Készült: 2022.09.24.21:14:13 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 1998-2002

Bizottság: Alkotmány- és igazságügyi bizottság
Alkotmányügyi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/5760 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Juhász Ferenc (MSZP), Dr. Nagy Sándor (MSZP), Kovács László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
2 H/5718 A miniszterelnök felelősségének megállapításáról a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium volt politikai államtitkárának közfelháborodást kiváltó cselekedetei kapcsán, valamint az FVM és a Kormány működését, felelősségi viszonyait érintő egyes kérdések áttekintéséről Keller László (MSZP), Tóth András (MSZP), Dr. Vastagh Pál (MSZP), Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 H/5654 A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék érvényesülését vizsgáló bizottság jelentésének elfogadásáról Közbesz. vizsg bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
4 J/5653 A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék érvényesülését vizsgáló bizottság munkájáról Közbesz. vizsg bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
5 H/5647 Az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 H/5623 A Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtásának vizsgálatáról Gazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
7 H/5592 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról Ügyrendi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
8 T/5562 A parlamenti és társadalmi demokrácia megszilárdításáról és az ennek érdekében szükséges törvénymódosításokról Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Vastagh Pál (MSZP), Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP), Dr. Sándor László (MSZP), Keller László (MSZP), Dr. Veres János (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/5561 A Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Vastagh Pál (MSZP), Dr. Sándor László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/5510 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
11 T/5499 A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról Emberi jogi bizottság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
12 T/5498 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról Emberi jogi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
13 T/5466 A választási eljárásról szóló 1997. évi C.törvény módosításáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
14 H/5445 A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/5444 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Juhász Ferenc (MSZP), Dr. Nagy Sándor (MSZP), Kovács László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 H/5416 A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 T/5295 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Vastagh Pál (MSZP), Tóth András (MSZP), Dr. Wiener György (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
18 T/5293 A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról Foglalkoztatatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/5264 A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/5262 A Nemzeti Földalapról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 H/5230 A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/5218 A Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2000. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Dr. Rubovszky György (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/5216 A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/5157 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
27 T/5154 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/5144 Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/5128 A közvetítői tevékenységről kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
30 T/5127 A tőkepiacról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/5117 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/5116 Az igazságügyi szakértői tevékenységről, valamint a kapcsolódó jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
33 T/5102 A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd - és felszámolási eljárási rendelkezésekről (lobby) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/5101 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/5100 A villamos energiáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/5099 Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
37 T/5061 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/5060 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/5059 A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/5055 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról Dr. Lamperth Mónika (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/5054 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól szóló 1998. évi XCIII. törvény módosításáról Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Vastagh Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/5045 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról Koltai Ildikó (Fidesz), Halász János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 H/5019 Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója méltó megünnepléséről Dr. Kupa Mihály (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/5001 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 H/4998 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY. határozat módosításáról Ügyrendi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/4990 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/4987 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/4984 A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/4983 A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/4982 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról Mentelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/4979 A felnőttképzésről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/4978 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/4977 A társadalombiztosítási alapok 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 H/4976 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 2000. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/4942 A társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény módosításáról Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
58 J/4937 Az Ügyészség 2000. évi tevékenységéről legfőbb ügyész az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
59 T/4903 A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról (tanúvédelem) kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/4899 (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/4752 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 H/4737 Az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 103/2000. (XII.20.) OGY határozat módosításáról (meghosszabbításra irányul) Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (Fidesz), Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP), Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP), Dr. Szabó Attila (független) tárgysorozatba vételre vár  
63 H/4736 Az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 103/2000. (XII.20.) OGY határozat módosításáról (meghosszabbítás) Vagyoni vb. bizottság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
64 T/4673 A közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról Keller László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/4656 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Zakó László (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/4644 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 J/4623 A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről - 2000. Országos Igazságszolgáltatási Tanács az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
68 H/4591 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről, a hozzárendelt vagyon változásáról szóló beszámoló elfogadásáról Költségvetési bizottság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
69 H/4580 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
70 H/4579 Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
71 H/4578 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/4570 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/4503 A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról Ifjúsági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/4502 A politikai közszereplők szavahihetőségének helyreállítására Tóth András (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 T/4477 A bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogaszabályok módosításáról szóló 2000.évi CXXXVI. törvény, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól, a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998.évi IV. törvény módosításáról Perlaki Jenő (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/4233 A bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII.törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000.évi CXXXVI. törvény, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól, a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráól szóló 1998.évi IV. törvény módosításáról Perlaki Jenő (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 T/4206 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Font Sándor (MDF), Dr. Kerényi János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 T/4169 Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 T/4168 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról Dr. Szili Katalin (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/4163 A Magyar Hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/4141 A formatervezési minták oltalmáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 J/4139 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2000 január 1. - december 31. közötti idősszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
84 J/4131 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről, a hozzárendelt vagyon változásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
85 T/4120 A határontúli magyarok országgyűlési biztosáról Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
86 T/4086 A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/4084 A Magyar Nemzeti Bankról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/4083 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/4027 A kulturális örökség védelméről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/4018 A személyhez fűződő jogokkal összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról Dr. Hack Péter (SZDSZ), Dr. Pető Iván (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/4014 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló 2000.évi CXLIV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/3991 A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/3984 A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/3979 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény módosításáról Dr. Torgyán József (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/3934 A hírközlésről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/3933 A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/3929 A konzuli védelemről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/3897 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
101 T/3896 Az egyes kiemelkedő fontosságú tisztségek esetén a többes állampolgárság bejelentéséről kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
102 J/3868 Az adatvédelmi biztos beszámolója a 2000 évi tevékenységről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
103 J/3867 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
104 J/3866 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/3858 A kormányzati szintű korrupció elterjedésének megakadályozásához szükséges egyes törvények módosításáról Dr. Hack Péter (SZDSZ), Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/3847 Az elektronikus aláírásról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 T/3845 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.törvényben szabályozott elbirtoklási határidő módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 H/3816 Az önkényuralom időszakában - 1949.június 8. és 1990.május 2.-a között - megalkotott, a népszuverenitáson alapuló népakaratot nélkülöző törvénykönyvről Dr. Orosházi György (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 H/3815 A Büntető Törvénykönyv módosításáról Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP), Dr. Szabó Zoltán (MSZP), Dr. Suchman Tamás (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/3797 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Fazekas Sándor (Fidesz), Dr. Gyimesi József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/3740 A fegyverekről, lőszerekről és lőterekről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
112 T/3739 A személy- és tárgykörözésről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/3720 A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosításáról Szabó Lukács (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/3713 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/3712 A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/3710 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/3709 A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/3708 A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/3707 A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 T/3628 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról Dr. Pokol Béla (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 T/3623 A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjával érintett törvények módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/3622 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/3621 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 H/3587 Az olajügyek és a szervezett bűnözés közötti esetleges korrupciós ügyek feltárására létrejött vizsgálóbizottság jelentésének elfogadásáról Pallag László (FKGP) tárgysorozatba vételre vár  
126 H/3577 A tömeges privatizáció folyamatának lezárásáról Dr. Suchman Tamás (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 H/3576 Az olajügyek és a szervezett bűnözés esetleges korrupciós ügyek feltárására létrejött vizsgálóbizottság jelentésének elfogadásáról Tóth Károly (MSZP), Juhász Ferenc (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 T/3539 Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
129 H/3509 Az olajügyek és a szervezett bűnözés közötti esetleges korrupciós ügyek feltárására létrejött vizsgálóbizottság jelentésének elfogadásáról Olajügyeket vb bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
130 H/3503 A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról Vál.ref.elők. bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
131 J/3502 A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság jelentése Vál.ref.elők. bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
132 J/3500 Az olajügyek és a szervezett bűnözés közötti esetleges korrupciós ügyek feltárására létrejött vizsgálóbizottság munkájáról Olajügyeket vb bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
133 T/3493 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról Tóth András (MSZP), Dr. Géczi József Alajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 H/3480 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY. határozat módosításáról (nyílt,zárt ülés) Ügyrendi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
135 T/3475 A tankönyvpiac rendjéről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 H/3449 Az "országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról az esetleges korrupciós ügyek feltárására az olajügyek és a szervezett bűnözés között" tárgyú 94/1999. (XII.7.) OGY határozat módosításáról Olajügyeket vb bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
138 T/3447 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP), Dr. Horváth Balázs (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 T/3446 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. tv. módosításáról Dr. Veres János (MSZP), Keller László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 H/3445 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994.(IX.30.) Ogy. határozat módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP), Dr. Horváth Balázs (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
141 T/3418 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989.évi XXXIV.törvény módosításáról Dr. Tabajdi Csaba (MSZP), Jakab Róbertné (MSZP), Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/3417 A választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény módosításáról Dr. Tabajdi Csaba (MSZP), Jakab Róbertné (MSZP), Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 H/3390 A Büntető Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatáról Dr. Suchman Tamás (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 H/3389 Az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság létrehozása Dr. Torgyán József (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/3315 Az 1978. évi IV. törvény, a Büntető Törvénykönyv módosításáról Dr. Tímár György (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 T/3314 A lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, valamint a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/3311 Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról Molnár Róbert (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 T/3277 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény módosításáról Kiss Péter (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
149 T/3276 A jogalkotásról szóló 1987.évi XI.törvény módosításáról Kiss Péter (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 H/3258 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999.január 1-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
152 T/3257 Az 1956.évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 T/3256 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/3232 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII törvény és az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX.törvény módosításáról Dr. Rubovszky György (Fidesz), Dr. Balsai István (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 T/3182 Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról Dr. Bernáth Varga Balázs (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
156 T/3141 Az országgyűlési bizottságok által kért adatok rendelkezésre bocsátásának és a tanúk, szakértők vallomástételének biztosításáról Dr. Salamon László (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
157 T/3125 A Polgári Törvénykönyv módosításáról Lendvai Ildikó (MSZP), Molnár Gyula (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
158 T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
159 T/3121 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 T/3120 Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
161 H/3116 Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány községek Veszprém megyéből Győr-Moson-Sopron megyéhez csatolásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/3067 Az Alkotmánybíróságról kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
163 T/3066 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
164 T/3064 A Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról Dr. Vastagh Pál (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
165 T/3063 Az Országgyűlés vizsgálóbizottságairól Dr. Vastagh Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
166 T/3038 A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/3036 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Baráth Etele (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/3035 A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény módosításáról Dr. Baráth Etele (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 T/3011 Az új szövetkezetekről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/3010 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 T/3006 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
173 T/2997 A Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról Dr. Vastagh Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
174 T/2996 Az Országgyűlés vizsgálóbizottságairól Dr. Vastagh Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
175 T/2989 A sportról kormány (ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
176 T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
177 H/2969 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének feloszlatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
178 H/2962 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról kormány (ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
179 H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról Dr. Gál Zoltán (MSZP), Vancsik Zoltán (MSZP), Dr. Nagy Sándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
180 T/2947 A zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
181 T/2937 A Nemzeti Földalap feladatairól és jogállásáról (a Nemzeti Földalapról) Dr. Medgyasszay László (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
182 T/2935 A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 T/2934 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
184 T/2933 A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
185 T/2932 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
186 T/2929 A kötelező gazdasági kamarai tagság megszűnésével összefüggő cégeljárásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
187 T/2928 A joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 J/2924 A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről - 1999. Országos Igazságszolgáltatási Tanács bizottsági tárgyalás befejezve  
189 H/2919 Az Európa Tanács Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
190 T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 T/2912 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV törvény módosításáról Zuschlag János László (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
192 T/2879 A jogalkotásról szóló 1987.évi XI.törvény módosításáról Dr. Baráth Etele (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
193 T/2878 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.törvény módosításáról Dr. Baráth Etele (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
194 H/2841 A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 T/2805 Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
196 T/2804 Egyes miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvény módosításról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
197 T/2791 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.törvény módosításáról Dr. Szanyi Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
198 T/2755 Egyes miniszterek feladat-és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges tv módosításról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
199 H/2727 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
200 H/2726 A Helyi Önkormányzatok Napja megünnepléséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
201 T/2668 Egyes nemzetközi egyezményeket kihirdető törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
202 T/2663 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
203 T/2651 A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995.évi LXXXIII.törvény módosításáról Dr. Csapody Miklós (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
204 T/2650 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX..törvény 76 § (1) bekezdésének módosításáról Dr. Csapody Miklós (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
205 H/2626 Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
206 H/2625 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
207 T/2601 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999.évi LXXV. törvény módosításáról Dr. Juharos Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
208 T/2593 A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól Dr. Szájer József (Fidesz), Dr. Bánk Attila (FKGP), Dr. Balsai István (MDF), Kovács László (MSZP), Kuncze Gábor (SZDSZ), Csurka István (MIÉP) bizottsági tárgyalás befejezve  
209 J/2591 Az Ügyészség 1999. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
210 T/2578 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról Csatári József (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
211 T/2574 Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság napjáról Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Orosházi György (FKGP), Dr. Salamon László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
212 J/2557 A Közbeszerzések Tanácsának, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999. január 1- december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
213 T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról Dr. Juharos Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
214 H/2539 A társadalmi szervezetek 2000.évi költségvetési támogatásának elosztásáról Társadalmi szervezetek bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
215 T/2537 A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.törvény, valamint a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII.törvény módosításáról Gazdasági bizottság módosítók tárgyalása befejezve  
216 T/2524 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
217 T/2523 A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
218 T/2517 A számvitelről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
219 T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
220 T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994.évi CII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
221 T/2401 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvény módosításról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
222 T/2375 A közvéleményt formáló tényezők, és irányító hatásköreit betöltő személyek elkötelezettségének egyértelmű tisztázásáról Dr. Tímár György (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
223 T/2373 A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosításáról Dr. Simicskó István (Fidesz), Lányi Zsolt (FKGP), Dr. Balsai István (MDF), Juhász Ferenc (MSZP), Mécs Imre (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
224 T/2366 Az állami tulajdonban lévő ingatlanok pártok által történő használatáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
225 T/2365 Az állam tulajdonában és pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
226 T/2318 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
227 T/2298 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról Dr. Csúcs László (FKGP), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
228 T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
229 T/2285 a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról Molnár Róbert (FKGP), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Dr. Csáky András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
230 H/2261 Az Információs Társadalom Alapjairól Dr. Lotz Károly (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
231 J/2260 Az adatvédelmi biztos beszámolója az 1999.évi tevékenységéről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
232 J/2259 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 1999.évi tevékenységéről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
233 J/2258 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1999.évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
234 T/2241 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló - többször módosított - 1949. évi XX. törvény 76. § (1) bekezdésének módosításáról Dr. Csapody Miklós (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
235 H/2218 A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról Horváth Béla (FKGP) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
236 T/2157 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi törvény módosításáról Ifjúsági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
237 T/2142 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII törvény és az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX.törvény módosításáról Dr. Csiha Judit (MSZP), Dr. Boda Ilona (FKGP), Dr. Horváth Balázs (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
238 T/2116 A termőföld tulajdonának, használatának egyes kérdései Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
239 T/2107 A büntetőeljárási jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
240 T/2106 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.törvény módosításáról Kovács László (MSZP), Dr. Vastagh Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
241 T/2095 Az önálló orvosi tevékenységről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
242 T/2094 A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
243 T/2066 A víziközlekedésről kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
244 T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
245 T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
246 T/2061 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi C.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
247 T/2034 A hulladékgazdálkodásról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
248 H/1997 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról Ügyrendi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
249 T/1984 A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.évi XXXIII.törvény módosításáról Gyürk András (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
250 T/1982 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
251 T/1955 A növényvédelemről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
252 T/1952 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII.törvény módosításáról Dr. Juharos Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
253 T/1914 Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995.évi XXXIX.törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
254 T/1894 Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
255 T/1858 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
256 T/1849 Az önálló orvosi tevékenységről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
257 T/1848 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
258 T/1845 A Kossuth-díjról és a Széchenyi -díjról szóló 1990.évi XII.tv., valamint a Magyar KT kitüntetéseiről szóló 1991.évi XXXI.tv. módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
259 H/1838 Az alkotmányozás folytatásáról Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP), Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Dr. Wiener György (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
260 T/1823 A büntető jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
261 T/1820 Az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
262 T/1816 A Szent István-i államalapítás emlékének megörökítéséről és a Szent Koronáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
263 H/1811 A pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, szóló, Strasbourgban, 1990.november 8-án kelt egyezmény megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
264 H/1806 A külföldi magyarok különleges jogállásáról szóló törvény előkészítéséről Dr. Csapody Miklós (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
265 T/1804 Egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetéséről, illetve hatályon kívül helyezéséről Dr. Horváth Balázs (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
266 T/1802 A kémiai biztonságról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
267 T/1758 Az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.tv.mód kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
268 T/1757 A tervező-és szakértő mérnökök, valamint épitészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
269 T/1756 Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
270 H/1727 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990.évi LV.törvény 18 .§ a)-e) pontjai nyilvánosságra hozataláról Mentelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
271 T/1720 Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
272 T/1701 Az 1994.január 1. és 1994.december 31 között Ruanda területén elkövetett népirtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért felelős személyek, valamint a szomszédos államok területén elkövetett népirtásért és egyéb hasonló jogsértésekért felelős Ruandai állampolgárok megbüntetésére létrejött Nemzetközi Büntetőtörvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettsége végrehajtásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
273 T/1668 A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról. Molnár Róbert (FKGP), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
274 H/1663 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról. Ügyrendi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
275 T/1660 A szerencsejáték szervezéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
276 T/1659 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000 évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
277 T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
278 T/1634 A többpárti parlamenti demokrácia megszilárdulásáról, és az 1949. június 8. és az 1990. május 2. között megalkotott, a népszuverenitáson alapuló népakaratot nékülöző "törvényekről". Dr. Orosházi György (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
279 T/1622 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.tv. módosításáról. Dr. Helmeczy László (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
280 T/1617 Az Országgyűlés vizsgálóbizottságairól Dr. Vastagh Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
281 T/1616 A Magyar Köztársaság Alkományáról szóló 1949. évi XX. tv. módosításáról. Iváncsik Imre (MSZP), Juhász Ferenc (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
282 T/1615 A Magyar Köztársaság Akotmányának módosításáról. Dr. Vastagh Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
283 T/1610 A gazdasági kamarákról. kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
284 H/1576 A közérdekű adatok megismerhetőségéről Balczó Zoltán (MIÉP), Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP), Dr. Lentner Csaba (MIÉP), Rozgonyi Ernő (MIÉP) bizottsági tárgyalás befejezve  
285 H/1560 Információs Társadalom Alapjairól Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Lotz Károly (SZDSZ), Kovács Kálmán (SZDSZ), Mécs Imre (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
286 T/1532 A Szent Korona és a koronázási jelvények elhelyezéséről Dr. Torgyán József (FKGP) tárgysorozatba vételre vár  
287 T/1531 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.törvény módosításáról Dr. Torgyán József (FKGP) tárgysorozatba vételre vár  
288 T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
289 T/1511 A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
290 T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
291 T/1502 A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
292 T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
293 T/1475 A köztársasági elnök választásáról Dr. Vastagh Pál (MSZP), Kovács László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
294 T/1474 A Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról /Köztársasági Elnök választás módosítás/ Dr. Vastagh Pál (MSZP), Kovács László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
295 H/1473 Az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
296 T/1472 Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
297 T/1458 A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló, 1979. évi XI. tvr. módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
298 H/1398 Az erdőtelepítési célú földvásárlásról Göndör István (MSZP), Dr. Orosz Sándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
299 T/1389 A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
300 H/1369 Az 1956-os mártírok sírjainak nemzeti emlékhellyé történő nyilvántartásáról Dr. Bernáth Varga Balázs (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
301 H/1367 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1998. január 1.-december 21. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
302 T/1362 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról Dr. Latorcai János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
303 H/1338 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok ogy. biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
304 H/1337 Az állampolgári jogok ogy. biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
305 H/1336 Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
306 H/1304 Az egyes állami vezetők tisztázatlan érdekeltségi kapcsolatai következtében kirobbant FIDESZ-Lockheed botrány tényeit és következményeit vizsgáló bizottság felállításáról Kuncze Gábor (SZDSZ), Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
307 H/1300 A fegyveres erők országgyűlési biztosa intézmény létrehozása Hegyi Gyula (MSZP), Juhász Ferenc (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
308 T/1266 A jogalkotásról szóló 1987.évi XI.törvény módosításáról Csizmár Gábor (MSZP), Kiss Péter (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
309 T/1244 A jogalkotásról szóló 1987.évi XI.törvény módosításáról Csizmár Gábor (MSZP), Kiss Péter (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
310 T/1240 Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
311 T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
312 H/1205 A Gazdasági Versenyhivatal 1997.évi, valamint 1998.évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolók elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
313 T/1176 A polgári szolgálatról szóló 1997.évi XXI.törvény módosítása kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
314 T/1154 A Polgári Törvénykönyv módosításáról Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
315 J/1151 Az Ügyészség 1998. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
316 T/1142 Egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
317 T/1141 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.évi LXIV.törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
318 J/1133 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatósával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1998.jan.1-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
319 T/1126 A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997.évi LXXIX.törvény módosításáról Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Világosi Gábor (SZDSZ), Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
320 T/1093 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997.évi LXVI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII.törvény módosításáról Dr. Bánk Attila (FKGP), Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
321 T/1090 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
322 T/1088 A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
323 T/1087 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
324 T/1086 A közúti közlekedési nyilvántartásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
325 T/1085 A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
326 P/1058 Az Európa Tanács megalakulásának 50.évfordulója alkalmából Külügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
327 H/1057 Információs Társadalom Alapjairól Mécs Imre (SZDSZ), Kovács Kálmán (SZDSZ), Dr. Lotz Károly (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
328 T/1050 A Társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
329 T/1044 A Büntető Törvénykönyv módosításáról szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Molnár László (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
330 H/1038 A Postabank és Takarékpénztár Rt., valamint a Magyar Fejlesztési Bank Rt. pénzügyi helyzetének rendezéséről Keller László (MSZP), Dr. Veres János (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
331 T/1037 a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény módosításáról Keller László (MSZP), Dr. Veres János (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
332 T/1022 Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és törvényben történő megörökítéséről Dr. Salamon László (Fidesz), Dr. Gémesi György (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
333 T/999 A távközlésről szóló 1992.évi LXXII.törvény módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
334 T/998 A helyi önkormányzatok 1999.évi új cimzett támogatásáról, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992.évi LXXXIX.törvény kiegészítéséről, valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
335 T/997 A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
336 T/996 Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
337 T/995 A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996.évi LXXVII.törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
338 H/968 Az Európa Tanácsának - megalakulása 50. évfordulója alkalmából - nyújtandó nemzeti adományról Herczog Edit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
339 T/943 A Nemzeti Függetlenség Napjáról. Dr. Orosházi György (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
340 H/923 Az Európa Tanácsnak -megalakulása 50.évfordulója alkalmából- a Magyar Országgyűlés által juttatandó nemzeti adományról Dr. Kurucsai Csaba (FKGP), Dr. Surján László (Fidesz), Dr. Bánk Attila (FKGP), Dr. Kelemen András (MDF), Dr. Pokol Béla (FKGP), Rockenbauer Zoltán (Fidesz), Molnár Gyula (MSZP), Dr. Lotz Károly (SZDSZ), Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
341 T/904 A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991.évi XXXI.törvény módosításáról Dr. Isépy Tamás (Fidesz), Dr. Rubovszky György (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
342 H/866 A kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek ingatlanának csalárd módon történő megszerzésének megakadályozása Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
343 T/861 A közterület-felügyeletről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
344 J/860 Az adatvédelmi biztos beszámolója 1998. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
345 J/859 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 1998. január 1 - december 31-ig nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
346 J/858 Az Állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1998. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
347 T/857 A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX. tv. módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
348 T/856 Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszeréhez történő csatlakozás keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
349 T/855 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
350 T/851 Az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények módosításáról (1994.évi XXVIII.tv.M.Orvosi Kamara; 1994.évi LI.tv. M.Gyógyszerész Kamara;1994.évi LIV.tv. gyógyszertárak létesítéséről..stb.;1998.évi XXV.tv. emberi felhasználásra kerülő..stb törvényeket módosítja) kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
351 H/846 A Magyar Állandó Értekezlet megalakulásához kapcsolódó feladatokról szóló nyilatkozat Külügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
352 T/844 Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
353 T/821 A társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény módosításáról Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
354 J/819 A Bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről Országos Igazságszolgáltatási Tanács bizottsági tárgyalás befejezve  
355 H/816 A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság létrehozásáról Dr. Szájer József (Fidesz), Vancsik Zoltán (MSZP), Dr. Pokol Béla (FKGP), Balczó Zoltán (MIÉP), Dr. Hack Péter (SZDSZ), Dr. Balsai István (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
356 T/810 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Tóbiás József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
357 T/767 A polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III.törvény módosításáról Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) bizottsági tárgyalás befejezve  
358 T/759 A közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI.tv.mód-ról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
359 T/758 A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
360 T/757 A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
361 T/756 A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993.évi II.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
362 T/728 A szerzői jogról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
363 H/720 Az 1998. október 18-ai helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Önkormányzati bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
364 H/719 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló beszámoló elfogadásáról Önkormányzati bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
365 T/716 A honvédelemről szóló 1993.évi CX.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
366 T/715 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.törvény módosításáról /NATO/ kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
367 T/714 Az Alkotmánybíróságról szóló 1989.évi XXXII.törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
368 J/682 Az 1998.október 18-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
369 T/669 Szabálysértésekről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
370 T/667 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról. /fegyv.erők/ Lányi Zsolt (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
371 T/647 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Juhász Ferenc (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
372 T/626 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. tv, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
373 T/596 A gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV. törvény módosításáról Dr. Rubovszky György (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
374 H/587 A Közbeszerzések Tanácsa 1997.évben végzett tevékenységéről, valamint a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól szóló jelentés elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
375 H/553 Az országgyűlési képviselők létszámának csökkentéséről Dr. Salamon László (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
376 H/552 A Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikájának alapelveiről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
377 T/548 A temetőkről és a temetkezésekről. kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
378 J/543 Beszámoló az 1998.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
379 T/529 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997.évi LXVI. törvény , valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény módosításáról Dr. Bánk Attila (FKGP), Dr. Boda Ilona (FKGP), Dr. Kiszely Katalin (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
380 T/516 Az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás megteremtéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
381 T/499 A területszervezési eljárásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
382 H/485 Az általános hadkötelezettség eltörlésének kezdeményezéséről Mécs Imre (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
383 T/460 Az államtitokról és a szolgálati tittokról szóló 1995.évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
384 T/459 A Nemzeti Biztonsági Felügyeletről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
385 T/458 Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
386 T/457 A külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
387 T/417 A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
388 T/416 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX .törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
389 T/383 Az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
390 T/378 Egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról Dr. Csúcs László (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
391 H/377 Az itélőtáblák és a fellebviteli főügyészségek felállításával kapcsolatos feladatokról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
392 T/374 A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.évi XXXIII.törvény módosításáról és az 1990.évi országgyűlési választásokon minősített pártok részére központi székház juttatásáról szóló 1991.évi XLIV.törvény módosításáról Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
393 T/338 A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
394 T/326 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999.évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
395 T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
396 T/279 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.évi LXXX.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
397 T/276 A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
398 T/274 A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
399 T/273 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
400 T/272 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
401 T/266 A gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
402 T/257 A vad védelemről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
403 T/250 A büntető jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
404 T/249 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.törvény módosításáról kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
405 T/223 Az általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
406 T/207 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
407 T/205 A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
408 T/203 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
409 T/202 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997.évi CIII.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
410 H/187 Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994. számú Ogy. határozat módosításáról (OGY.TV.közvetítés) Dr. Pető Iván (SZDSZ), Bauer Tamás (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
411 T/164 A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.évi. LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
412 T/163 Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
413 T/161 A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
414 T/152 A szövetkezetekről szóló 1992.évi.I.törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992.évi II. törvény módosításáról Koppánné Dr. Kertész Margit (FKGP), Gyimóthy Géza (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
415 H/151 Az országgyűlési képviselők létszámának csökkentéséről Dr. Bánk Attila (FKGP), Horváth Béla (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
416 T/125 Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
417 T/124 A Magyar Köztársaság ügyészségéről sz..1972. évi .V.törvény és ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
418 T/123 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
419 T/122 A közraktározásról szóló 1996.évi XLVIII.törvény módosításáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
420 T/114 Az itélőtáblák székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 1997.évi LXIX.törvény módosításáról Kósa Lajos (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
421 H/108 Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működése és felügyelete során felmerült aggályok kivizsgálására irányuló parlamenti vizsgáló bizottság felállításáról Kuncze Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
422 H/105 Az Európai Szociális Charta ratifikálása előkészítéséről Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Sándor László (MSZP), Filló Pál (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP), Paszternák László (MSZP), Dr. Kökény Mihály (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
423 H/67 Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
424 H/66 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
425 H/65 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
426 H/60 Kellő körültekintéssel járt-e el a Kormány a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, különös tekintettel olyan személyek kinevezésére, akikkel kapcsolatban tisztázatlan, kétes gazdasági összefüggések merültek fel? Dr. Toller László (MSZP), Burány Sándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
427 T/59 Az itélőtáblák székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 1997.évi LXIX.törvény módosításáról Dr. Nagy Sándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
428 T/42 A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
429 T/34 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról Dr. Pokol Béla (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
430 T/23 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérről Dr. Frajna Imre (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
431 T/19 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Dr. Szájer József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
432 T/18 Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.törvény módosításáról Dr. Frajna Imre (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
433 J/10 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az Ügyészség 1997.évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
434 J/5 Beszámoló az adatvédelmi biztos 1997.évi tevékenységéről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
435 J/4 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 1997.január 1-december 31. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
436 J/3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1997.évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve