Készült: 2024.07.23.03:35:00 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2002-2006

Bizottság: Európai ügyek bizottsága
Európai ügyek bizottsága által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/19084 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
2 T/18708 A minősített adat védelméről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
3 H/18068 Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/17798 Az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-én kelt egyezmény és az egyezmény 2001. október 16-án kelt kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/17797 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-án kelt egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/17298 Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/17290 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/16966 A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/16776 A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából az Európai Közösség és a tagállamok, valamint a Svájci Államszövetség, az Andorrai Hercegség, a Liechtensteini Hercegség és a San Marino Köztársaság által aláírt szándéknyilatkozatok megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 H/16304 Az Európai Unió tagállamai között, az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (2) bekezdésében említett feladatok, köztük gyakorlatok, előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben az Európai Unió rendelkezésére bocsátható parancsnokság és haderő európai uniós intézményekhez kirendelt katonai törzsének és polgári állományának, valamint az Európai Unió ezzel összefüggésben történő fellépése céljából a tagállamok rendelkezésre bocsátott katonai törzsének és polgári állományának jogállásáról (EU-SOFA) szóló Megállapodás megerősítéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/15734 Május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról Göndör István (MSZP), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/15721 Az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között az Európai Közösségeknek nyújtott kiváltságokra és mentességekre vonatkozó Jegyzőkönyv Magyar Köztársaság által adózási ügyekben történő alkalmazásáról szóló Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/15719 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 J/15642 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
17 H/15259 A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésnek a Magyar Köztársaság részéről történő aláírásáról kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/14709 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 H/14602 A Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez és az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/14601 Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/14338 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/14147 A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról Donáth László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/13635 Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 H/12631 Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 H/11434 Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/11020 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/11006 A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete tekintetében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 H/10730 A gabonatermelés intervenciós kezelésének, valamint az állattartók támogatásának előmozdításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
30 T/10583 Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/10527 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/10014 Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 P/9953 Magyarország Európai Uniós csatlakozása alkalmából Dr. Medgyessy Péter (MSZP), Dr. Áder János (Fidesz), Herényi Károly (MDF), Kuncze Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 H/9881 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról Dr. Vastagh Pál (MSZP), Dr. Szájer József (Fidesz), Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 P/9715 Magyarország európai uniós csatlakozása alkalmából Dr. Áder János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 P/9598 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata Magyarország Európai Uniós csatlakozása alkalmából Dr. Medgyessy Péter (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/9588 Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/9583 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/9457 Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről Dr. Szájer József (Fidesz), Dr. Salamon László (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
40 T/9171 a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 H/9159 Kormányzati szintű tárgyalások kezdeményezéséről az Európai Unió 24 tagállamával a magyar munkaerő szabad áramlását gátló korlátozások megszüntetése érdekében Dr. Őry Csaba (Fidesz), Glattfelder Béla (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/9132 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/9127 Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/8975 Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 H/8548 A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 T/6766 Az Európai Parlament tagjainak választásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 H/6758 A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság. a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződés megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/6457 Az Európai Parlament tagjainak választásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 H/5285 A Magyar Kormány felkéréséről az Európai Unió alkotmányával kapcsolatos álláspontja ügyében Lezsák Sándor (MDF), Szászfalvi László (MDF), Font Sándor (MDF), Sisák Imre János (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/5279 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról, figyelemmel a 2004. évi európai parlamenti választások előkészítésére Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/4966 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/4486 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
54 T/4148 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/4146 Az Európai Parlament tagjainak választásáról és jogállásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 J/4067 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek az Európai Unióhoz történő csatlakozásról tartott 2003. április 12-i országos népszavazásról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
57 J/4066 Beszámoló a 2003. április 12-i ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/3735 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 H/2745 A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésnek a Magyar Köztársaság részéről történő aláírásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/2052 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/1270 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/1114 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 H/860 Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/762 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 J/654 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről - 2000. kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
67 J/653 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1999. kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
68 J/652 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1998. kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
69 J/7 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről (2001) kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta