Készült: 2022.12.06.14:34:32 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2006-2010

Bizottság: Mezőgazdasági bizottság
Mezőgazdasági bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 H/11757 A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2007-2008. szóló beszámoló elfogadásáról Oktatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
2 T/11716 Az éghajlat védelméről Dr. Szili Katalin (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Ékes József (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 J/11656 A hungarikumok védelméről szóló 77/2008. (VI. 13.) OGY határozatban foglaltak 2009. évi végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 H/11542 A nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi személyek általi, mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó tilalom meghosszabbításának szükségességéről Herbály Imre (MSZP), Godó Lajos (MSZP), Demendi László (MSZP), Bedő Tamás (MSZP), Borenszki Ervin (MSZP), Dr. Magda Sándor (MSZP), Vécsi István (MSZP), Paizs József (MSZP), Csontos János (MSZP), Dr. Karsai József (MSZP), Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/11517 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 J/11511 Az MTA munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2007-2008 Magyar Tudományos Akadémia bizottsági tárgyalás befejezve  
7 H/11337 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő termőföldek értékesítésének és tartós bérletbe adásának moratóriumáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Dr. Czira Szabolcs (Fidesz), Erdős Norbert (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz), Vincze László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/11298 A 2010. évi általános mezőgazdasági összeírásról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/11143 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról Herbály Imre (MSZP), Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/11142 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról Herbály Imre (MSZP), Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/11083 Az egyszerűsített foglalkoztatásról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/11061 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról Dr. Bárándy Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/11028 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról Dr. Szekeres Imre (MSZP), Herbály Imre (MSZP), Godó Lajos (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Kárpáti Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 J/10932 A 2003-2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 H/10931 A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/10871 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 T/10745 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/10744 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/10686 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról Lengyel Zoltán (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/10685 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Lengyel Zoltán (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/10679 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 J/10671 A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2008. évi működéséről és az állami vagyonnal való gazdálkodásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 J/10528 Az agrárgazdaság 2008. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 J/10381 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/10176 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Ángyán József (Fidesz), Font Sándor (Fidesz), Herbály Imre (MSZP), Jakab István (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/10057 A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról Herbály Imre (MSZP), Font Sándor (Fidesz), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ), Karsai Péter (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/10056 Az élelmiszer termékpálya működésével összefüggő egyes törvények módosításáról Herbály Imre (MSZP), Font Sándor (Fidesz), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ), Karsai Péter (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 H/10045 A Magyar Nemzeti Katasztrófa Alap létrehozásáról és működési feltételei megalkotásáról Czomba Sándor (Fidesz), Demendi László (MSZP), Fülöp István (Fidesz), Gazda László (MSZP), Jakab István (Fidesz), Juhász Ferenc (MSZP), Kárpáti Tibor (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Mádi László (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz), Szabados József (MSZP), Dr. Szabó Éva (MSZP), Dr. Szép Béla (MSZP), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Tóth András (független), Tukacs István (MSZP), Dr. Veres János (MSZP), Dr. Vojnik Mária (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/9981 A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról Demendi László (MSZP), Herbály Imre (MSZP), Velkey Gábor (SZDSZ), Karsai Péter (független), Jakab István (Fidesz), Dr. Medgyasszay László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 J/9875 A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak 2008. évi végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/9817 A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 H/9812 Az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről Dr. Szili Katalin (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Ékes József (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ), Katona Kálmán (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 J/9585 A Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/9555 A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/9368 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/9354 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 H/9338 A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről Lezsák Sándor (Fidesz), Dr. Ángyán József (Fidesz), Bagi Béla (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Bányai Gábor (Fidesz), Bedő Tamás (MSZP), Bodó Imre (Fidesz), Borenszki Ervin (MSZP), Czerván György (Fidesz), Csontos János (MSZP), Demendi László (MSZP), Ékes József (Fidesz), Font Sándor (Fidesz), Fülöp István (Fidesz), Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP), Dr. Garai István Levente (MSZP), Godó Lajos (MSZP), Herbály Imre (MSZP), Jakab István (Fidesz), Járvás István (Fidesz), Dr. Karsai József (MSZP), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Kis Péter László (MSZP), Lengyel Zoltán (független), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Nógrádi Zoltán (Fidesz), Örvendi László József (Fidesz), Paizs József (MSZP), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Velkey Gábor (SZDSZ), Zatykó János (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/9233 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról Font Sándor (Fidesz), Dr. Kerényi János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/9194 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról Szirbik Imre (MSZP), Farkas Sándor (Fidesz), Bedő Tamás (MSZP), Dr. Balogh László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/9179 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/9148 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Medgyasszay László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/9114 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról Font Sándor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 H/8960 A fűszerpaprika-őrlemény vásárokon és piacokon történő forgalomba hozataláról Bagi Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 J/8582 Az ÁPV Zrt. és jogelődei - mint a privatizáció lebonyolítására létrehozott célszervezetek - tevékenységéről és a teljes privatizációs folyamatról (1990-2007.) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/7042 Egyes agrártárgyú törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 H/6958 A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedői magatartás kidolgozásáról Font Sándor (Fidesz), Herbály Imre (MSZP), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Karsai Péter (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/6934 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/6880 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Bagi Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/6787 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Dr. Tompa Sándor (MSZP), Káli Sándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 I/6784 A tévedések beismerése vagy klientúraépítés? Dr. Medgyasszay László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/6753 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/6750 Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/6741 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Dr. Karsai József (MSZP), Herbály Imre (MSZP), Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP), Godó Lajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/6686 A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/6669 A vízitársulatokról Kuncze Gábor (SZDSZ), Herbály Imre (MSZP), Katona Kálmán (MDF), Nógrádi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/6667 Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/6541 A kistermelői kimérésről és termékértékesítésről Kovács Ferenc (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 J/6446 Az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/6442 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 H/6394 A hízott kacsából és libából előállított termékek védelméről Font Sándor (Fidesz), Bagi Béla (Fidesz), Herbály Imre (MSZP), Velkey Gábor (SZDSZ), Karsai Péter (MDF), Dr. Medgyasszay László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/6380 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/6360 Az állami tulajdonú termőföld elidegenítésének tilalmáról és hasznosításának egyes szabályairól Dr. Medgyasszay László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 H/6330 A hízott libamáj védelméről Vincze László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 T/6310 A termőföldről szóló 1994. LV. törvény módosításáról Dr. Medgyasszay László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/6291 Egyes adó- és járulék törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 J/6221 A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2007. évi működéséről és az állami vagyonnal való gazdálkodásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 J/6168 A második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005-2006. évi végrehajtásáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/6133 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 J/6127 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. 2007. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/5988 A prémes állatok védelme érdekében szükséges törvénymódosításokról Gusztos Péter (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Geberle Erzsébet (SZDSZ), Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Velkey Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/5970 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Vincze László (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz), Dr. Czira Szabolcs (Fidesz), Balogh József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 T/5951 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/5949 A Polgári Törvénykönyvről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 T/5883 Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/5744 Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 J/5632 A Gazdasági Versenyhivatal 2007. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
80 H/5486 A hungarikumok védelméről Dr. Medgyasszay László (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/5450 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/5449 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/5448 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/5311 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/5237 A termeléstől elválasztott támogatás jogosultjáról Font Sándor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 J/5016 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2007. állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/5010 A pálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról Font Sándor (Fidesz), Császár Antal (Fidesz), Bedő Tamás (MSZP), Kis Péter László (MSZP), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 H/4978 A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 H/4858 A 2007-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepcióról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 J/4724 A kis- és középvállalkozások 2005-2006. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásokról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 J/4723 A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 H/4671 A 2007-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepcióról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/4610 A pálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról Font Sándor (Fidesz), Császár Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 H/4607 A Hungarikumok védelméről Dr. Medgyasszay László (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 J/4472 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. 2006. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/4365 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Vincze László (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Dr. Czira Szabolcs (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 J/4015 Az agrárgazdaság 2006. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/4009 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/3895 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/3894 A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/3893 Az általános forgalmi adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/3892 Egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 J/3594 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2006. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 H/3554 A települési piacok létesítéséről, működtetéséről és költségvetési támogatásáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 H/3540 A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program felülvizsgálatáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 H/3518 Az intervenciós gabonakészletek zárolásáról Font Sándor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/3470 Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/3328 A kisajátításról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/3183 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Vincze László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/3168 A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról Herbály Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/3162 Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/3095 A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/3094 A termőföld védelméről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/3093 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/3087 Az állami vagyonról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/3002 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról Font Sándor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/2870 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/2802 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 J/2760 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 H/2708 Az egységes élelmiszer-ellenőrzésről szóló törvény előkészítéséről Font Sándor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/2669 Egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 J/2623 Az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
125 J/2541 A Gazdasági Versenyhivatal 2006. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/2535 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról Sport- és turisztikai bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/2425 Egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 J/2098 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa, állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/2082 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
130 T/1971 Egyes agrár tárgyú törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 J/1925 A második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2004. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 H/1722 Az egységes élelmiszer-ellenőrzésről szóló törvény előkészítéséről Font Sándor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 T/1489 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 H/1393 A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról Dr. Ángyán József (Fidesz), Dr. Csáky András (MDF), Ékes József (Fidesz), Font Sándor (Fidesz), Gusztos Péter (SZDSZ), Herbály Imre (MSZP), Jakab István (Fidesz), Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Molnár Béla (KDNP), Dr. Nagy Andor (KDNP), Dr. Orosz Sándor (MSZP), Dr. Schvarcz Tibor (MSZP), Dr. Szanyi Tibor (MSZP), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 J/1373 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. 2005. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/1297 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 T/1296 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 T/1202 A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 J/1026 Az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
141 H/1009 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Európai ügyek bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/1002 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról Herbály Imre (MSZP), Dr. Magda Sándor (MSZP), Dr. Karsai József (MSZP), Zatykó János (MSZP), Godó Lajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 T/899 A nemzeti agrár kárenyhítési rendszerről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 T/881 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 J/880 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2005. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
146 T/827 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/826 A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 J/602 Az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről szóló 63/2005. (VI.28.) OGY határozat teljesítéséről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
149 T/240 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 T/231 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 J/227 A Gazdasági Versenyhivatal 2005. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
152 J/185 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 J/76 Az agrárgazdaság 2001. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 J/71 A mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer létrehozásáról szóló 31/2001. (V. 14.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 J/70 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról szóló 28/2001. (V.11.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
156 J/68 Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető ár- és belvízkárok következményeinek elhárításáról szóló 2303/1998. (XII. 30.) Korm. határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve