Készült: 2022.09.28.11:21:59 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2006-2010

Bizottság: Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
Alkotmányügyi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/11916 A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosításáról Horváth Csaba (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
2 T/11914 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról Horváth Csaba (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 J/11905 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
4 J/11904 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2009. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
5 J/11903 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
6 H/11788 Az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról kormány (önkormányzati miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/11768 Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról Dr. Géczi József Alajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/11705 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Mesterházy Attila (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/11704 Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról Dr. Géczi József Alajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/11510 A 2020. évi nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó pályázatról Sport- és turisztikai bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
11 I/11475 Kis magyar abszurd, avagy hogyan zajlik az ügyészi fokozott felügyelet az UD ZRT-vel kapcsolatos nyomozásoknál? Nyakó István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/11450 Egyes törvények módosításáról az olcsóbb és átláthatóbb kampányért Nyitrai Zsolt (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/11446 A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételéről Tóbiás József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/11422 Az elektronikus szerződéstárról Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 H/11393 A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról Dr. Szili Katalin (MSZP), Teleki László (MSZP), Balog Zoltán (Fidesz), Farkas Flórián (Fidesz), Szászfalvi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/11390 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Csiha Judit (MSZP), Dr. Szép Béla (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 T/11370 A hagyatéki eljárásról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/11332 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. évi törvény módosításáról Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/11310 Egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/11270 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Dávid Ibolya (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/11269 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Dr. Dávid Ibolya (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/11210 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXI. törvény hatályon kívül helyezéséről Nyitrai Zsolt (Fidesz), Tóbiás József (MSZP), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/11209 Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/11207 Az anyakönyvi eljárásról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/11200 Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről szóló 2009. évi LXV. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/11199 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/11142 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról Herbály Imre (MSZP), Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/11091 Egyes törvények módosításáról az olcsóbb és átláthatóbb kampányért Nyitrai Zsolt (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/11083 Az egyszerűsített foglalkoztatásról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/11080 A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról kormány (nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/11079 A magánnyugdíjról és intézményeiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/11077 Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/11076 A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/11075 A nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/11074 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/11068 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/11061 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról Dr. Bárándy Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 H/11060 A Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt ORTT pályázat elbírálása során felmerült egyes pártkötődések és háttéralkuk szerepét vizsgáló bizottság létrehozásáról Dr. Kóka János (SZDSZ), Dr. Pető Iván (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/11028 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról Dr. Szekeres Imre (MSZP), Herbály Imre (MSZP), Godó Lajos (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Kárpáti Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 H/11027 A közszféra alapvető etikai követelményeiről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/11026 A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/11025 A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/11022 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Dr. Dávid Ibolya (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/11004 A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/11002 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 T/11001 A fogyasztónak nyújtott hitelről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/11000 Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/10999 Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/10998 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/10997 Egyes törvényeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelkezés-alkotási hatásköréhez kapcsolódó módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/10996 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/10979 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról Tatai-Tóth András (MSZP), Dr. Szabó Zoltán (MSZP), Deák Istvánné (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Földesi Zoltán (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Katanics Sándor (MSZP), Kormos Dénes (MSZP), Dr. Kolber István (MSZP), Mohácsi József (MSZP), Szabó Gyula (MSZP), Tóth Tiborné dr. (MSZP), Sós Tamás (MSZP), Dr. Magda Sándor (MSZP), Bókay Endre (MSZP), Halmai Gáborné (MSZP), Dr. Schvarcz Tibor (MSZP), Keleti György (MSZP), Zatykó János (MSZP), Dr. Tittmann János (MSZP), Dr. Horváth Klára (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Winkfein Csaba (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/10977 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/10945 Egyes munkaügyi tárgyú törvényeknek az előzetes letartóztatás miatti távolléttel összefüggő módosításáról Tukacs István (MSZP), Dr. Balogh László (MSZP), Balogh József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/10934 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/10919 Egyes, az időközi önkormányzati választásokra vonatkozó törvényi rendelkezések módosításáról Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Szijjártó Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 H/10900 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/10896 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP), Németh Zsolt (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 T/10877 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/10875 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/10874 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/10873 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/10871 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 H/10840 Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról Tóbiás József (MSZP), Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/10831 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Tóbiás József (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP), Podolák György (MSZP), Szabó Lajos (MSZP), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/10812 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 J/10808 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2007. február - 2009. február) kormány (a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/10744 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 H/10719 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/10706 A közélet megtisztítása érdekében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Dr. Kontrát Károly (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/10679 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/10678 Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/10677 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/10676 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 T/10675 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 H/10655 Az állami vállalatok és intézmények vezetőinek elfogadhatatlanul magas fizetésének radikális csökkentéséről Szijjártó Péter (Fidesz), Dr. Balsai István (Fidesz), Koszorús László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 H/10642 Az adatvédelmi biztos 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
78 H/10641 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
79 J/10579 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-én megtartott választásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
80 T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/10526 A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/10525 Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 H/10507 Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/10222 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (önkormányzati miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/10221 A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 H/10171 A "King's City" elnevezésű, Sukoró község külterületén megvalósuló turisztikai projekt létrehozásával kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/10105 A 2011. évi népszámlálásról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/10082 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/10077 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP), Dr. Kökény Mihály (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 J/10058 A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről 2008. Országos Igazságszolgáltatási Tanács bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/10057 A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról Herbály Imre (MSZP), Font Sándor (Fidesz), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ), Karsai Péter (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/10019 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Lázár János (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/9952 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról Gazdasági és informatikai bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/9876 A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/9861 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ), Geberle Erzsébet (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ), Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Horn Gábor (SZDSZ), Dr. Kóka János (SZDSZ), Kuncze Gábor (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Velkey Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/9839 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/9818 A vagyonadóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/9817 A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/9797 Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/9796 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 I/9779 Magukat megvédik, ha kell? Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 H/9770 A Magyar Televízió Közalapítvány létrehozásáról szóló 18/1996. (III.8.) országgyűlési határozat módosításáról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/9705 Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/9700 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról Filló Pál (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Dr. Kékesi Tibor (MSZP), Lakos Imre (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/9669 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a személyes adatok védelme érdekében történő módosításáról Gusztos Péter (SZDSZ), Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Horn Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 T/9637 Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról kormány (nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/9636 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/9635 A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 H/9601 Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztőrészletek összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/9592 A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról Keller László (MSZP), Halmai Gáborné (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/9584 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Gyula Ferencné (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr. Gál Zoltán (MSZP), Érsek Zsolt (MSZP), Barabásné Czövek Ágnes (MSZP), Dr. Géczi József Alajos (MSZP), Farkas Imre (MSZP), Vécsi István (MSZP), Földesi Zoltán (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Végh Tibor (MSZP), Arató Gergely (MSZP), Török Zsolt (MSZP), Deák Istvánné (MSZP), Katanics Sándor (MSZP), Pál Béla (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Iváncsik Imre (MSZP), Dr. Schiffer János (MSZP), Pál Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP), Vitányi Iván (MSZP), Halmai Gáborné (MSZP), Dr. Nyul István (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Kis Péter László (MSZP), Jauernik István (MSZP), Tóth Tiborné dr. (MSZP), Dér Zsuzsanna (MSZP), Ecsődi László (MSZP), Göndör István (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/9555 A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/9554 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/9553 A büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. évi törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/9520 A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 H/9491 A 2009. április 18-án, a Budai Várban megtartott neonáci rendezvénnyel kapcsolatos rendőri intézkedések szakszerűségét és jogszerűségét vizsgáló bizottság létrehozásáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/9490 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 I/9474 Hogyan informálódik az ügyészség, milyen információk alapján tartják fenn a hivatalbóli eljárások mellőzésének gyakorlatát? Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 J/9457 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
121 H/9435 A Soros Found Management LLC magyarországi káros pénzügyi tevékenységeit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról Ágh Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 T/9434 A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról Herbály Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 H/9412 Az állami vállalatok vezetőinek elfogadhatatlanul magas fizetésének jelentős csökkentéséről Dr. Balsai István (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/9400 A fizetési meghagyásos eljárásról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/9399 Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/9398 A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/9397 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 H/9386 A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról Hagyó Miklós (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 H/9373 A Soros Fund Management LLC-nek a magyar emberek megtakarításait veszélyeztető tőzsdepiaci támadását feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról Ágh Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
130 T/9355 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/9354 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 T/9337 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról Szatmáry Kristóf (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 T/9329 A nemzetközi jellegű felsőoktatási intézményekről Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Szabó Zoltán (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 T/9318 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 T/9303 A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/9302 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 T/9298 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról kormány (önkormányzati miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 H/9296 Az Országgyűlés feloszlásáról Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 T/9262 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 J/9258 Az ügyészség 2008. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
141 T/9257 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/9239 A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 H/9224 A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 125/2008. (XII.3.) OGY határozat módosításáról Gulyás József (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 T/9208 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról Filló Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/9194 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról Szirbik Imre (MSZP), Farkas Sándor (Fidesz), Bedő Tamás (MSZP), Dr. Balogh László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 T/9180 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/9179 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 T/9094 A közszférában foglalkoztatottak foglalkoztatási biztonságát növelő szabályokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
149 T/9093 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 T/9081 Az országgyűlési képviselők választásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 T/9080 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
152 T/9057 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Világosi Gábor (SZDSZ), Karsai Péter (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 T/9045 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/9024 A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 T/9005 Egyes törvényeknek az országgyűlési és önkormányzati képviselői, valamint a polgármesteri összeférhetetlenséggel kapcsolatos módosításáról Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
156 T/8972 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról Gúr Nándor (MSZP), Filló Pál (MSZP), Sós Tamás (MSZP), Bókay Endre (MSZP), Nagy László (MSZP), Tatai-Tóth András (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Kiss Ferenc (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
157 T/8964 Az állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról Dr. Zombor Gábor (Fidesz), Soltész Miklós (KDNP), Herényi Károly (MDF), Török Zsolt (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
158 J/8959 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2008. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
159 J/8958 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
160 J/8957 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
161 T/8875 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Lázár János (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/8847 A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
163 T/8837 Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 H/8818 Népi kezdeményezés a 2006-ban alakult Országgyűlés feloszlásának kimondásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
165 H/8658 Az Országgyűlés feloszlásáról Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
166 T/8381 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/8374 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról kormány (a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/7042 Egyes agrártárgyú törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 T/7026 A Magyar Köztársaság által Tibet ügyében fontosnak tartott szempontok törvénybe iktatásáról Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Fodor Gábor (SZDSZ), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 H/7014 Az eltitkolt múlt megismerhetőségéről Fodor Gábor (SZDSZ), Gulyás József (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/6982 A közigazgatási hivatalokkal összefüggő egyes törvények módosításáról Önkormányzati és területfejl. bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
172 H/6953 Az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
173 T/6950 Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Kóka János (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
174 T/6934 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
175 T/6925 A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
176 T/6917 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról Molnár Albert (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
177 T/6854 Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
178 T/6836 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2008. évi XXX. törvény módosításáról Dr. Csiha Judit (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
179 T/6829 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
180 T/6828 Tom Lantos munkásságának továbbviteléről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
181 I/6790 Mégis indít hivatalból eljárást az ügyészség - de miért épp azok ellen, akik feljelentik a bűnözőket? Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
182 T/6787 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Dr. Tompa Sándor (MSZP), Káli Sándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 T/6770 A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról kormány (nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
184 T/6769 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
185 T/6768 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
186 T/6767 Az elektronikus közszolgáltatásról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
187 T/6765 A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 T/6752 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
189 T/6749 A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
190 T/6748 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 I/6737 Elavult államszervezet, túlzott kiadások - miért késlekedünk az állami adminisztráció átszervezésével? Lakos Imre (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
192 T/6708 Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dér Zsuzsanna (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
193 T/6689 A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
194 T/6688 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 T/6687 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
196 T/6668 A központi hitelinformációs rendszerről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
197 T/6667 Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
198 T/6665 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról Dr. Mester László (MSZP), Hajdu László (MSZP), Dr. Lamperth Mónika (MSZP), Warvasovszky Tihamér (MSZP), Dr. Ipkovich György (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
199 T/6655 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
200 T/6647 Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
201 T/6646 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
202 T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
203 T/6644 Az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
204 I/6633 Mire és kire számíthat a Kisebbségi Bizottság? Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
205 T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
206 T/6574 A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
207 T/6573 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
208 T/6572 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
209 T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
210 T/6530 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
211 T/6444 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
212 T/6443 A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
213 T/6442 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
214 H/6429 A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról Gulyás József (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
215 I/6419 Az ügyészség valóban nem észleli a bűncselekményeket? Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
216 H/6416 A Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
217 T/6401 A takarékos állami gazdálkodásról Dr. Kóka János (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ), Horn Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
218 T/6380 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
219 T/6375 Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
220 T/6374 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
221 T/6308 A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
222 T/6306 A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Kóka János (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ), Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Geberle Erzsébet (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
223 T/6291 Egyes adó- és járulék törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
224 T/6289 Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
225 T/6253 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Mentelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
226 T/6252 Az országgyűlési képviselők jogállásáról, valamint juttatásairól szóló egyes törvények módosításáról Mentelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
227 H/6251 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról Mentelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
228 H/6240 A "Megegyezés - Magyarország megújításának lehetséges irányáról" című program elfogadásáról Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
229 H/6238 A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság létrehozásáról Dr. Kóka János (SZDSZ), Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Herényi Károly (MDF), Dr. Semjén Zsolt (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
230 T/6219 Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
231 T/6218 A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
232 T/6217 Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
233 T/6206 A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
234 T/6205 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
235 T/6147 A minősített adat védelméről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
236 T/6133 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
237 T/6071 Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
238 H/6052 A meg nem valósuló Kormányzati Negyed beruházására fordított sokmilliárd forintnyi közpénz elköltésének körülményeit vizsgáló bizottság létrehozásáról Dr. Balsai István (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
239 T/6045 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
240 J/6000 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2007. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
241 T/5987 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Mentelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
242 T/5986 Az országgyűlési képviselők jogállásáról, valamint juttatásairól szóló egyes törvények módosításáról Mentelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
243 H/5985 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról Mentelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
244 T/5950 A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
245 T/5949 A Polgári Törvénykönyvről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
246 H/5897 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M3 Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges országgyűlési felhatalmazás megadásáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
247 T/5883 Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
248 I/5802 Kísért a múlt, avagy Keller kudarcos kutakodásai II. Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Balsai István (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
249 T/5726 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
250 T/5725 Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
251 T/5723 A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
252 T/5657 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
253 T/5656 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
254 T/5651 A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
255 H/5635 Az adatvédelmi biztos 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
256 H/5634 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
257 H/5633 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
258 T/5615 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
259 T/5594 A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
260 T/5593 A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
261 T/5592 Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
262 T/5591 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
263 T/5590 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
264 T/5589 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
265 T/5588 A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
266 T/5587 Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
267 J/5519 A 2008. március 9-ei ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
268 J/5518 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a 2008. március 9-i népszavazásról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
269 H/5499 A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és feladatairól, valamint működési kereteiről Tóbiás József (MSZP), Ékes József (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Katona Kálmán (MDF), Velkey Gábor (SZDSZ), Dr. Szili Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
270 T/5489 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
271 T/5451 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
272 T/5450 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
273 T/5449 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
274 T/5448 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
275 T/5396 Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
276 T/5394 A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
277 J/5369 Az ügyészség 2007. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
278 H/5333 Az "e-Befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális szakadék csökkentéséért" létrehozásáról Márfai Péter (MSZP), Lakos Imre (SZDSZ), Molnár Béla (KDNP), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
279 T/5312 A humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
280 T/5311 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
281 T/5281 A tűzoltó egyesületekről Önkormányzati és területfejl. bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
282 T/5236 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Bárándy Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
283 T/5121 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Salamon László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
284 H/5075 Az Új Tulajdonosi Programról Göndör István (MSZP), Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
285 T/5052 Az önkéntes tűzoltó egyesületekről Önkormányzati és területfejl. bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
286 T/5028 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Szabó Éva (MSZP), Kovács Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
287 J/5016 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2007. állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
288 J/5015 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2007. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
289 J/5014 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2007. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
290 T/5011 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
291 T/5010 A pálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról Font Sándor (Fidesz), Császár Antal (Fidesz), Bedő Tamás (MSZP), Kis Péter László (MSZP), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
292 T/4943 A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzésével, valamint a közjegyzői és a konzuli tevékenységgel kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
293 H/4900 Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény népszavazásra bocsátásának elrendeléséről Dr. Orbán Viktor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Áder János (Fidesz), Ágh Péter (Fidesz), Dr. Ángyán József (Fidesz), Dr. Aszódi Pál (Fidesz), Babák Mihály (Fidesz), Bagi Béla (Fidesz), Balla György (Fidesz), Balla Mihály (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Dr. Balsai István (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz), Bányai Gábor (Fidesz), Bebes István (Fidesz), Bencsik János (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz), Bodó Imre (Fidesz), Dr. Bóka István (Fidesz), Bíró Ildikó (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Czerván György (Fidesz), Dr. Czira Szabolcs (Fidesz), Czomba Sándor (Fidesz), Csampa Zsolt (Fidesz), Császár Antal (Fidesz), Cseresnyés Péter (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Deutsch-Für Tamás (Fidesz), Domokos László (Fidesz), Ékes Ilona (Fidesz), Ékes József (Fidesz), Erdős Norbert (Fidesz), Farkas Flórián (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) és 107 képviselőtársuk. bizottsági tárgyalás befejezve  
294 T/4899 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról Pettkó András (MDF), Hock Zoltán (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
295 T/4870 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról Mádi László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
296 H/4858 A 2007-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepcióról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
297 J/4706 A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről 2007. Országos Igazságszolgáltatási Tanács bizottsági tárgyalás befejezve  
298 T/4695 A társasházakról, a lakásszövetkezetekről, a lakások és helyiségek bérletéről és az elidegenítésük egyes szabályairól, valamint egyes szakmai tevékenységek gyakorlásának feltételeiről Molnár Gyula (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
299 H/4679 A Lisszaboni Szerződés kihirdetéséhez kapcsolódóan az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
300 T/4678 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
301 T/4677 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
302 T/4669 A földgázellátásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
303 T/4615 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Dr. Vas János (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
304 H/4539 A Budapest, VIII. Köztársaság tér 27. szám alatti, kincstári vagyon részét képező épület értékesítése tárgyában megkötött megállapodás állami számvevőszéki vizsgálatáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
305 T/4477 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és más törvények módosításáról Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
306 T/4467 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Balsai István (Fidesz), Csampa Zsolt (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
307 T/4446 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Önkormányzati és területfejl. bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
308 T/4418 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény módosításáról Kovács Tibor (MSZP), Molnár Albert (MSZP), Koscsó Lajos (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
309 T/4411 A bejegyzett élettársi kapcsolatról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
310 T/4409 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
311 T/4408 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
312 T/4394 A választások kampányköltségeinek csökkentéséről az olcsóbb és több demokráciáért Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
313 T/4389 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
314 J/4369 Az Országos Választási Bizottság beszámolója a területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2007. március 4-én megtartott választásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
315 H/4330 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Salamon László (KDNP), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
316 T/4320 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
317 T/4319 A költségvetési felelősségről és a Törvényhozási Költségvetési Hivatalról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
318 T/4318 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
319 T/4306 A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységgel összefüggésben egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
320 T/4304 Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
321 T/4303 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
322 T/4222 Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról Önkormányzati és területfejl. bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
323 T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
324 T/4192 A bűnüldözési célú titkos információgyűjtésről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
325 T/4191 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
326 T/4190 A pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről Tóbiás József (MSZP), Puch László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
327 T/4189 A miniszterek és az államtitkárok illetményének és juttatásainak nyilvánosságáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
328 T/4180 Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
329 T/4179 A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
330 T/4178 Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
331 T/4177 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
332 T/4155 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
333 T/4151 A viszontbiztosítókról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
334 T/4123 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
335 T/4120 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról Varju László (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Dr. Balogh László (MSZP), Dr. Molnár Csaba (MSZP), Szabó György (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
336 T/4119 A pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről Puch László (MSZP), Tóbiás József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
337 T/4118 Az országgyűlési képviselők javadalmazásának átláthatóságához és összeférhetetlenségük szigorításához szükséges egyes törvények módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Balogh László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
338 T/4117 Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről kormány (a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
339 T/4116 Az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról kormány (a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
340 T/4096 Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
341 T/4094 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
342 T/4093 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
343 T/4055 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról Tóbiás József (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Katona Kálmán (MDF), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
344 T/4042 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Salamon László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
345 H/4014 A 25/2007. (III.20.) OGY határozat alapján az M6-os autópálya Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópálya Bóly-Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye vonatkozásában az Országgyűlés jóváhagyásának megadásáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
346 H/4013 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges országgyűlési felhatalmazás megadásáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
347 T/4011 A jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
348 T/4010 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
349 T/4009 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
350 T/3998 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek a társadalombiztosítás működésének fenntarthatóságát és kiszámíthatóságát szolgáló módosításáról Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Latorcai János (KDNP), Harrach Péter (KDNP), Básthy Tamás (KDNP), Deák András (KDNP), Firtl Mátyás (KDNP), Dr. Hargitai János (KDNP), Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP), Kuzma László (KDNP), Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP), Dr. Lukács Tamás (KDNP), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Molnár Béla (KDNP), Móring József Attila (KDNP), Dr. Nagy Andor (KDNP), Dr. Nagy Kálmán (KDNP), Nógrádi László (KDNP), Dr. Puskás Tivadar (KDNP), Dr. Salamon László (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP), Soltész Miklós (KDNP), Szászfalvi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
351 T/3997 A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvénynek a társadalombiztosítás működésének fenntarthatóságát és kiszámíthatóságát szolgáló módosításáról Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Latorcai János (KDNP), Harrach Péter (KDNP), Básthy Tamás (KDNP), Deák András (KDNP), Firtl Mátyás (KDNP), Dr. Hargitai János (KDNP), Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP), Kuzma László (KDNP), Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP), Dr. Lukács Tamás (KDNP), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Molnár Béla (KDNP), Móring József Attila (KDNP), Dr. Nagy Andor (KDNP), Dr. Nagy Kálmán (KDNP), Nógrádi László (KDNP), Dr. Puskás Tivadar (KDNP), Dr. Salamon László (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP), Soltész Miklós (KDNP), Szászfalvi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
352 T/3971 Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködésről szóló 2004. évi LIII. törvény módosításáról Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
353 T/3894 A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
354 T/3893 Az általános forgalmi adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
355 T/3892 Egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
356 T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
357 T/3821 A választások állami költségeinek csökkentéséről az olcsóbb és több demokráciáért Nyitrai Zsolt (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
358 H/3820 Az országos választásokat és országos népszavazásokat előkészítő eseti bizottság létrehozásáról Nyitrai Zsolt (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
359 T/3812 A szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
360 T/3809 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
361 T/3808 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
362 T/3807 A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
363 T/3806 A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
364 H/3721 A "Kábítószerügyi eseti bizottság" létrehozásáról szóló 14/2007. (III.7.) OGY határozat módosításáról Winkfein Csaba (MSZP), Dr. Spiák Ibolya (Fidesz), Gusztos Péter (SZDSZ), Pettkó András (MDF), Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
365 H/3720 A "Fogyasztóvédelmi eseti bizottság" létrehozásáról szóló 12/2007. (III.7.) OGY határozat módosításáról Lendvai Ildikó (MSZP), Alexa György (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Koszorús László (Fidesz), Herényi Károly (MDF), Almássy Kornél (MDF), Dr. Nagy Andor (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
366 T/3719 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
367 T/3660 A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
368 T/3659 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
369 T/3606 A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
370 T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
371 T/3470 Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
372 T/3449 Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
373 H/3444 Az 1998-2006 közötti költségvetési éveket érintően, az Országgyűlés, a Miniszterelnöki Hivatal és a minisztériumok hatáskörében hozott döntéssel, államháztartáson kívüli szervezetek részére történt ingyenes vagyoni juttatásokkal kapcsolatos eljárások szabályszerűségének kivizsgálására parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
374 J/3359 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
375 T/3328 A kisajátításról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
376 H/3287 A svéd vadászrepülőgépek lízingeléséről szóló magyar-svéd államközi szerződés MSZP-SZDSZ kormány általi módosításának korrupciógyanús körülményeit vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
377 T/3284 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Salamon László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
378 H/3270 A Gripen vadászgépek beszerzésére, az Orbán kormány által kötött, korrupció gyanús szerződés körülményeinek kivizsgálására irányuló parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
379 T/3245 A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
380 T/3219 Június 4-e Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánításáról Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
381 J/3205 A Szülőföld Alap 2005-2006. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
382 H/3184 A Centrum Parkoló Kft., valamint a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának tevékenységét és kapcsolatát vizsgáló bizottság felállításáról Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
383 T/3168 A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról Herbály Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
384 T/3167 A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
385 H/3119 A műsorterjesztésről és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság felállításáról Dr. Jánosi György (MSZP), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Dr. Pető Iván (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
386 H/3118 A rendőrség morális válságához vezető kormányzati döntéseket, intézkedéseket, mulasztásokat és ezek körülményeit vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Kontrát Károly (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
387 H/3117 Az állami intézményeknek és szervezeteknek az "Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány" működésével kapcsolatos korrupciógyanús ügyekben való részvételének körülményeit és az "Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány" működésének nemzetbiztonsági kockázatait vizsgáló bizottság létrehozásáról Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Demeter Ervin (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
388 T/3115 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról Borenszki Ervin (MSZP), Lombos István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
389 T/3096 Egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
390 T/3094 A termőföld védelméről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
391 T/3093 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
392 T/3092 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
393 T/3089 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
394 T/3088 A villamos energiáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
395 T/3087 Az állami vagyonról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
396 T/3066 Egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
397 T/3060 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
398 H/3058 "Kutatási és innovációs eseti bizottság" létrehozásáról Dr. Szabó Zoltán (MSZP), Tatai-Tóth András (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
399 T/3045 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Göndör István (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ), Karsai Péter (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
400 H/3044 A Kormányzati Negyed beruházás megvalósítását felügyelő eseti bizottság létrehozásáról Dr. Balsai István (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
401 H/3032 Az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
402 T/3031 A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
403 T/3030 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
404 T/3029 A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
405 T/3028 A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
406 T/3026 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
407 H/2940 A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
408 T/2939 A szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
409 T/2938 Egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
410 T/2937 Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
411 T/2936 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
412 T/2935 A menedékjogról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
413 T/2933 A polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló eljárással összefüggő törvénymódosításokról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
414 T/2931 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
415 T/2930 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
416 T/2922 Az államhatárról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
417 H/2920 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
418 T/2916 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
419 T/2915 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
420 T/2914 A vállalkozói "körbetartozások" mérséklése céljából történő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
421 T/2913 A rehabilitációs járadékról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
422 T/2911 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
423 T/2910 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
424 T/2909 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
425 T/2839 A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
426 T/2837 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
427 J/2836 A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről (2006. január 1. - 2006. december 31.) Országos Igazságszolgáltatási Tanács bizottsági tárgyalás befejezve  
428 H/2812 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
429 H/2811 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
430 H/2810 Az adatvédelmi biztos 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
431 T/2788 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Dr. Orbán Viktor (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Salamon László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
432 T/2785 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP), Dr. Suchman Tamás (MSZP), Dr. Szabó Zoltán (MSZP), Arató Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
433 T/2759 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
434 T/2758 A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
435 T/2757 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
436 T/2754 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
437 J/2740 Az ügyészség 2006. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
438 T/2715 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
439 T/2714 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
440 H/2692 A Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának védelme érdekében teendő sürgős intézkedésekről Dr. Nagy Andor (KDNP), V. Németh Zsolt (Fidesz), Katona Kálmán (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
441 T/2669 Egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
442 T/2667 Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
443 T/2593 A szabálysértési jogsegélyről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
444 T/2576 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Salamon László (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
445 J/2482 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 53/2005. (VI. 4.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
446 T/2481 A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
447 T/2480 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
448 T/2446 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
449 T/2425 Egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
450 T/2424 Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
451 H/2347 A Magyar-Lengyel Barátság Napjáról Hárs Gábor (MSZP), Balla Mihály (Fidesz), Béki Gabriella (SZDSZ), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Latorcai János (KDNP), Pelczné Dr. Gáll Ildikó (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
452 T/2158 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
453 H/2122 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február - 2005. február) szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
454 H/2102 Fogyasztóvédelmi eseti bizottság létrehozásáról Mesterházy Attila (MSZP), Alexa György (MSZP), Geberle Erzsébet (SZDSZ), Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Koszorús László (Fidesz), Herényi Károly (MDF), Almássy Kornél (MDF), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Molnár Béla (KDNP), Dr. Nagy Andor (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
455 H/2101 Kábítószerügyi eseti bizottság létrehozásáról Lendvai Ildikó (MSZP), Winkfein Csaba (MSZP), Kuncze Gábor (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Herényi Károly (MDF), Pettkó András (MDF), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Soltész Miklós (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
456 J/2100 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2006. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
457 J/2099 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről (2006. január 1.- december 31.) nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
458 J/2098 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa, állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese bizottsági tárgyalás befejezve  
459 T/2082 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
460 T/2072 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról Dr. Lukács Tamás (KDNP), Dr. Salamon László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
461 H/1984 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-én megtartott választásáról szóló - az Országos Választási Bizottság által benyújtott - jelentés elfogadásáról Önkormányzati és területfejl. bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
462 H/1983 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-i választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által benyújtott jelentés elfogadásáról Önkormányzati és területfejl. bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
463 H/1959 A Magyar Országgyűlés tagjainak felelősségéről Lendvai Ildikó (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
464 T/1949 Az Országgyűlés épülete elkerítésének szabályairól Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Latorcai János (KDNP), Soltész Miklós (KDNP), Dr. Lukács Tamás (KDNP), Deák András (KDNP), Molnár Béla (KDNP), Dr. Salamon László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
465 T/1917 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
466 T/1916 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény és ehhez kapcsolódóan a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
467 T/1899 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
468 J/1894 Az Országos Választási Bizottság beszámolója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-jén megtartott választásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
469 J/1893 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-i választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
470 H/1862 A Magyar-Lengyel Barátság Napjáról Hárs Gábor (MSZP), Balla Mihály (Fidesz), Béki Gabriella (SZDSZ), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Latorcai János (KDNP), Pelczné Dr. Gáll Ildikó (Fidesz), Dr. Vadai Ágnes (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
471 T/1746 A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
472 T/1744 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
473 T/1721 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Varga Mihály (Fidesz), Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
474 T/1720 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Koszorús László (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Latorcai János (KDNP), Soltész Miklós (KDNP), Font Sándor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
475 H/1563 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság létrehozásáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP), Pelczné Dr. Gáll Ildikó (Fidesz), Nógrádi Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
476 H/1543 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
477 H/1542 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
478 H/1541 Az adatvédelmi biztos 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
479 T/1488 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
480 H/1399 Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének rigai csúcstalálkozója idejére nyújtott NATO támogatáshoz történő magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
481 J/1389 A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről (2005. január 1. - 2005. december 31.) Országos Igazságszolgáltatási Tanács bizottsági tárgyalás befejezve  
482 T/1375 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
483 T/1370 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
484 T/1369 A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
485 T/1339 A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról Önkormányzati és területfejl. bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
486 T/1338 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Dr. Dávid Ibolya (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
487 T/1307 Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
488 T/1306 Az Országos Érdekegyeztető Tanácsról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
489 T/1305 Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
490 T/1304 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
491 T/1303 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
492 T/1302 Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
493 T/1301 A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
494 T/1300 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
495 T/1299 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
496 T/1298 A regisztrációs adó részleges visszatérítéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
497 T/1297 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
498 T/1296 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
499 T/1206 A 2012. évi UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európa-bajnokság döntő fordulójához kapcsolódóan az iparjogvédelemre és a tisztességtelen piaci magatartás tilalmára vonatkozó külön szabályokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
500 T/1203 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
501 T/1202 A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
502 T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
503 T/1140 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
504 T/1101 Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
505 T/1097 Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
506 T/1096 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
507 T/1095 A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
508 T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
509 T/1037 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
510 T/1036 Az egészségügyben működő szakmai kamarákról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
511 T/1035 Az egészségbiztosítás körében végzett tevékenység felügyeletéről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
512 H/1011 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint 2005. január 1.- december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
513 T/985 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
514 H/888 A 2006. augusztus 20-i nemzeti ünnepen történt halálos tömegszerencsétlenség okait és felelőseit vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Lázár János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
515 T/881 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
516 T/842 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek a vállalkozói "körbetartozások" mérséklése céljából történő módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
517 T/790 Az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
518