Készült: 2024.07.19.07:06:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

66. ülésnap (2023.05.22.), 248. felszólalás
Felszólaló Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)
Beosztás  
Bizottsági előadó Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:15


Felszólalások:  Előző  248  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RITTER IMRE, a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának előadója: Köszönöm. Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrtes Parlament! Erlauben Sie mir bitte, dass ich im Namen und im Auftrag des Ausschusses der in Ungarn lebenden Nationalitäten unseren Standpunkt bezüglich der Gesetzesentwurf mit Nr. T/3777 Über die Änderung der Wahlverfahrensregeln im Zusammenhang mit der elektronischen Verwaltung erörtere.

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága nevében kifejtsem álláspontunkat a T/3777. számon benyújtott, a választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsán.

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága 2023. május 10-ei ülésén mint vitához kapcsolódó bizottság, a határozati házszabály 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság a törvényjavaslatnak a HHSZ 32. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéseit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, a bizottság további módosításra irányuló szándékot sem fogalmazott meg, így a bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújtott be. Nem nyújtottunk be törvénymódosító javaslatot annak ellenére, hogy a 2023. május 3-ai parlamenti vita során három érdemi dolgot is felvetettünk:

Egyrészt, hogy össze kell hangolni a törvényjavaslatot a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága által a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 56. §-ával kapcsolatban folyamatban lévő módosításokkal. Másodjára: felvetettük a választási eljárásról szóló törvény 179. § (1) bekezdésének átgondolását, módosítását, hogy egyértelműen igazolni és ellenőrizni lehessen, hogy a választópolgár valójában hány szavazólapot kapott. Harmadsorban: kezdeményeztük a nemzetiségi névjegyzékbe az országgyűlési választásra is kiterjedő regisztráció során a le-, illetve a feliratkozás határnapjának egy időpontra tételét, a jelenlegi nemzetiségellenes diszkrimináció felszámolását.

Az általános vitát követően személyesen és emailben is egyeztettem dr. Répássy Róbert miniszterhelyettes, államtitkár úrral  a pozitív hozzáállását ezúton is köszönöm , majd ezt követően telefonon és írásban is egyeztettünk az Igazságügyi Minisztériumból dr. Salgó László Péter államtitkár úrral is. Az egyeztetések eredményeként először is az Njtv 56. § (3) bekezdésével kapcsolatos módosítást elfogadjuk a koherencia érdekében, azzal együtt, hogy a bizottságunk által várhatóan 2023. június 5-ével benyújtásra kerülő Njtv.-törvényjavaslat-módosítással a teljes 56. § átdolgozásra kerül.

Másodsorban: további egyeztetéseket fogunk folytatni a Nemzeti Választási Irodával és az Igazságügyi Minisztériummal, hogy a választási eljárás során a választópolgár részére átadott szavazólapok száma egyértelműen megállapítható és ellenőrizhető legyen.

(19.20)

Ez a végrehajtási rendelet keretében remélhetőleg kezelhető lesz.

Harmadsorban úgyszintén további egyeztetéseket fogunk folytatni az országgyűlési választásra is kiterjedő nemzetiségi regisztrációra is érvényes le- és feliratkozás napjának egy időpontra történő meghatározásáról. De tekintettel arra, hogy ez nem a 2024. évi önkormányzati és nemzetiségi választásokat, hanem majd a 2026-os országgyűlési választásokat fogja érdemben érinteni, ennek a módosítására 2024 őszén vagy 2025 tavaszán még lesz módunk és lehetőségünk.

Mindezek ismeretében és alapján döntött úgy a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága, hogy a T/3777. számon napirenden lévő törvényjavaslathoz most módosító indítványt nem fogalmaz meg, a törvényjavaslattal egyetért, és javasolja a parlament részére annak elfogadását. Köszönöm, hogy meghallgattak. Danke für Ihre Aufmerksamkeit! (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  248  Következő    Ülésnap adatai