTML A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
251 250/2 HTML A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság
252 7/1 HTML A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről (2001) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Külügyi bizottság