Készült: 2022.11.28.15:23:18 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 163 2010.10.20. 7:27  80-188

DR. DEUTSCH TAMÁS (Európai Néppárt): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Államtitkár Asszony! Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a lehetőséget, hogy mint európai parlamenti képviselő a Magyar Országgyűlés falai között hazám, a Magyar Köztársaság 2011. első felében esedékes uniós soros elnöki feladataival kapcsolatos vitában megszólalhatok.

Ha megengedik, három gondolatomat szeretném önökkel megosztani. Elsőként engedjék meg, hogy azt mondjam - talán tőlem, fideszes politikustól egy kicsit meglepő lehet ez -, hogy a nem tudom, mi a legpontosabb kifejezés, nehéz emlékezetű, szomorú emlékezetű Kóka miniszter úr idején (Derültség a kormánypártok soraiban.) lehetett olvasni sok-sok táblát; túloztam, lehetett néhány táblát olvasni az országban a néhány, éppen akkor meginduló infrastrukturális fejlesztés gödreinél, és ezen a táblán a következő mondat szerepelt: "Európa itt épül". Összegezhetjük, hogy Kóka miniszter úrnak volt legalább egy pontos, őszinte és igaz mondata, mert való igaz, hogy Európa itt épül.

Magyarország, a Magyar Köztársaság, a magyar kormány, amikor 2011. első felében az Európa Tanács soros elnöki feladatait ellátja, akkor azt lehet, hogy térben az esetek döntő részében Brüsszelben fogja tenni, de valójában ez egy olyan európai feladat, amellyel kapcsolatos teendők döntő része itt, Magyarországon ránk, a kormány tagjaira, a magyar parlament képviselőire, a magyar európai parlamenti képviselőkre hárul.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én határozottan azt gondolom, hogy akkor, amikor a magyar soros elnökségről beszélünk, egy olyan közös feladatról kell beszélnünk, amelyik nem Magyarországtól kétezer kilométer távolban fog megtörténni. Ha igaznak gondoljuk azt, amit Magyarország európai uniós csatlakozását megelőző esztendőkben oly sokat mondtunk, hogy amikortól Magyarország tagja lesz az Európai Uniónak, onnantól kezdve az Európai Unióval kapcsolatos kérdések immár nem külpolitikai, hanem belpolitikai kérdések lesznek, ha ezt az akkor mindenki által természetesnek gondolt elképzelést valóságosnak érezzük most, 2010-2011 Magyarországán, akkor egy nagyon fontos belpolitikai kérdésről beszélünk. Éppen ezért örülök annak, hogy a Fidesz-frakció kezdeményezésére ma itt, a Magyar Országgyűlésben erről a kérdésről, a magyar soros elnökség feladatairól lehet egy politikai vitanap keretében eszmét cserélni, mert Európa itt is, mindenhol, mind a 27 tagállamban épül.

Másodikként engedjék meg, hogy egy kicsit arról beszéljek, hogy mi is volt az az örökség, amit a 2010-es választást követően hivatalba lépő új magyar parlament és a magyar parlament által megválasztott új magyar kormány örökölt. Nagyon helyesen a mai politikai vitanap napirendjén elsősorban a tartalmi kérdések szerepelnek. De megítélésem szerint nem lehet egyszerű technikai, lebonyolítási kérdéseknek tekinteni azt, hogy 2010 közepén, lényegét tekintve alig fél esztendővel a soros magyar elnökség feladatainak megkezdése előtt mi is volt az az örökség, amivel mindannyiunknak szembe kell nézni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Érdemes most itt a magyar parlament vitanapján rögzíteni, hogy a megelőző esztendőkben - nem valamikor 2009 végén, 2010 elején derült ki, hogy 2011-től Magyarország a soros elnöki teendőket el kell hogy lássa -, a 2010-es választást megelőző esztendőkben trehány, hanyag, hányaveti módon lettek előkészítve a soros elnökségi feladatokkal kapcsolatos teendők.

Hosszan lehetne sorolni a fiktív, kizárólag csak papíron létező költségvetési sorokat, amelyek nem segítették a soros elnöki feladatok előkészítésével kapcsolatos munkák elvégzését. Hosszan lehetne sorolni azokat a közbeszerzési eljárásokat, amelyeket ki kellett volna már írni, de amely közbeszerzési eljárásokra nem került sor egészen a kormányváltásig, és hosszan lehetne sorolni azokat a látszategyeztetéseket, amely látszategyeztetések mögött valójában az új kormány egy, bocsánat a kifejezésért, de prioritások, hangsúlyok nélküli szakmai előkészítő munkát örökölt meg.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megítélésem szerint a magunk mögött hagyott, jóval kevesebb mint fél esztendőben az új parlament, a parlament illetékes bizottsága és az új kormány minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy Magyarország a lehető legfelkészültebben, a lehető legjobb kondíciók közepette kezdhessen hozzá a soros elnöki teendők ellátásához.

Harmadikként, engedjék meg, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a magyar parlament és az Európai Parlament kapcsolatáról szóljak néhány szót. Imamalomszerűen emlegetjük az alig egy esztendeje hatályba lépett új alapszerződést, a lisszaboni szerződést. Megítélésem szerint nem ártana, ha sokan, akik ezt emlegetik, talán egyszer el is olvasnák ezt a lisszaboni szerződést.

(18.40)

Nem mondom, hogy érdekes olvasmány minden vonatkozásban, de hasznos olvasmány.

A lisszaboni szerződés valóban új lehetőségeket teremt az Európai Unió tagországai számára, új kötelezettségeket, új jogokat hoz létre. Bocsánat a kifejezésért, kicsit elcsépelt, de teljesen új alapokra helyezi az Európai Parlament és a tagállami, nemzeti parlamentek közötti együttműködést. Éppen ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a magyar parlament minden tőle telhetőt tegyen meg annak érdekében, hogy a soros elnökség idején esedékes közös bizottsági ülések, illetve az Európai Parlament és a magyar parlament együttes ülése valóban olyan eseménye legyen a magyar soros elnökségnek, amely esemény - és most egy olyan kifejezést fogok használni, amit Brüsszelben és Strasbourgban szinte minden felszólalásban használnak európai parlamenti képviselők - egy európai hozzáadott értéket jelent.

Ez nem pusztán egy turistaút lesz csak az európai parlamenti képviselők részére, akik eljönnek ide Magyarországra, akár bizottsági ülésről, akár parlamenti ülésről van szó, hanem olyan alkotó, a magyar parlamenti képviselőkkel együttgondolkodó ülés, ami - azt gondolom - sokat segíthet annak érdekében, hogy 2011 második felében, amikor visszagondolunk a magyar soros elnökség cselekedeteire, akkor azt érezze, azt érezhesse valamennyi magyar parlamenti képviselő, hogy a magyar parlament is hozzájárult ahhoz, hogy sikeres soros elnöki fél esztendőt tudjon a Magyar Köztársaság maga mögött.

Köszönöm, hogy meghallgattak, megtisztelő volt a figyelmük. (Taps a kormánypártok soraiban.)